Advertisements

ANG PANGALAN NG DIYOS AY YESHUA/JESUS (IYONG PANGALAN, PANGALANG IBINIGAY MO SA AKIN JOHN 17:11-12)

MGA KAPATID SA PANGINOONG YESHUA/JESUS PAG-USAPAN PO NATIN ANG JOHN 17:1-26.

NG SI JESUS AY NASA LUPA PA NOON HINDI SIYA NAGBANGGIT NG “EKSAKTONG PANGALAN NG DIYOS NA DAPAT SAMBAHIN” ANG DIYOS AMA ANG KARANIWANG SINASABI NIYA. ANG “AMA” AY GENERAL NOUN MARAMING IBIG SABIHIN, PWEDENG “AMA NG TAHANAN”, “AMA NG KATIPUNAN”, “AMA NG KADILIMAN” ETC..ETC…

NARITO PO ANG MGA MAHAHALAGANG TALATA NA NAAAYON SA PAMAGAT NG PAHINANG ITO.

BAKIT NAKASAMA SI JESUS SA IPINAKILALA SAMANTALANG SI JESUS NA NAGSASALITA SA TALATA PERO SINABI PA NIYA PANGALAN NIYA.

JOHN 17:3
Ito ang buhay na walang hanggan: ANG KILALANIN KA NILA, ANG IISA AT TUNAY NA DIYOS, AT SI JESU-CRISTO NA IYONG SINUGO.

IISA LAMANG SILA TALAGA JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA.

JOHN 17:11-12 At ngayon, ako’y pupunta na sa iyo; aalis na ako sa sanlibutan ngunit nasa sanlibutan pa sila. AMANG BANAL, ingatan mo sila sa pamamagitan ng KAPANGYARIHAN NG IYONG PANGALAN, PANGALANG IBINIGAY MO SA AKIN, upang sila’y MAGING ISA, kung paanong TAYO’Y IISA.

12 Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng KAPANGYARIHAN NG IYONG PANGALANG IBINIGAY MO SA AKIN. ng Inalagaan ko sila sa at ni isa’y WALANG NAPAHAMAK, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan (AWIT 1097,8 si Judas Iscariot) UPANG MATUPAD ANG KASULATAN. (NATUPAD SA JOHN 18:9 ANG SINALITA NI JESUS)

NATUPAD ANG SINABI NI JESUS JOHN 18:9 (Sinabi niya ito upang matupad ang KANYANG salita, “WALANG MAPAPAHAMAK KAHIT ISA SA MGA IBINIGAY MO SA AKIN, AMA.”)

KAY JESUS DAPAT MANALIG – SABI NIYA MANANALIG SA AKIN.
JOHN 17:20
“Hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi pati ang mga MANANALIG SA AKIN dahil sa kanilang pahayag.

JOHN 17:21-22 Maging isa nawa silang lahat, Ama. Kung paanong IKAW AY NASA AKIN AT AKO’Y NASA IYO, gayon din naman, maging isa sila sa ATIN upang maniwala ang sanlibutan na IKAW ANG NAGSUGO SA AKIN (LAHAT NG PROPHECY DAPAT AY MATUPAD LAHAT SA KANYA). 22 Ang karangalang ibinigay mo sa akin ay ibinigay ko sa kanila upang SILA’Y GANAP NA MAGING ISA, GAYA NATING IISA.

PURIHIN ANG DUMARATING SA PANGALAN NG PANGINOON!!!

NG SUMAKAY SI YESHUA/JESUS SA ASNO (ZACARIAH 9:9)
MATEO 21:9
Nagsigawan ang mga taong nauna at sumunod sa kanya: “Mabuhay ang ANAK NI DAVID! (Sinabi ng mga tao ito dahil yan ang pakakaalam nila katunayan HINDI ANAK NI DAVID SI JESUS AYON KAY JESUS SA MATEO 22:45-46 SI DAVID ANG TUMAWAG SA MESSIAH NA PANGINOON) Pagpalain ang DUMARATING SA PANGALAN NG PANGINOON!, PURIHIN ANG DIYOS!!!.

AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA

JOHN 14:8-14

8 Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang AMA at masisiyahan na kami.

9 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama? 10 Hindi ka ba naniniwalang ako’y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin? Hindi sa akin galing ang sinasabi ko sa inyo. Ngunit ang Ama na nasa akin ang siyang gumaganap ng kanyang gawain. 11 Maniwala kayo sa akin; ako’y nasa Ama at ang Ama ay nasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga ginagawa ko. 12 Pakatandaan ninyo: ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko, at higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama. 13 At anumang hilingin ninyo sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. 14 Kung hihiling kayo ng anuman sa aking pangalan, ito ay aking gagawin.

NANALIG SA AKIN HINDI SA AMIN SABI NIYA..
AMEN!

Advertisements

5 responses to this post.

 1. Posted by yusuf on February 12, 2011 at 3:08 pm

  What is the original language of Jesus?(peace be upon him)

  Reply

 2. Posted by albert on February 17, 2011 at 7:15 pm

  AMEN!!JESUS IS OUR LORD GOD!!!

  Reply

 3. ANG TUNAY BA PANGALAN NG DIOS JESUS
  JOHN 10:30 I AND MY FATHER ARE ONE

  Reply

 4. Posted by domingo velandres on May 14, 2014 at 10:26 pm

  Salamat , kapatid

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: