Advertisements

PAPATAYIN KO ANG PASTOL AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

ZACARIAS 13:7 “Ito ang sinasabi ni Yahweh: “Tabak kumilos ka laban sa tagapangalaga ng aking mga tupa, laban sa aking PASTOL. Patayin mo SIYA UPANG MANGALAT ANG MGA TUPA; lilipulin ko naman pati maliliit.


ANG KATUPARAN NG HULA

MARCOS 14:27 Sinabi ni Jesus sa kanila, “Ako’y iiwan ninyong lahat, SAPAGKAT NASASAAD SA KASULATAN, “PAPATAYIN KO ANG PASTOL, AT MANGANGALAT ANG MGA TUPA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: