ANG HULA SA MULING MAGTATAYO NG LUNSOD NG JERICO.

ANG HULA SA MULING MAGTATAYO NG LUNSOD NG JERICO.

JOSUE 6:26
Noon di’y PINAPANUMPA ni Josue ang buong bayan sa ngalan ni Yahweh.
“Sumpain ang sinumang magtatayo ng lunsod na ito ng Jerico.
Mamamatay ang anak na panganay ng sinumang muling maglalagay ng mga saligan nito.
Mamatay ang anak na bunso ng magbabangong muli ng kanyang mga pintuan.

ANG KATUPARAN NG HULA SA MAGTATAYONG MULI NG JERICO.

1 KING 16:34 Sa panahon niya, muling itinayo ni Hiel ang mga muog ng Jerico. Ngunit ng ilagay ang pundasyon nito, buhay ng panganay niyang si ABIRAM ang kanyang ibinuwis. At ng itayo ang pintuan, buhay naman ng kanyang bunsong si SEGUB ang naging kabayaran. SA GAYON, NATUPAD ANG SINABI NI YAHWEH sa PAMAMAGITAN NI JOSUE NA ANAK NI NUN.

NAKARAN NA ANG AKLAT NG HUKOM, 1 SAMUEL AT 2 SAMUEL AT MARAMI NA RIN ANG MGA NAG-HARI BAGO NATUPAD ANG SINABI NI JOSUE.

MALIWANAG NA ANG BIBLIA AY AKLAT NG KASAYSAYAN NG MUNDO HINDI ITO KUNG ANO-ANONG KWENTO LAMANG NA PINAG-SAMA SAMA NAPAKATAGAL NA PANAHON BAGO NATUPAD ANG MGA HULANG YAN NI JOSUE.

AMEN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: