Advertisements

HINDI LANG SA TINAPAY NABUBUHAY ANG TAO (SI JESUS ANG MANNA)

ANG KATUPARAN NG HULA SA LUMANG TIPAN

MATEO 4:4 Ngunit sumagot si Jesus, “NASUSULAT”, ‘Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, Kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

DEUTORONOMY 8:3 Tinuruan nga kayong magpakumbaba; ginutom niya kayo bago binigyan ng MANNA, isang pagkaing hindi ninyo kilala ni ng inyong mga ninuno. GINAWA NIYA ITO UPANG IPAKILALA SA INYO NA ANG TAO’Y HINDI LAMANG NABUBUHAY SA PAGKAIN KUNDI SA SALITA RIN NAMAN NI YAHWEH.


SI JESUS ANG MANNA ANG PAGKAING BUMABA GALING SA LANGIT.

JOHN 6:49-51 Kumain ng MANNA ang inyong mga ninuno ng sila’y nasa ilang, gayunma’y namatay sila.

50 Ngunit ang sinumang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay.

51 AKO ANG PAGKAING NAGBIBIGAY-BUHAY NA BUMABA MULA SA LANGIT (SI JESUS ANG MANNA). MABUBUHAY MAGPAKAILANMAN ANG SINUMANG KUMAIN NITO. AT ANG PAGKAING IBIBIGAY KO SA IKABUBUHAY NG SANLIBUTAN AY ANG AKING LAMAN.

READ EXODUS 16:1-36 ABOUT MANNA

BASAHIN ANG EXODUS 16:1-36 PATUNGKOL SA MANNA ANG PAGKAING BUMABA GALING SA LANGIT.

AMEN!

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by Marlou Mesias on April 12, 2012 at 4:08 am

    tama 😉

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: