Advertisements

ANONG KULAY TALAGA ANG BALABAL NI JESUS UBE O PULA?

MATEO 27:27-31

Hinamak ng mga Kawal si Jesus

27 Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo ng gobernador, at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. 28 Siya’y hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na pula. 29 Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, pinahawak sa kanyang kanang kamay ang isang tangkay ng tambo. Siya’y ininsulto nila, niluhud-luhuran at kinutya ng ganito, “Mabuhay ang Hari ng mga Judio!” 30 Siya’y pinagduduraan pa nila. Kinuha nila ang tambo at ito’y inihampas sa kanyang ulo. 31 Matapos kutyain, hinubad nila ang balabal at muling sinuotan ng sarili niyang damit. Pagkatapos, inilabas siya upang ipako sa krus.

PINAHAWAK SA KAMAY ANG TAMBO AT KINUHA ULIT SA KANYA AT IPINANGPALO.

MARCOS 15:16-20

Hinamak ng mga Kawal si Jesus

16 Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador, at kanilang tinipon doon ang buong batalyon. 17 Sinuotan nila si Jesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa iyong korona at ipinutong sa kanya. 18 Pagkatapos, sila’y pakutyang nagpugay at bumati sa kanya, “Mabuhay ang Hari ng mga Judio!” 19 Siya’y pinaghahampas sa ulo, pinagduduraan at pakutyang niluhud-luhuran. 20 Matapos kutyain, siya’y hinubaran nila ng balabal na kulay ube, sinuotan ng sarili niyang damit, at inilabas upang ipako sa krus.

DITO WALA YUONG NILAGYAN NG TAMBO SA KAMAY 🙂

JOHN 19: 1-16

Ang Koronang Tinik at Hinamak ng mga Kawal si Jesus

1 Kaya’t ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit. 2 Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay ube at 3 bawat isa’y lumalapit sa kanya at patuyang bumabati, Mabuhay ang Hari ng mga Judio! At kanilang pinagsasampal si Jesus.

4 Lumabas muli si Pilato at sinabi sa mga tao, Ihaharap ko siya sa inyo upang malaman ninyo na wala akong makitang kasalanan sa kanya! 5 At inilabas nga si Jesus na may koronang tinik at balabal na kulay ube. Sinabi sa kanila ni Pilato, Sige! Pagmasdan ninyo siya!

6 Pagkakita sa kanya ng mga punong pari at ng mga bantay, sila’y nagsigawan, Ipako siya sa krus! Ipako sa krus!

Sinabi ni Pilato, Kunin ninyo siya, bahala kayong magpako sa kanya dahil wala akong makitang kasalanan sa kanya.

7 Sumagot ang mga Judio, Ayon sa aming kautusa’y nararapat siyang mamatay, sapagkat siya’y nagpapanggap na Anak ng Diyos.

8 Nang marinig niya ang sinabi nila, lalong natakot si Pilato. 9 Muli siyang pumasok sa palasyo at tinanong si Jesus, Taga-saan ka ba? Subalit hindi tumugon si Jesus. 10 Muling nagtanong si Pilato, Ayaw mo bang makipag-usap sa akin? Hindi mo ba alam na may kapangyarihan akong palayain ka o ipapako sa krus?

11 Sumagot si Jesus, Magagawa mo lamang iyan sapagkat ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang kapangyarihang iyan, kaya’t mas mabigat ang kasalanan ng nagdala sa akin dito sa harapan mo.

12 Nang marinig ito ni Pilato, lalo pa niyang hinangad na palayain si Jesus. Ngunit nagsigawan ang mga tao, Kapag pinalaya mo ang taong iyan, hindi ka kaibigan ng Emperador! Ang sinumang nagpapanggap na hari ay kalaban ng Emperador.

13 Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya si Jesus at siya’y umupo sa hukuman, sa dakong tinatawag na Plataporma, Gabatha sa wikang Hebreo.

14 Araw noon ng Paghahanda sa Paskwa, at mag-aalas dose na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Judio, Narito ang inyong hari!

15 Sumigaw sila, Patayin siya! Patayin! Ipako sa krus!

Ipapako ko ba sa krus ang inyong hari? tanong naman ni Pilato. Sumagot ang mga punong pari, Wala kaming hari kundi ang Emperador!

16 Kaya’t ibinigay sa kanila ni Pilato si Jesus upang siya’y maipako sa krus.

NARITO ANG KATOTOHANAN MARAMING BESES SINUUTAN NG BALABAL SI JESUS AT MARAMING BESES DING NILAGYAN NG TINIK SA ULO AT INALIPUSTA.

KUNG PAPANSININ NATIN IBA-IBA ANG NANGYARI.

[SA MARCOS 15:25 ALAS NUEVE (9:00AM – ITO UMAGA) NG IPAKO SI KRISTO SA KRUS]

MARCOS 15:25Ikasiyam (9:00AM) ng umaga nang ipako siya sa krus.

SA JOHN 19:14 MAY NAGANAP NA PAGLALAGAY NG KORONO ALAS 11:45+ PASADO – MAG (11:45+AM – ITO HAPON)

JOHN 19:14 Araw noon ng Paghahanda sa Paskwa, at mag-aalas dose (11:45+AM) na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Judio, Narito ang inyong hari!

MAGIGING PABALIK ANG STORYA NI JESUS KUNG 9:00AM NAIPAKO EH MAG AALAS DOSE (11:45+AM PA LANG NILAGYAN NG KRUS HINDI LANG ISANG ARAW NAGANAP LAHAT NG KWENTO KAY JESUS SIMULA SA BAHAY NI CAIFAS

KARAGDAGAN: BASAHIN NINYO ANG PAG-UPO NI PILATO SA GABATHA, BASAHIN NINYO ANG 4 NA AKLAT NI MATEO, MARK, LUKE AND JOHN DITO SA POST KO SA IBABA.

NOTE: KAILANGAN DITO ANG TALINO NG BABASA…KUNG WALANG TALINO HUWAG NG MAGBASA.

MGA DAPAT BIGYAN NG PANSIN:
ANG ALAS DOSE (12:00pm) at ang PAG-UPO NI PILATO SA GABATHA…

ANG SUOT NA BALABAL NI KRISTO DITO KULAY UBE………

UBE
***********
JOHN 19:1-2
***********
1 Kaya’t ipinakuha ni Pilato si Jesus at ipinahagupit.
2 Ang mga kawal ay kumuha ng sangang matinik, ginawa itong korona at ipinutong kay Jesus. Siya rin ay sinuotan nila ng balabal na kulay
[[[[[[ube]]]]]]]]]

***********************************************
DITO SA JOHN 19 LAHAT YAN PAGKARAAN NG KULAY UBE……..UMUPO SA HUKUMAN SI
PILATO…SA TINATAWAG NA GABATHA!!!!!!!!!!
**********************************************

JOHN 19:13 Pagkarinig ni Pilato sa mga salitang ito, inilabas niya
si Jesus at [[[[[[[[[[[siya’y umupo sa hukuman]]]]]]]], sa dakong
tinatawag na Plataporma, [[[[[Gabatha]]]]] sa wikang Hebreo.

********************************
12:00PM ALAS DOSE NG TANGHALI.
*******************************

JOHN 19:14 Araw noon ng Paghahanda sa Paskwa, at mag-aalas dose na ng tanghali. Sinabi ni Pilato sa mga Judio, Narito ang inyong hari!

END OF JOHN CHAPTER 19….

*******************************************************
NOTE: MALIWANAG MAY 1 ARAW PA NA MAGDADAAN DAHIL ALAS 9:00AM NG UMAGA IPINAKO SI KRISTO MAG-AALAS DOSE DIYAN SA JOHN 19.
*******************

DITO SA MATEO 27:19…[[[[[[[[[NAKA-UPO SA GABATHA SI
PILATO]]]]]]]..HUKUMAN BASA…

MATEO 27:19

19 Bukod dito, nang si Pilato ay nakaupo sa [[[[[[hukuman]]]]]]],
nagpasabi ang kanyang asawa, “Huwag kang makialam sa taong iyan.
Wala siyang kasalanan. Ngayon ay pinapahirapan ako ng aking
panaginip tungkol sa kanya.”

**************
PANSININ MO………MATEO 27:19…….TO MATEO 27:27….FROM 19 TO 27……SAKA PA LANG SIYA SINUUTAN NG BALABAL NA KULAY PULA.
**************

MATEO 27:27 Si Jesus ay dinala ng mga kawal ng gobernador sa palasyo ng gobernador, at nagkatipon ang buong batalyon sa paligid niya. 28Siya’y hinubaran nila at sinuotan ng isang balabal na matingkad na [[[[[[[[[pula.]]]]]]]

SUMMARY:

NAUNA ANG BALABAL NA UBE……..UMUPO SI PILATO SA GABATHA…TAPOS SAKA LANG NALAGYAN NG BALABAL NA KULAY PULA.

KUNG HINDI MO NAKUHA ANG PAG-UPO SA GABATHA O HUKUMAN NI PILATO KAWAWA KA…….AT KUNG SA AKALA MO EH 1 ARAW LANG NAGANAP ANG LAHAT.

KUNG HINDI NINYO NAKITA ANG NAKITA KO MAGDASAL MUNA KAYO SA AKING DIYOS SI YESHUA HA’MASSIACH AND YESHUA HA’NETZARETH.

THIS CASE IS CLOSED 🙂 AMEN!

Advertisements

One response to this post.

 1. @Abu-asraf Dipatuan ikaw anung kulay ? bugtungan nanaman ?
  14 minutes ago · Like

  @Phia Believer hahhhhahhhh!!!!! Ganyan cla mhilig sa bugtungan,kristyano tlga mga ligaw…7 minutes ago via mobile · Like

  @Arman G. de Castro magbasa kayo……….9:00 am nakapako na si Kristo…3:00pm nalagutan ng HININGA…

  ********************************
  12:00PM ALAS DOSE NG TANGHALI NA KAY PILATO PA…SO MALIWANAG HINDI 1 ARAW NAGANAP LAHAT-LAHAT NG KWENTO GET NYO NA?
  *******************************

  JOHN 19:14 Araw noon ng Paghahanda sa Paskwa, at [[[[[[[[mag-aalas dose na ng tanghali.]]]]]]] Sinabi ni Pilato sa mga Judio, Narito ang inyong hari!
  a few seconds ago · Like

  @Arman G. de Castro AT PANSININ NINYO ANG PAG-UPO NI PILATO SA GABATHA…

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: