WHAT IS THE MEANING OF MESSIAH?

MESSIAH MEANS “KING” THE ANNOINTED “KING” Messiah is used in the Hebrew Bible to describe priests and kings. http://en.wikipedia.org/wiki/Messiah

KAYA NGA NG MAMATAY NAKALAGAY SA KRUS (INRI) Iesus Nazarenus, Rex Iudaeorum (JESUS KINGS OF THE JEWS)

IT WAS TRANSLATED INTO THREE LANGUAGE BY PILATE..The Greek equivalent of this phrase, Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων (Iesous ho Nazoraios ho Basileus ton Ioudaion)

NASULAT YAN NG 3 LANGUAGE SINASABI SA BIBLIA.

John 19:19-20 (King James Version)

19And Pilate wrote a title, and put it on the cross. And the writing was JESUS OF NAZARETH THE KING OF THE JEWS.

20This title then read many of the Jews: for the place where Jesus was crucified was nigh to the city: and it was written in [[[[[[[[[Hebrew, and Greek, and Latin.]]]]]]]]]]

20This title then read many of the Jews: for the place where Jesus was crucified was nigh to the city: and it was written in [[[[[[[[[Hebrew, and Greek, and Latin.]]]]]]]]]]

6 responses to this post.

 1. KAYA NOON PANG PANAHON NI JESUS MAY HEBREW, GREEK AND LATIN NA.. SA MGA PAGSUSULAT 🙂

  Reply

 2. Posted by Codex on August 20, 2011 at 7:32 am

  WHAT IS THE MEANING OF MESSAIAH?

  Ang kahulugan ng salitang Mesias ay hindi nanangangahulugan HARI kundi ito ay nangangahulugang “hinirang o pinili”.

  Definition:
  Messiah is the transliteration of a Hebrew term, Mashiach. The New Testament (Greek) equivalent is Christos. Both terms mean “the anointed one.” The verb mashach, found about 140 times in the Old Testament, means “to smear, anoint, or spread.”

  Description. The verb was frequently used for the ceremonial induction into leadership. Three types of leaders were anointed:

  1. Prophets represented God among the people (1 Kings 19:15-16).

  2. Priests represented the people before God through sacrifices and prayers (Ex. 28:40-41).

  3. Kings defended and ruled over the people on Gods behalf
  (1 Sam.16:12-13).

  Implications. The anointing meant that someone was authorized to serve God in a position of honor and responsibility. Divine enablement often accompanied the anointing. While many were anointed, only One was given the title of “the Anointed One.”

  From: http://www.messiahcd.com/Information/about_The_Messiah/Meaning_of__Messiah_/meaning_of__messiah_.html

  Reply

 3. EH DI HARI DIN KING DAVID, KING SOLOMON, KING SAUL ETC..ETC…magbasa ka kaibigang Iglesia.

  Reply

 4. Posted by codex on December 25, 2011 at 12:17 am

  Tama, mga hari ang mga taong binanggit pero nananatiling ang kahulugan ng Messiah (Christos sa Greek) ay “hinirang o pinili”.

  Try to get the ETYMOLOGY of the word MESSIAH.

  Si Haring Daving Haring Solomon at Haring Saul ay iilan lamang sa mga “hinirang” (chosen) ng Panginoong Diyos na maging Hari ng sinaunang Israel. Ang pag-anoint ay pagpahid/ paglagay ng langis sa ulo o kaya’y sa noo, tanda na ang pinahiran ay pinili ng Diyos upang mangulo sa Kaniyang sinaunang bayan—ang Israel.

  Pero iba ang pagka-anoint sa Panginoong Jesus. Tandaan ang Panginoong Jesus ay pinili o hinirang ng Panginoong Diyos na Tagapagligtas. Ginawa Siyang Panginoon (Lord) at Cristo (Messiah) ng Panginoong Diyos (Gawa 2:36).

  Ano ang ipinahid sa Panginoong Jesus? Ganito ang sabi ng Banal na Aklat:

  “And you know that God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. ” (Acts 10:38)

  “Sa makatuwid baga’y si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya’y pinahiran ng Dios ng Espiritu Santo at ng kapangyarihan” (Gawa 10:38)

  Reply

 5. nais kong magtanong sainyo:
  1. ang CRISTO ba ay isang Pangalan, o isang simbulo?
  2. tama ba ang greyego na Cristo o may iba pang tamang pagkabangit liban sa Cristo?
  3. Jesus ba ang tunay na pangalan ng anak?

  Reply

 6. 1. ang CRISTO ba ay isang Pangalan, o isang simbulo?

  Sagot: Ang salitang Kristo ay katumbas ng Messiah galing yan sa greek na “IESOUS KHRISTOS”. SA HEBREW YESHUA HA’MASSIAC O MESSIAH. SA LATIN AY IESV

  2. tama ba ang greyego na Cristo o may iba pang tamang pagkabangit liban sa Cristo?

  Sagot: 3 WIKA ANG PANGALANG KAKALAT SA MUNDO AYON SA JOHN 19:19-20
  YESHUA HA’MASSIACH OR YESHUA HA’NETZARETH IN GREEK IESOUS KHRISTOS IN LATIN IESV CHRISTE.

  JOHN 19:19-20

  JOHN 19:19 Sumulat si Pilato ng ganitong pangungusap at ipinalagay sa krus: “Si Jesus na taga-Nazaret, ang Hari ng mga Judio”.

  JOHN 19:20 Nasusulat ito sa mga wikang [[[[HEBREO, LATIN, AT GRIEGO]]] at marami sa mga Judio ang nakabasa nito.

  3. Jesus ba ang tunay na pangalan ng anak?

  Sagot: HINDI… 1 sa 3 wika sa sagot sa number 2 ang dapat lumabas at huwag papalitan.

  There’s No “J” in Hebrew, Greek or Latin!
  http://www.remnantofyhwh.com/Backup%20of%20No%20J%20in%20Hebrew.htm

  ***********
  Sagot kay codex kaya nga [[[KING OF KINGS]]]] AND THE LORD OF LORDS maliwanag ang meaning ng MESSIAH AT KHRISTOS AY ANNOINTED KING/SAVIOUR. DAHIL WALA NG TATAAS PA SA HARI. IN TIME OF HARING SAUL, HARING DAVID, AT HARING SOLOMON, MGA HARING ANNOINTED YAN NA BINUHUSAN NG LANGIS PATUNAY NA NASA KANILA ANG ESPIRITU NI YHWH. KAY KRISTO NAMAN WALANG NAGBUHOS NG LANGIS DAHIL LIKAS NA NASA KANYA NA ANG ESPIRITU NG DIYOS. DAHIL AYON SA PROPHECIES SI KRISTO ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG “NAGING TAO”.

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: