Advertisements

ANG HULA NI JOSE NA AALISIN ANG KANYANG MGA KALAHI SA EGIPTO.

ANO NAMAN ANG NANGYARI SA BANGKAY NI JOSE ANG NAGING GOBERNADOR NG EGIPTO NA ANAK NI JACOB/ISRAEL?

ANG BILIN NI JOSE NA ANAK NI ISRAEL SA KANYANG MGA ANAK AT KAPATID NOONG SIYA AY NASA EGIPTO NA DALHIN ANG KANYANG MGA BUTO.

ANG HULA NI JOSE.

GENESIS 50:25-26 Pagkatapos ipinagbilin niya sa mga anak ni Israel ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, “ISUMPA NINYO SA AKIN NA PAG KAYO’Y NILINGAP NA NG DIYOS AT INIALIS SA LUPAING ITO, DADALHIN NINYO ANG AKING MGA BUTO. 26 Namatay nga si Jose sa gulang na 110 taon. Siya’y inembalsamo sa Egipto at inilagay sa kabaong.

ANG KATUPARAN NG KAHILINGAN NI JOSE.

EXODUS 13:19 Ang kalansay ni Jose ay ay dinala ni Moises sa kanilang pag-alis bilang pagtupad sa kahilingan nito. Ang sinabi noon ni Jose, “Tiyak na ililigtas kayo ni YAHWEH; pag-alis ninyo rito’y dalhin ninyo ang aking kalansay”.

SAAN NALIBING SI JOSE?

JOSUE 24:32 Dinala ng bayang Israel ang mga buto ni Jose ng sila’y umalis sa Egipto, Ibinaon nila ito sa SIQUEM, sa lupaing binili ni Jacob/Israel sa mga anak ni Hamor, na ama ni Siquem, sa halagang 100 pirasong pilak (GENESIS 33:19). ang lupaing ito ay kasama na naging bahagi ng mga anak ni Jose.

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: