Advertisements

KATOTOHANANG PINANABIKAN NG MGA ANGHEL SA LANGIT.

I PETER 1:12 Nang kanilang ipahayag ang mga katotohanang ito, ipinaunawa sa kanila ng Diyos na ang gingawa nila’y sa kapakinabangan ninyo — at hindi sa kanila. Ang mga KATOTOHANANG ito’y NARINIG NINYO NGAYON sa mga tagapangaral ng MABUTING BALITA NG DIYOS. NAGSALITA SILA SA INYO SA KAPANGYARIHAN NG ESPIRITU SANTONG SINUGO SA KANILA BUHAT SA LANGIT. ANG MGA KATOTOHANANG ITO’Y PINANABIKANG MAUNAWAAN MAGING NG MGA ANGHEL SA LANGIT.

BASAHIN ANG 1 PETER 1:1-12 AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: