Advertisements

KUNG SI JESUS ANG DIYOS BAKIT SIYA BININYAGAN?

patungkol sa binyag NATUPAD ANG ISAIAH 42:1 (ITO ANG AKING ANAK/LINGKOD NA LUBOS KUNG KINALULUGDAN NA IBUBUHOS KO ANG AKING ESPIRITU)

TUMUTOL SI JUAN SIYA PA NGA ANG DAPAT MAGPABAUTISMO DIBA? ANO SABI NI JESUS? eto basa…

MATEO 3:13-17

13 Dumating si Jesus sa Ilog Jordan mula sa Galilea upang magpabautismo kay Juan. 14 [[[ Ngunit tumututol si Juan]]]] at patuloy na sinabi, “Ako po ang dapat magpabautismo sa inyo! Bakit kayo nagpapabautismo sa akin?” 15 Subalit sumagot si Jesus, “Hayaan mo ito ang mangyari ngayon; sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang[[[[[ matupad ang kalooban ng Diyos]]]].” Kaya’t pumayag din si Juan. 16 Nang siya’y mabautismuhan, umahon si Jesus sa tubig. Biglang nabuksan ang langit at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa kanya. 17 At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, “Ito ang minamahal kong Anak na lubos kong kinalulugdan!” (ISAIAH 42:1)

NATUPAD ANG ISAIAH 42:1

1 Sinabi ni Yahweh,
“Narito ang lingkod ko na aking hinirang;
ang aking pinili at lubos na kinalulugdan;
ibinuhos ko sa kanya ang aking Espiritu,
at siya ang magpapairal ng katarungan sa mga bansa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: