Advertisements

ANG KAHINDIK HINDIK NI ARAW NI YAHWEH HINDI KAHINDIK-HINDIK NA ARAW NATIN! THE DREADFUL DAY OF THE LORD NOT OUR DREADFUL DAY!

thedreadfulday thedreadfulday_of_the_lord thedreadfulday_of_the_lord2

IN HEBREW BIBLE MALACHI 3:23-24

THE DREADFUL DAY OF THE LORD!!!!!

MALACHI 4:5-6
5 Behold, I will send you ELIJAH the prophet before the coming of the GREAT and DREADFUL day of the Lord: 6 [[[[[[[ And he shall turn the heart of the fathers to the children, and the heart of the children to their fathers]]]]]] ,  lest I come and smite the earth with a curse.

LUKE 1:17
And he shall go before him in the spirit and power of ELIAS(GREEK)/ELIJAH(HEBREW), [[[[[[[ to turn the hearts of the fathers to the children]]]]]]], and the disobedient to the wisdom of the just; to make ready a people prepared for the Lord.

Matthew 17:12-13 (ELIJAH/ELIAS IS COME ALREADY!!!!!!!!!!)
12 But I say unto you, That ELIAS/ELIJAH IS COME ALREADY!!!!!!!!, and THEY KNEW HIM NOT, but have done unto him whatsoever they listed. Likewise shall also the Son of man suffer of them.
13 Then the DISCIPLES UNDERSTOOD that HE SPAKE unto them of  JOHN THE BAPTIST.

JESUS SAID..ELIJAH IS JOHN THE BAPTIST…..IS COME ALREADY!!!! AMEN!!!

PROPHECY FULFILLED:
MALACHI  4:6 AND LUKE 1:17 (about ELIJAH…shall turn the heart of the fathers to the children)
and THE DREADFUL DAY OF THE LORD (THE CRUCIFIXION)  AMEN!

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Malakias 4:5-6 “Ngunit bago dumating ang nakahihindik hindik na araw ni YAHWEH isusugo ko sa inyo si PROPETA ELIAS. 6 Muling magkakalapit ang loob ng mga ama’t mga anak. Kung hindi’y mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan.

ANG KAHINDIK HINDIK NA ARAW NI YAHWEH NA TINUTUKOY AY HINDI ANG JUDGEMENT DAY KUNDI ANG GAGAWING PAGPAPAPAKO SA KRUS NI YAHWEH…Tingnan po ninyo sa mga sumunod na mga talata. Espiritu ni Elias ang nakay Juan Bautista tandaan po natin ang ISANG TAO AY MAYROON LAMANG ISANG ESPIRITU NA NASA KANYA.

ANG KATUPARAN NG HULA.

LUCAS 1:17 Mauuna siya sa Panginoon (Sinabi ito ni Zacarias sa Lucas 1:76) taglay ang ESPIRITU AT KAPANGYARIHAN NI ELIAS, upang pagkasunduin (MAGKAKALAPIT) ang mga ama at mga anak, at panumbalikin sa daan ng matuwid ang mga SUWAIL. Sa gayon, ipaghahanda niya ng isang bayan ang Panginoon.

MATEO 17:12-13Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias, ngunit hindi siya nakilala ng mga tao. At kanilang ginawa sa kanya ang gusto nila. Gayon din naman pahihirapan nila ang ANAK NG TAO. 13 at naunawaan ng mga alagad na si JUAN BAUTISTA ang tinutukoy niya.

 

CLICK HERE: !!!!!!! SI JUAN BAUTISTA DUMATING NA!! SA BIBIG NA NI JESUS ITO NAGMULA AMEN!

CLICK HERE: ANG TINIG NG SUMISIGAW SA ILANG IPAGHANDA SI YAHWEH NG DAAN

Advertisements

5 responses to this post.

 1. Posted by dilbert on October 17, 2011 at 2:12 pm

  Malakias 4:5-6 “Ngunit bago dumating ang nakahihindik hindik na araw ni YAHWEH isusugo ko sa inyo si PROPETA ELIAS. 6 Muling magkakalapit ang loob ng mga ama’t mga anak. Kung hindi’y mapipilitan akong pumariyan at wasakin ang inyong bayan.

  NASAAN NGAYON ANG NAWASAK NA BAYAN??? NAGKALAPIT BA ANG AMA’T ANAK?
  ang talatang ito ay hindi pa nagaganap o mangyaring naganap man ito ay hindi naisakatuparan ni Jesus…KASI ANG MISYON NI JESUS AY PAGKASUNDUIN ANG AMA AT ANAK…Ngayon sino ba ang tinutukoy na AMA at ANAK SA TALATANG ITO?..DI BA ANG AMA NILA AY SI JACOB ( ISRAEL) ? AT SINO NAMAN ANG TINUTUKOY NA ANAK? ITO YUN MGA TUPANG NANGALIGAW SA BAHAY NI ISRAEL..SILA YUNG MGA HUDYO NA MINISYON NI JESUS AT ITO RIN ANG DAHILAN KUNG BAKIT ISINUGO SI JESUS SA LIPI NG ISRAEL PARA LAMANG SA MGA TUPANG MGA NALIGAW.. (MATEO 15:24)

  Reply

 2. Posted by dilbert on October 17, 2011 at 2:19 pm

  NAGKASUNDO BA SINA JACOB NA AMA AT ANAK NA LIPI NI JUDAH NA NINUNO NG MGA HUDYO?..HINDI Eh!..hindi sila nagkalapit na muli ng loob.Ang katuruan ng kanilang ama na si Propeta Jacob ay sinira ng kanyang mga anak na mga HUDYO!!!!
  Kaya sa pagparito ni Yahweh na sinasabi mo ay wawasakin niya ang kanilang bayan o lipi…ITO YUNG ARAW NG PAGHUHUKOM!

  Reply

 3. DUMATING NA SI ELIAS SA BIBIG NA NI JESUS LUMABAS:

  MATEO 17:10-13 Tinanong siya ng mga alagad, “Bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng Kautusan na dapat munang dumating si Elias?” 11 Sumagot siya, “Paparito nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. 12 At sinasabi ko sa inyo, (((((((((pumarito na si Elias ngunit hindi siya kinilala ng mga tao))))))), at ginawa nila kay Elias ang gusto nila. Kaya’t tulad ng ginawa sa kanya, pahihirapan din nila ang Anak ng Tao.” 13 (((((((((Naunawaan ng mga alagad na si Juan na Tagapagbautismo ang tinutukoy niya)))))))))))).

  Reply

 4. […] ACCORDING TO PROPHECIES OF THE DREADFUL DAY OF THE LORD (HIS PASSION) PLEASE READ THIS LINK CAREFULL… […]

  Reply

 5. […] SUFFERRING YAN WALANG PINAPAPATAY NA ANAK KATULAD NG GAWAIN NI BAAL AT MOLOC SA LUMANG TIPAN  DREADFUL DAY OF THE LORD WHAT IS PATRIPASSIANISM ? THE REAL WESTERN AND EASTERN CHURCHES OF MATTHEW 8:11 MGA ALAGAD NI JESUS […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: