Advertisements

SINO NGA BA YUONG HINIHINGAN NG INUMIN?

MGA KAPATID KILALA NAMAN NILANG SI JESUS ANG KANILANG KAUSAP BAKIT GANITO ANG PAGKAKASABI NG PANGINOONG JESUS/YESHUA.

JOHN 4:10 Sumagot si HESUS, “Kung alam lamang ninyo kung ano ang ipinagkakaloob ng Diyos, AT kung SINO itong HUMIHINGI SA INYO NG INUMIN MARAHIL AY KAYO ANG HIHINGI SA KANYA, AT KAYO NAMA’Y BIBIGYAN NIYA NG TUBIG NA NAGBIBIGAY BUHAY.

IBIG SABIHIN MAY INILILIHIM SI JESUS SA KANYANG PAGKA-TAO. ALAM KUNG ALAM NA NINYO KUNG ANO YON MATAPOS NINYONG BASAHIN ANG TALATANG ITO. SI JESUS MISMO ANG PINAGMUMULAN NG (((TUBIG NG BUHAY))).

Apocalypsis 7:17 Sapagkat ang KORDERONG nasa GITNA NG TRONO ang magiging pastor nila. Sila’y dadalhin niya sa mga bukal ng (((tubig na nagbibigay-buhay))); at papahirin ng DIYOS ang luha sa kanilang mga mata.

PAUNAWA: BIGYANG PANSIN KUNG SINO NASA GITNA NG TRONO AT ANG NAGBIBIGAY NG TUBIG NA NAG-BIBIGAY BUHAY.

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: