Advertisements

ANG BALON( THE WELL ) SA MECCA ( ZAM ZAM WELL ) WHERE IS HEBRON, GERAR, BEERSEVA AND PARAN LOCATED IN THE LIFE OF ABRAHAM, HAGAR AND ISHMAEL?

ZAM ZAM WELL IS FAKE SEE THE FULL STORY HERE!!

ZAM ZAM WELL ENGLISH VERSION!!!

QUESTION: WHERE IS THE LOCATION THE WELL OF HAGAR AND ISHMAEL FROM GERAR TO BEERSEVA?

GENESIS 20:1
א וַיִּסַּע מִשָּׁם אַבְרָהָם אַרְצָה הַנֶּגֶב, וַיֵּשֶׁב בֵּין-קָדֵשׁ וּבֵין שׁוּר; וַיָּגָר, בִּגְרָר. 1 And Abraham journeyed from thence toward the land of the South, and dwelt between [
[[[[Kadesh and Shur;]]]]]] , [[[[Kadesh and Shur;]]]]]] and he sojourned in [[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]][[[[[[Gerar.]]]]

GERAR IS THE PLACE WHEREIN HAGAR AND ISHMAEL LEFT ABRAHAM and STRAYED IN WILDERNESS OF BEERSHEBA (THE WELL OF ABRAHAM, HAGAR AND ISHMAEL)

GENESIS 21:14-15
יד וַיַּשְׁכֵּם אַבְרָהָם בַּבֹּקֶר וַיִּקַּח-לֶחֶם וְחֵמַת מַיִם וַיִּתֵּן אֶל-הָגָר שָׂם עַל-שִׁכְמָהּ, וְאֶת-הַיֶּלֶד–וַיְשַׁלְּחֶהָ; וַתֵּלֶךְ וַתֵּתַע, בְּמִדְבַּר בְּאֵר שָׁבַע. 14 And Abraham arose up early in the morning, and took bread and a bottle of water, and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder, and the child, and sent her away; and she departed, and strayed in the wilderness of [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!!f [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]] [[[[[[Beer-sheba.]]]]]]!!!!

טו וַיִּכְלוּ הַמַּיִם, מִן-הַחֵמֶת; וַתַּשְׁלֵךְ אֶת-הַיֶּלֶד, תַּחַת אַחַד הַשִּׂיחִם. 15 And the water in the bottle was spent, and she cast the child under one of the shrubs.

HAGAR AND ISHMAEL THEY LIVED IN PARAN

GENESIS 21:20-21

20 And God was with the lad, and he grew; and he dwelt in the wilderness, and became an archer.
כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ}

כא וַיֵּשֶׁב, בְּמִדְבַּר פָּארָן; וַתִּקַּח-לוֹ אִמּוֹ אִשָּׁה, מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם. {פ} 21 And he dwelt in the wilderness of [[[[[[Paran;]]]] and his mother took him a wife out of the land of Egypt.

NOW WHERE IS HEBRON, GERAR, BEERSEVA AND PARAN, KADESH, SHUR?
SEE ATTACHED MAPS!!!

image

image

image

gerar_hebron_beerseva

beerseva_zoom_in_israel

TAGLISH VERSION!!

WAS ISLAM ZAM ZAM WELL IS THE WELL OF ARAHAM, ISHMAEL, HAGAR?

WHERE IS HEBRON, GERAR, BEERSEVA AND PARAN?

ABRAHAM, ISAAC, HAGAR, ISHMAEL THEY STAY HERE IN GERAR!

GENESIS 26:1 diyan sa GERAR DIN NANIRAHAN SI ABRAHAM…(IN GERAR ABRAHAM LIVE AND HIS FAMILY)

1 Tulad ng nangyari nang panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Canaan, kaya’t nakarating si Isaac sa [[[[[[[Gerar]]]]], sakop ni Abimelec na hari ng mga Filisteo.

GENESIS 20:1 1 Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negeb sa pagitan ng Kades at Shur, at [[[[[[tumira sa Gerar]]]]]. Habang siya’y naroon,

CADESH AND SHUR

kadesh_shur

HAGAR AND ISHMAEL LEFT ABRAHAM THEY WALKED UNTIL THEY REACHED BEERSEVA/BEERSEBA

GENESIS 21:14-15 Madaling araw pa lamang, ang mag-ina’y ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasan ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng [[[Beer-seba]]]. 15 Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punongkahoy,

NOTE: (BEER-SEBA – natural naman mga kapatid naglalakad lang eh 1 BOTENG TUBIG AT ILANG PIRASONG TINAPAY ANG BAON NI HAGAR AT ISHMAEL paano makakarating ng Saudi Arabia yan at pansinin ninyo yuong baong tubig naubos kaagad.)

ISMAEL AND HAGAR STAY IN PARAN.

GENESIS 21:20 Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael; ito’y lumaki sa ilang ng [[[ Paran ]]] at naging mahusay na mangangaso.

THE ISLAM CLAIM about ZAM ZAM WELL OF HAGAR AND ISHMAEL?

zam_zam_claimhttp://en.wikipedia.org/wiki/Zamzam_Well

******

LET US SEARCH IN OUR PRESENT TIME NOW.

WHERE IS GERAR?

https://www.google.com.bn/search?q=GERAR%2C+ISRAEL&tbm=isch&cad=h

WHERE IS BEERSEVA?

https://www.google.com.sg/search?q=paran,+israel&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&client=safari#hl=en&q=beer+sheva+israel

berseeva

WHERE IS PARAN?

https://www.google.com.sg/search?q=paran,+israel&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=en&client=safari#hl=en&q=paran%2C+israel

WHERE IS HEBRON?

https://www.google.com.bn/search?q=WHRE+IS+HEBRON&oq=WHRE+IS+HEBRON&aqs=chrome..69i57.2895j0j4&sourceid=chrome&espv=210&es_sm=93&ie=UTF-8Well

GERAR, HEBRON, BEERSEVA, PARAN LOCATION:

hebron_gerar_beerseva

paran2

beersheva

paran

 

****

BEERSEVA = THE SAME WELL WAS NAMED GIVEN BY ABRAHAM AND WHICH WAS ALSO USED BY ISAAC (GENESIS 26:18)

Genesis 26:18

18 Isaac reopened the wells that had been dug in the time of his father Abraham, which the Philistines had stopped up after Abraham died, [[[[[[[[[[and he gave them the same names his father had given them.]]]]]]]

GENESIS 26 di mo ba binasa? Ipinahukay lang ni ISAAC MGA BALON NI ABRAHAM?

GENESIS 26:12-18

               12Nang taong iyon, si Isaac ay nagsaka sa lupain ng Gerar at makasandaang ibayo ang kanyang inani kaysa kanyang itinanim. Pinagpala siya ni Yahweh. 13  Patuloy na lumago ang kanyang kabuhayan, at siya’y naging napakayaman. 14    Nainggit sa kanya ang mga Filisteo sapagkat marami siyang alipin at mga kawan ng tupa at baka.

15 [[[[[[[[Kaya’t tinabunan nila ang mga balong ginawa ng mga alipin ni Abraham noong ito’y nabubuhay pa.]]]]]]]]

DATING TAWAG NI ABRAHAM NA KANYANG AMA.

               16Sinabi ni Abimelec, “Umalis ka na, Isaac; mas makapangyarihan ka pa ngayon kaysa amin.” 17   Kaya, umalis si Isaac at nanirahan muna sa libis ng Gerar. 18      [[[[[[[[Ipinahukay niyang muli]]]]] ang [[[[[mga balon ni Abraham na tinabunan ng mga Filisteo. At ang mga balong iyon ay tinawag ni Isaac sa [[[[[dating tawag ]]]] dito ng kanyang ama.]]]]]

NOTE: (DATING TAWAG DIN NI ABRAHAM Na KANYANG AMA =BEERSEVA)

The same abimelec meet by Abraham and Isaac the one with agreement to abraham see PICOL the COMMANDER o PINUNO NG HUKBO.

GENESIS 26:26-32

Ang Kasunduan ni Isaac at ni Abimelec

               26Dumating si Abimelec buhat sa Gerar kasama si Ahuzat na kanyang tagapayo at si [[[[_Picol na pinuno ng kanyang hukbo]]](COMMANDER) . 27Tinanong siya ni Isaac, “Bakit mo ako dinalaw? Hindi ba’t galit ka sa akin at ako’y pinaalis mo sa iyong bayan?”

               28Ito ang sagot nila: “Naniniwala na kami ngayon na kasama mo ang Diyos; nais naming makipagkasundo sa iyo. Ipangako mo sanang 29   hindi mo kami pipinsalain, sapagkat hindi ka rin naman namin pininsala. Pinakitaan ka namin ng mabuti at hindi ka ginambala sa iyong pag-alis. Ikaw ngayon ang pinagpapala ni Yahweh.” 30  Naghanda si Isaac ng malaking salu-salo at sila’y nagkainan at nag-inuman. 31Kinaumagahan, sila’y nagsumpaang magiging magkaibigan, at saka mapayapang naghiwalay.

               32Nang araw ring iyon, ibinalita ng mga alipin ni Isaac na sila’y nakahukay na ng tubig. 33   Tinawag niyang “Balon ng Panata” ang balong iyon. Kaya, hanggang ngayon ay [[[[[Beer-seba ]]]] a ang tawag sa lunsod na itinayo roon.

COMPARE TO ABRAHAM SEE PICOL!!!

GENESIS 21:22-32

Ang Kasunduan nina Abraham at Abimelec

               22Nang panahong iyon, isinama ni Haring Abimelec si [[[[[Picol, pinuno ng hukbo]]]](COMMANDER) , at sila’y nagpunta kay Abraham. Sinabi ni Abimelec kay Abraham, “Sa lahat ng gawain mo’y pinagpapala ka ng Diyos. 23      Isumpa mo ngayon sa harap ng Diyos na hindi mo ako dadayain pati na ang aking lahi. Kung paanong ako’y naging tapat sa iyo, ipangako mo rin namang magiging tapat ka sa akin at sa lupaing ito na tinitirhan mo ngayon.”

               24″Nangangako ako,” tugon naman ni Abraham.

               25Ngunit nagreklamo si Abraham kay Abimelec tungkol sa isang balon na inagaw ng mga alipin ng hari. 26     Sumagot si Abimelec, “Hindi ko nalalaman iyon. Bakit ngayon mo lamang sinabi sa akin?” 27    Nagkasundo ang dalawa, at binigyan ni Abraham si Abimelec ng ilang tupa’t baka. 28   Ibinukod ni Abraham ang pitong tupa ng kanyang kawan. 29    “Anong kahulugan nito?” tanong ni Abimelec.

               30Sumagot si Abraham, “Ito’y para sa iyo, bilang pagsang-ayon mo na akin ang balong ito.” 31   Kaya ang lugar na iyon ay [[[[[tinawag na Beer-seba, ]]]]  sapagkat doon ay nanumpa sila sa isa’t isa.

               32Matapos ang sumpaang iyon, bumalik na sa lupain ng mga Filisteo si Abimelec at si Picol na pinuno ng kanyang hukbo. 33      Pagkaalis nila’y nagtanim naman si Abraham ng punong tamarisko sa Beer-seba at sumamba kay Yahweh, ang Diyos na Walang Hanggan. 34      Mahabang panahong nanirahan si Abraham sa lupain ng mga Filisteo.

SO NASA BEERSEVA lahat laman ng KWENTO!!

gerar_beerseva_israel2
gerar_beerseva_israel3

ANG BALON SA MECCA (WELL OF ZAMZAM TOTOO BA O HINDI? http://www.central-mosque.com/fiqh/zamzam.htm ) The Hajj is based on a pilgrimage that was ancient even in the time of Muhammad in the 7th Century. According to Hadith, elements of the Hajj trace back to the time of Abraham (Ibrahim), around 2000 BCE. It is believed that the Abraham was ordered by God to leave his wife Hagar (Hājar) and his infant son Ishmael (ʼIsmāʻīl) alone in the desert. While he was gone, the child became thirsty, and Hagar ran back and forth seven times searching for water for her son. The baby cried and hit the ground with his foot (some versions of the story say that the angel Gabriel (Jibral) scraped his foot or the tip of his wing along the ground), and water miraculously sprang forth. This source of water is today called the Well of Zamzam. http://en.wikipedia.org/wiki/HajjUNA NAGANAP YAN SA GERAR!!https://www.google.com.sg/search?q=gerar&client=safari…DIYANNAKATIRA SI ISAAC AT ABRAHAM!!!GENESIS 26:1 diyan sa GERAR DIN NANIRAHAN SI ABRAHAM…1 Tulad ng nangyari nang panahon ni Abraham, nagkaroon muli ng taggutom sa lupain ng Canaan, kaya’t nakarating si Isaac sa [[[[[[[Gerar]]]]], sakop ni Abimelec na hari ng mga Filisteo.GENESIS 20:1 1 Nilisan ni Abraham ang Mamre at nagpunta sa lupain ng Negeb sa pagitan ng Kades at Shur, at [[[[[[tumira sa Gerar]]]]]. Habang siya’y naroon,SO MALIWANAG MAGKAKATABI ANG BEERSEBA AT GERAR AT PARAN SA ISRAEL!!!! At HINDI SAUDI ARABIA MEKKAH!!!

Arman G. De Castro's photo.

WHERE IS GERAR?

GENESIS 21:14-15 Madaling araw pa lamang, ang mag-ina’y ipinaghanda na ni Abraham ng baong pagkain at inumin. Ipinapasan ni Abraham ang mga ito kay Hagar at ang mag-ina ay kanyang pinaalis. Nagpagala-gala sila sa ilang ng [[[Beer-seba]]]. 15 Nang maubos na ang dalang tubig, iniwan ni Hagar ang kanyang anak sa lilim ng isang mababang punongkahoy, (BEER-SEBA – natural naman mga kapatid naglalakad lang eh – paano makakarating ng Saudi Arabia yan at pansinin ninyo yuong baong tubig naubos kaagad.)

GENESIS 21:20 Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael; ito’y lumaki sa ilang ng [[[ Paran ]]] at naging mahusay na mangangaso.

SEE PARAN ANG BE’ER SHEVA AND MOUNT SINAI IN THE LOOK OF AQABA (GULF OF AQABA)

ANG KATOTOHANAN (THE TRUTH) SEE PARAN AND BE’ER SHEVA   WHERE IT IS LOCATED  IN THE MAP BELOW!!!!!!!!!!


NOTE: Yuong natakpan ng pulang bilog JERUSALEM yon taas ng *Gaza.

ORIGINAL MAP WALANG BILOG NA PULA!

ZOOM ORIGINAL MAP

GENESIS 21:20 Hindi nga pinabayaan ng Diyos si Ismael; ito’y lumaki sa ilang ng [[[ Paran ]]] at naging mahusay na mangangaso.

ANG PARAN AY SOUTHERN VALLEY NG ISRAEL LAYO NAMAN NG KUNG ARABIA BINANGGIT DITO http://en.wikipedia.org/wiki/Paran

ETO TYPE NINYO SA GOOGLE EARTH 30°21′47.15″N 35°9′12.95″E ISRAEL ANG PARAN.


ZOOM PARAN

image

 

TRY THIS IN GOOGLE EARTH
image

TRY THIS IN GOOGLE EARTH

 

ANG LAHI NI ISMAEL.

Ang Lahi ni Ismael
(1 Cronica 1:28-31)

12 Ito naman ang lahi ni Ismael na anak ni Abraham kay Hagar, ang taga-Egiptong alipin ni Sara. 13 Si Nebayot ang panganay, sumunod sina Kedar, Abdeel at Mibsam. 14 Sumunod sina Misma, Duma at Massa; 15 pagkatapos ay sina Hadad, Tema, Jetur, Nafis at Kedema. 16 Sila ang labindalawang anak ni Ismael na naging pinuno ng kani-kanilang lipi. Isinunod sa kanilang mga pangalan ang mga bayan at pinagkampuhan ng kani-kanilang mga lipi. 17 Namatay si Ismael sa gulang na 137 taon, at siya’y inilibing. 18 Ang lahi ni Ismael ay tumira sa lupain sa pagitan ng Havila at Shur, sa daang patungo sa Asiria sa silangan ng Egipto. Nakabukod sila sa ibang mga lipi ni Abraham.

Ang Lahi ni Ismael
(Genesis 25:12-16)

28 Ang dalawang anak ni Abraham ay sina Isaac at Ismael. 29 Ang mga anak ni Ismael ay sina Nebayot, Kedar, Adbeel, Mibsam, 30 Misma, Duma, Massa, Hadad, Tema, 31 Jetur, Nafis at Kedema.

32 Ito ang mga anak ni Abraham sa kanyang asawang-lingkod na si Ketura: sina Zimran, Jocsan, Medan, Midian, Isbak at Sua. Ang mga anak ni Jocsan ay sina Sheba at Dedan. 33 Mga anak ni Midian sina Efa, Efer, Hanoc, Abida at Eldaa.

HUWAG MAGTATAMPO KATOTOHANAN LAMANG PO TAYO DAHIL ANG KATOTOHANAN ANG MAGPAPALAYA SA INYO. AMEN! TO GOD

CLICK THIS LINK ALSO: (SEE PARAN) ANG PAGLALAKBAY NI ABRAHAM ANG KANYANG MGA LUGAR NA PINUNTAHAN

ANG PINAGMULAN NG MGA ISRAELITA (ORIGIN OF ISRAELITES)

gerar

YESHUA/JESUS BE THE GLORY!!!

AMEN!

Advertisements

11 responses to this post.

 1. Posted by Abu rashad Cusain on January 24, 2011 at 5:48 am

  yong mapa mo bro wala na yan sa world map. ikaw lang nangimbento niyan…

  Reply

 2. kagaling ko namang mang-imbento ano? nasa mga Biblia yan sa likod ng Magandang Balita Biblia.

  Reply

 3. Yuon bang PARAN sa google inimbento ko din 🙂

  Reply

 4. pagalitan mo ang google map 🙂

  Reply

 5. bro arman esrael ka ng esrael,kw rn mism0 ng sasabi at ngpapakita ng kahinaan ni hesus.dahil c hesus ay s esrael lamang isinugo hnd sa b0ung sanlibutan.

  Reply

 6. Posted by acao on November 28, 2011 at 8:48 am

  egan may plano ka atang magtayo ng carnibal show sa medle est……at saka egan wala kana magawa sa mga balik islam na yan di mo na kaya yang bulagin ulit kc ikaw lang ang bulag…israel ka ng israel hindi ka pa nga nakapunta doon craulo ka talaga…..kong sabagay dami na kaong nabalitaan na mga magagaling sa bibliya doon sa mental hospetal………….

  Reply

 7. Posted by everlasting on January 15, 2012 at 1:23 pm

  @bro araman dude…paano mo masabi inimbento lang ang balon sa mecca sapagka’t sina abaraham at ismael ay nakatira sa arabia makikita mo sa Awit 84:6 na ang salitang BACA sa bibliya nandun din ang BAKKAH sa QUR’AN naiba lang spelling nito ngunit parehas lang ang sinasabi na ang ibig sabihin ay Makkah(Mecca) kaya gumawa sila ng balon sa lambak ng BACA(mecca) na makikta mo sa Bibliya at Qur’an

  Who passing through the passing through the valley of BACA make it well
  -Psalms84:6
  at ganun din sa Qur’an
  Verily, the first (house of worship) appointed for the mankind was the BAKKAH(MAKKAH), full of blessing and a guidance fol Al Alamin(mankind,jinn and all that exist).
  -Quran 3:86

  kaya nga bro arman common sense lang yan!
  eh yung pinakita mo sa GOOGLE EARTH ay kasalukuyang na kung saan ay village!

  Reply

 8. Posted by everlasting on January 15, 2012 at 1:36 pm

  bro araman alam ko naman naghahanap ka rin ng katotohanan kung ano ang nakita mo patunyan mo

  Reply

 9. Posted by abdussalamolivar on April 24, 2014 at 1:51 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: