Advertisements

BAKIT SINABI NI PABLO NA SIYA ANG INYONG AMA?

TANONG SA MGA KRISTIANO: I CORINTHIAN 4:15 For though ye have ten thousand instructers in Christ, yet have ye not many fathers: for in Christ Jesus I have begotten you through the gospel.

BAKIT SINABI NI PABLO NA SIYA ANG INYONG AMA?

SAGOT:

PLEASE READ:

I CORINTHIAN 4:14 I write not these things to shame you, but as my [[[beloved sons]]] I warn you.

PANGARALAN BILANG MGA ANAK NA MINAMAHAL HINDI NIYA ANAK NA AKALA MO EH DIYOS… SI PABLO SIYA ANG AMING AMA.


ETO IDINENY NIYA YAN

1 Corinthians 3:4-5 (King James Version)

4For while one saith, I am of Paul; and another, I am of Apollos; are ye not carnal?

5Who then is Paul, and who is Apollos, but ministers by whom ye believed, even as the Lord gave to every man?

IISA ANG AMA NG MGA PINAPAGING-BANAL

HEBREW 2:11For both HE that sanctifieth and they who are sanctified are all of one: for which cause he is not ashamed to call them brethren,

HEBREO 2:12 SI JESUS ANG NAGPAPABANAL SA KANILA AT IISA ANG AMA NG NAPAPABANAL AT NG PINAPAGING-BANAL. KAYA’T HINDI NIYA IKINAHIYANG TAWAGIN SILANG MGA KAPATID.

SI JESUS ANG AMA NA NAGPAPABANAL SA MGA NAPABANAL (MGA TAO NA NAPAPABANAL) KALINAW DIBA?

WARNING: HUWAG MAGPAPALINLANG SA MGA TAONG NANINIRA SA MABUTING BALITA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: