Advertisements

HILAGA, TIMOG, KANLURAN, SILANGAN na LAHI OR NORTH, SOUTH, EAST AND WEST RACES!!

Bilang 2: 1-34 – ANG LABINGDALAWANG ANAK NI ISRAEL/JACOB MGA LIPING NAKAKALAT SANTIAGO 1:1

Ang Kampo at ang Pinuno ng Bawat Lipi

1 Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron: 2 Ang mga Israelita’y magtatayo ng kanilang tolda sa paligid ng Toldang Tipanan sa labas ng hanay ng mga Levita, at bawat angkan ay sama-sama sa ilalim ng kanilang watawat.

3-8 Sa gawing SILANGAN magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni Juda, Isacar, at Zebulun:
Lipi Pinuno Bilang
Juda Naason na anak ni Aminadab 74,600
Isacar Nathanael na anak ni Zuar 54,400
Zebulun Eliab na anak ni Helon 57,400

9 Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 186,400. Sila ang mauuna sa bawat paglakad.

10-15 Sa gawing TIMOG naman magkakampo ang pangkat ng mga lipi nina Ruben, Simeon, at Gad:
Lipi Pinuno Bilang
Ruben Elizur na anak ni Sedeur 46,500
Simeon Selumiel na anak ni Zurisadai 59,300
Gad Eliasaf na anak ni Deuel 45,650

16 Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 151,450. Ang pangkat na ito ang susunod sa pangkat na pangungunahan ng lipi ni Juda.

17 Maging sa paglilipat ng Toldang Tipanan, ang pangkat ng mga Levita ay mananatili sa gitna ng ibang mga pangkat. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, mananatili ang bawat pangkat sa dating ayos sa ilalim ng kani-kanilang watawat.

18-23 Sa gawing KANLURAN naman magkakampo ang pangkat ng mga lipi nina Efraim, Manases, at Benjamin:
Lipi Pinuno Bilang
Efraim Elisama na anak ni Amiud 40,500
Manases Gamaliel na anak ni Pedazur 32,200
Benjamin Abidan na anak ni Gideoni 35,400

24 Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 108,100. Sila ang pangatlo sa hanay.

25-30 At sa gawing HILAGA naman magkakampo ang pangkat ng mga lipi nina Dan, Asher, at Neftali:
Lipi Pinuno Bilang
Dan Ahiezer na anak ni Amisadai 62,700
Asher Pagiel na anak ni Ocran 41,500
Neftali Ahira na anak ni Enan 53,400

31 Ang pangkat na ito ay umaabot sa 157,600. Sila ang kahuli-hulihan sa hanay ng mga kawal. 32 Iyon ang bilang ng mga Israelita ayon sa kani-kanilang lipi. Lahat-lahat ay umabot sa 603,550. 33 Hindi kabilang dito ang mga Levita tulad ng ipinagbilin ni Yahweh kay Moises na huwag isasama sa sensus ang mga ito.

34 Ang lahat ay ginawa ng mga Israelita ayon sa utos ni Yahweh. Nagtayo sila ng tolda sa ilalim ng kani-kanilang watawat, at pangkat-pangkat na nagpatuloy sa paglalakbay.

ANG HULA NI JACOB SA KANYANG MGA ANAK

SANTIAGO 1:1
Mula kay Santiago, alipin ng Diyos at ng Panginoong Jesu-Cristo: Ipinaaabot ko ang aking pagbati sa mga hinirang ng Diyos mga hinirang na nasa iba’t ibang bansa.(a)

(a) LABINDALAWANG LIPING NAKAKALAT. AMEN!

Advertisements

6 responses to this post.

 1. Posted by HSDF on November 26, 2012 at 11:50 am

  THANKS homework done…

  Reply

 2. Posted by nicos on August 1, 2013 at 8:32 am

  ya thanks my homework is done and i learned from this..

  Reply

 3. Posted by JR Balidio on October 9, 2013 at 8:42 am

  East – Silangan, West – Kanluran

  Reply

 4. Wow that wwas odd. I just wrote an incredibly long comment but after I clicked submit
  mmy comment didn’t show up. Grrrr… well I’m not writing
  all that ovr again. Regardless, just wanted to say great blog!

  Reply

 5. Posted by angel on June 17, 2016 at 7:46 am

  This is bad

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: