Advertisements

HINDI DAW NAPAKO SI JESUS SA KRUS IBANG TAO DAW YON.

MGA KAPATID KUNG HINDI NAPAKO SA KRUS SI JESUS MAGIGING SINUNGALING ANG KANYANG SALITA.

JOHN 17:12…….ng Inalagaan ko sila sa at ni isa’y WALANG NAPAHAMAK, liban sa taong humanap ng kanyang kapahamakan (AWIT 109: 7-8 si Judas Iscariot) UPANG MATUPAD ANG KASULATAN. (NATUPAD SA JOHN 18:9 ANG SINALITA NI JESUS)

KATUPARAN NG SINABI NI JESUS

JOHN 18:9
(Sinabi niya ito upang matupad ang KANYANG salita, “WALANG MAPAPAHAMAK KAHIT ISA SA MGA IBINIGAY MO SA AKIN, AMA.”)

MAGIGING SINUNGALING SI JESUS KAPAG MAY-NAMATAY NA IBANG TAO DI BA MALINAW NA YAN.

BASAHIN ANG MGA PROPHECY: AWIT 22:1-18, ISAIAH 52:13-15, ISAIAH 53:1-12.

CLICK: PAGMAMASDAN NILA ANG KANILANG INULOS

CLICK: ANG HULA NI DAVID THE RESSURECTION

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: