Advertisements

SI JESUS ANG NAG-UTOS KAY MOISES NA HATIIN ANG ANG DAGAT NA PULA (RED SEA) UPANG ALISIN ANG MGA ISRAELITA SA EGIPTO!!!

PEACE ON EARTH!

SOURCE: THE BIBLICAL MOUNT SINAI!!!!!!!

NOTICE TO THE PUBLIC: “I AM NOT LIABLE FOR ANY ADVERTISEMENT ON MY FREEWEBSITE”

SI YAHWEH(YHWH)=JESUS/YESHUA ANG DIYOS NG LUMANG TIPANG NAGING TAO AMEN!!!

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

NATURAL NAMAN MGA KAPATID NA ANG MGA OLD SCRIPT ANG DAPAT NATING PAGBATAYAN AT PANIWALAAN KAYSA SA MGA BAGONG SALIN NG BIBLIA NA LUMALABAS SA NGAYON. NASUSULAT SI JESUS ANG HUMATI NG DAGAT NA PULA (RED SEA) AT NAG-ALIS NG MGA TAO SA EGIPTO NA NAG-UUTOS KAY MOISES AMEN!

JUDAS 1:5 “Bagama’t alam na ninyo, ibig ko ring ipaalala ito sa inyo: matapos iligtas ni JESUS (ng Panginoon see “a” reference/footnote in your Bible) ang bansang Israel sa lupain ng Egipto, pinuksa niya ang mga hindi sumasampalataya sa KANYA.

JUDE 1:5 I will therefore put you in remembrance, though ye once knew this, how that the Lord (YESHUA/JESUS), having saved the people out of the land of Egypt, afterward destroyed them that believed not.

AYAN PO MGA KAPATID MALINAW SA JUDAS 1:5 Vulgate Bible Version (405 A.D) SI JESUS ANG NAKASULAT DOON NA SIYANG NAG-ALIS NG MGA ISRAELITA SA EGIPTO at pinatay niya ang di sumasampalataya SA KANYA.

VULGATE BIBLE (405 A.D)

JUDE 1:5 Commonere autem vos volo, scientes semel omnia, quoniam Jesus populum de terra Ægypti salvans, secundo eos, qui non crediderunt, perdidit:

CLICK HERE: EVOLUTION OF THE BIBLE

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE LATIN VERSION

CLICK HERE: THE VULGATE BIBLE ENGLISH & LATIN VERSION

CLICK HERE AND “SEE THE FOOTNOTES” IN NEW INTERNATIONAL VERSION, ©2011

ANG KATOTOHANAN (see THE BIBLE READ THIS IN “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE”)

GINAGAWA NA LAMANG NILA ITONG MGA FOOTNOTES! PARA HINDI HALATAIN NG MGA BUMABASA PERO TAKOT PA RIN SILANG BAGUHIN AT ALISIN ANG MGA KATOTOHANANG ITO SAPAGKAT NASUSULAT REVELATION 22:18-19 ANG PARUSANG KANILANG MATATANGGAP.

SEE ALSO JESUS/YESHUA IN HABAKKUK/HABACUC 3:18

 

AMEN!

Advertisements

23 responses to this post.

 1. Posted by Truth on August 28, 2010 at 3:06 am

  Hindi naman ang LATIN ang orihinal na salin ng BIBLIA kundi Griego at Hebreo

  Reply

 2. Posted by sam on April 19, 2011 at 4:42 am

  Si Yahweh ay iba kay Yehoshua or Jesus….

  Reply

 3. PATUNAYAN MO KAPATID

  Reply

 4. Posted by r.u.o.k. on August 12, 2011 at 9:44 pm

  wow! another prideful being!

  Reply

 5. Posted by Codex on August 28, 2011 at 3:19 am

  Si Jesus/Yeshua ay hindi si Yahweh (YHWH):

  1. I will raise them up a Prophet from among their brethren like unto thee and will put my words in his mouth and he shall speak unto them all that I shall command him (Deut. 18:18)

  God never said that “I will raise up my self as man”. Truly that God is not man and is distinct from that which whom he will send who is Jesus (His Christ), a man like Moses. You can read in the verse quoted that God have said:

  “and will put (((MY))) words in (((his))) mouth and he shall speak unto them all that I shall command (((him)))”

  MY refers to God who will send His Prophet. His and Him refers to God’s Prophet who is Jesus the Christ. God is not Christ as can be distinctively seen here.

  2. After Jesus said this, he looked toward heaven and prayed:“Father, the time has come. Glorify your Son, that your Son may glorify you. For you granted him authority over all people that he might give eternal life to all those you have given him. Now this is eternal life: that they may know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. (John 17:1-3)

  These verses proved that Jesus is not Yahweh or God. As you can read John 17:1, Jesus lifted up His eyes towards the heaven, towards whom he is talking with—the Father. If Jesus is Himself the Father, what’s the point of lifting up his head and eyes towards the heaven and pray when He knew that there’s no Father in that direction? Verse 3 of the same chapter teaches that the Father alone is God and Christ is God’s messenger or Prophet (Deut. 18:18) a very clear distinction that Jesus is not Yahweh or God.

  3. The God of Abraham, Isaac and Jacob, the God of our fathers, has glorified his servant Jesus. You handed him over to be killed, and you disowned him before Pilate, though he had decided to let him go. (Acts 3:13)

  Yahweh is the name of the God of Israel. He is the God of Abraham, Isaac and Jacob. In Acts 3:13, it is said there that the God of Abraham, Isaac and Jacob who is Yahweh has a servant named Jesus. Were there two Jesuses introduced in the Bible? One who is God and the other is a servant of God? Certainly not! Yahweh is not Jesus.

  Reply

 6. PATUTUNAYAN KO SA IYO KAPATID NA CODEX NA SI YAHWEH AT JESUS AY IISA.

  BASAHIN MO ANG MGA TALATANG ,NAKA PROPHECY NA MGA NATUPAD SA IBABA.

  ANG HULA (LUMANG TIPAN)

  Isaiah 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang SANGGOL na LALAKI, at SIYA ang mamahala sa atin, SIYA ang kahanga-hangang tagapayo, ANG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG AMA, ANG PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.

  Isaiah 7:14 Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan; Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, At ito’y tatawaging EMMANUEL. (Iba ibig sabihin ng tatawagin sa papangalanan)

  KUNG NAUUNAWAAN NINYO ANG TALATA GANITO YANG SIYA NA YAN sa ISAIAH 9:6.

  ISAIAH 9:6 Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki at SIYA ang mamahala sa atin.
  SIYA ang KAHANGA-HANGANG TAGAPAYO,
  SIYA ang MAKAPANGYARIHANG DIYOS,
  SIYA ang WALANG HANGGANG AMA,
  SIYA ang PRINSIPE NG KAPAYAPAAN.

  Yuon kasing SIYA diyan ay sinusundan ng mga comma(,) so lahat ng katangian ay tumutukoy doon sa SANGGOL.

  Ang sanggol daw ay “WALANG HANGGANG AMA”? Paano NINYO ipapaliwanag ito ngayon? Ang “EVERLASTING FATHER BA AY SON?”

  SABI NG IBA “MAKAPANGYARIHANG DIYOS LANG” HINDI “MAKAPANGYARIHAN SA LAHAT” in ENGLISH MIGHTY GOD hindi daw ALMIGHTY GOD hindi ba nila nakikita ang salitang GOD? May tataas pa ba sa salitang GOD? Maging MIGHTY OR ALMIGHTY GOD PA DIN YAN.

  SASABIHIN NG IBA PRINSIPE LANG NG KAPAYAPAAN EVERLASTING FATHER MIGHTY GOD NA NGA EH MAS TATAAS PA BA ANG PRINSIPE DOON?

  ANG KATUPARAN (BAGONG TIPAN)

  Mateo 1:21-23 (v.21) Manganganak siya ng isang lalaki at ito’y PAPANGANLAN MONG JESUS, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. (v.22) Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng Propeta: (v.23) “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at TATAWAGIN ITONG EMMANUEL” (ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”)

  PALIWANAG: Sa Isaiah 9:6 Bigyang pansin ang salitang “SIYA ang” ang SIYA ay tumutukoy sa mga sumusunod “kahanga-hangang tagapayo, ANG MAKAPANGYARIHANG DIYOS, WALANG HANGGANG AMA, ANG PRINSIPE NG KAPAYAPAAN”

  Iisa lamang ang ating MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT WALANG HANGGANG AMA DIBA? ang HULANG nabanggit ay natupad sa Mateo 1:22-23

  TANDAAN MAGKA-IBA NG TATAWAGIN SA PAPANGALANAN.

  EMMANUEL = 2 HEBREW WORDS MEANING KAPILING NATIN ANG DIYOS. (EMMANU=”WITH US” EL=”GOD”) = “GOD IS WITH US” hindi “MAN IS WITH US”

  YAN ANG ITINAWAG SA KANYA. MAY MGA NAGTATANONG BAKIT DAW HINDI EMMANUEL ANG PANGALAN BAKIT YESHUA/JESUS ANG NAGING PANGALAN. KASI NGA PO TANDAAN MAGKA-IBA NG TATAWAGIN SA PAPANGALANAN. PERO TINAWAG SIYA NI MATEO NA EMMANUEL SA MATEO 1:22-23 KAYA ALAM NG LAHAT NG MGA ALAGAD NA ANG EMMANUEL AY SI JESUS (GOD IS WITH US).

  NARITO NAMAN ANG MGA PATUNAY NA ANG IPINAGHANDA NG DAAN NI JUAN BAUTISTA NA SI YAHWEH AY SI JESUS NA PINATUNAYAN NG PAMILYA NIYA SI JUAN BAUTISTA, ZACARIAH AT ELIZABETH ANG MGA ITO.

  ANG HULA ANG IPAGHAHANDA NG DAAN NG TINIG AY SI YAHWEH.

  Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw: “IPAGHANDA SI YAHWEH” ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.

  UMAMIN SI JUAN BAUTISTA NA SIYA ANG TINIG NA YAN KAY PROPETA ISAIAH.

  JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)

  PINATOTOHANAN NG TATAY NI ZACARIAH ANG TATAY NI JUAN BAUTISTA.

  LUCAS 1:67 Si Zacarias na ama ng bata ay napuspos ng Espiritu Santo, at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos:

  LUCAS 1:76 Ikaw, anak ko, ay tatawaging propeta ng Kataas-taasang Diyos; sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang daraanan,

  PINATOTOHANAN NI ELIZABETH (ASAWA NI ZACARIAH INA NI JUAN BAUTISTA) NA PANGINOON NIYA ANG NASA TIYAN NI MARIA…

  FOCUS: AKING PANGINOON…PANGINOON NI ELIZABETH KASI SI ELIZABETH NAGSASALITA DIYAN.

  LUCAS 1:43 Sino ako upang dalawin ng INA ng (((AKING PANGINOON)))?

  DIYOS NI ELIZABETH ANG NASA TIYAN NI MARIA. SI MARIA AY TAO LANG NA DINAANAN NI YAHWEH PARA MAGING TAO (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NA NATUPAD SA MATEO 1:22-23)

  READ:

  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/ang-pagsilang-ng-makapangyarihang-diyos-at-walang-hanggang-ama-2/

  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/ang-tinig-ng-isang-sumisigaw-sa-ilang/

  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/si-elijah-dumating-na-siya-si-juan-bautista/

  AYAN PURO DIVINE PROPHECIES NA YAN.

  AMEN!

  Reply

 7. Posted by Obet on April 2, 2012 at 8:50 pm

  Mahirap kapatid tangggapin na si Jesus At ang Ama ay iisa..mahirap sa ayaw umunawa..di nila maunawaan ang hiwaga..talos ba natin ang katalinuhan ng panginoon..Ang Salita ay Diyos.. at ang Diyos ay nagkatawang tao…Kilalanin man natin si Jesus na Diyos o Tao lang.. ay hindi mahalaga..Ang mahalaga.. na tayoy kumilala sa Panginoong Jesus, dahil ang kumikilala sa anak ay kumikilala sa Ama…Ang mahalaga ay ang pangtanggap natin sa ating Panginoong Jesus na ating tagapagligtas.. at ang kanyang muling pagkabuhay..IIsa lamang ang Diyos..

  Reply

 8. Posted by JIE on April 3, 2012 at 1:04 pm

  BAKIT PINATAY NI JESUS ANG MGA DI SUMASAMPALATAYA SA KANYA?

  Reply

 9. Posted by ryan on April 24, 2012 at 3:49 am

  hwag na kc kau mag talo..isa lang masasabi ko ang dyos ay ndi pwding ihambing at hindi rin pwding gayahin tulad ng pagsasamba nyo ng manga rebolto..kau kc matatalino kayong bobo..bago p ang jesus may tunay na dyos..ALLAH xa ANG gomawa kay hesus ndi un kau ang gomagwa ng rebolto tas sasambahin nyo manga bobo…nakaka erita n kau…

  Reply

 10. Posted by ryan on April 24, 2012 at 3:58 am

  c moeses at hisus ay magkaiba gago..mas nauna c moeses bakit mo namn sasabihin c jisus ang nag utos n hatiin ang dagat,,,eh di pa pinapanganak c esus manga gago kau pilit nyong niloloko ang manga ta gomagawa kau ng sarili nyong libro…..ito lng masasabi ko bakit ang gasolina ay sa manga muslim country lang natatagpuan…dahil sa ang islam ang tunay na relihiyon..at un ang hiningi ng propita n maging maganda ang pamumuhay d2 sa deserto ng manga arabo…

  Reply

  • HUWAG KANG MAGYABANG AT BAKA MAS LUMABAS KA PANG MAS GAGO..MAG-BASA KA MUNA.

   Reply

  • ang gasolina ay matatagpuan sa ibat ibang bansa kahit sa atin sa pilipinas.kung pinagpapala ang saudi yun ay dahil ipinangako ng Dios kay Abraham.alamin mo ang pangalan ng Dios para alam mo kung kanino ka tumatawag at nagpupuri..

   Reply

 11. Posted by ryan on April 24, 2012 at 4:00 am

  hwag nyo iligaw manga tao…wala kayong kapatawaran sa dyos.mapupunta kau sa nag liliab n apoy matakot kau,,,

  Reply

 12. nasusulat yang nasa itaas sa VULGATE 405 A.D. AT DOUAY RHEIMS BIBLE. WALA AKONG KINALALAMAN DIYAN IBINABAHAGI KO LANG SA INYO ANG AKING MGA NATUKLASAN.

  KAYO NA ANG TUMUKLAS NG JUDAS 1:5 kung ayaw ninyong maniwala sa mga naka-link sa itaas.

  “VULGATE BIBLE” (405 A.D) TRANSLATION and “DOUAY-RHEIMS BIBLE” DIYAN NINYO BASAHIN SA MGA TRANSALATIONG ITO ANG JUDAS 1:5 Dahil walang ibang naglabas ng mga TAO SA EGIPTO NA NAG-UTOS KAY MOISES KUNDI ANG DIYOS. NA NASUSULAT ANG PANGALANG “YEHOSHUA/YESHUA/IESOUF/IESV/JESUS”

  Reply

 13. Posted by Siren on November 22, 2012 at 4:22 am

  Magbasa kayo mga kapatid hindi sa kung ano ang narinig mo sa Pastor nyo ay yon na. Pahaphaw lang sila magbasa. Basahin nyo mismo ang buong BIBLIA. Wala akong relihyon but I consider myself as CHRISTIAN dahil naniniwala ako k KRISTO. In fact 2X ko na nabasa ang BiBLE from cover to cover. Ipinagkatiwala na ng Dyos Ama sa Anak ang pamamahala sa mga buhay, patay at mga angheles. Ayon sa aking nabasa, mula k Apostol Mateo, Pablo hanggang sa Pahayag. Si Hesu Kristo ang tagapamagitan sa atin sa AMA. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng Anak. Sa simula, ginawa ng Ama ang mundo para sa Anak.
  Tama ang hula. marami na ang nagpapahayag ng maling pananampalataya. ISIPIN NYO KUNG SINO SA INYO. Alam ko mga Pastor kayo o kaya malapit ng maging Pastor. I am an ordinary follower of Christ. Manalig kayo ayon sa nakasulat.
  Maging mga anghel ay nagkakasala at sa panahong babalik na ang Panginoong Hesu Kristo, hahatulan sila at tayo.
  Matakot kayo sa Dios. Magkasundo kayo. Si Hesu Kristo ang everlasting Priest.
  If u are really reading the BIBLE saliksikin nyo kung saang libro ko ito kinuha mga mapagkunwaring ANAK NG DIOS.

  Reply

  • kahit ilang bisis mo pa mabasa ang Bible from cover to cover kung hindi ipinag kaloob sa iyo ang pagkaunawa ay hindi nga..hingin mo sa Dios..kung nabasa mo na lahat. ano nag pangalan ng Dios kailangan alam mo para alam mo kung kanino ka tumatawag.dahil kung naunawaan mo ang hiwaga ngmga salita ng Dios alam mo narin sana ang pangalan ng Dios at nalaman mo rin na iisa lang ang Dios…Mail me for more info..

   Reply

   • Posted by JHUN on October 23, 2014 at 1:39 am

    ISAIAS 45:5 Ako si Yawe, at wala nang iba pa, wala nang ibang diyos liban sa akin, Sinandatahan kita noong di mo pa ako kilala, JUAN 20:17 Sinabi sa kanya ni Jesus: “Huwag kang humawak sa akin sapagkat hindi pa ako nakaaakyat sa Ama. Puntahan mo ang mga kapatid ko at sabihin sa kanila: ?Paakyat ako sa Ama ko at Ama ninyo, sa Diyos ko at Diyos ninyo.'”

 14. Posted by Rodel on December 2, 2012 at 2:23 pm

  mas maganda cguro kung basahin pa natin ang Judas 1:4… kung sino ba yung binabanggit na “Panginoon” sa verse 5…

  (T.A.B.) Jud 1:4 Sapagka’t may ilang taong nagsipasok ng lihim, yaong mga itinalaga nang una pa sa kahatulang ito, mga di banal, na pinalitan ng kalibugan ang biyaya ng ating Dios, na itinatatuwa ang ating iisang Guro at Panginoong si Jesucristo.

  so… sino po ba ang nasa verse 5? kayo na po ang bahala. Peace to all!!!

  (T.A.B.) Deu 6:4 Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon:

  Reply

 15. […] YESHUA/JESUS COMMANDED MOISES TO DEVIDE THE RED SEA JUDE 1:5 (VULGATE 405 A.D. BIBLE TRANSLATION) […]

  Reply

 16. […] isang tanda sa inyong kamay, o sa inyong noo upang hindi ninyo malimutan ang mga utos ni Yahweh, pagkat inilabas niya kayo sa Egipto sa pamamagitan ng kanyang […]

  Reply

 17. Posted by jaycell on June 28, 2016 at 8:40 am

  totoo po ba yan

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: