ANG MAYAMAN AT SI LAZARO SA (LUCAS 16:19-31) AY HINDI TALINGHAGA. KASI NANDOON SI “ABRAHAM”

KUNG GUSTO NINYO NG MGA PANGYAYARI SA KABILANG BUHAY HINDI ITO TALINGHAGA DAHIL NANDITO SI ABRAHAM. HINDI GUMAGAMIT SI JESUS NG TALINGHAGA KAPAG ANG TAO AY NANDOON MISMO SA MGA PANGYAYARI.

LUCAS 16:19-31

Ang Mayaman at si Lazaro

19 “May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. 20 May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman 21 sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doo’y nilalapitan siya ng mga aso at dinidilaan ang kanyang mga sugat. 22 Namatay ang pulubi at siya’y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. 23 Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. 24 Kaya’t sumigaw siya, ‘Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila, dahil ako’y naghihirap sa apoy na ito.’ 25 Ngunit sumagot si Abraham, ‘Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito samantalang ikaw nama’y nagdurusa riyan. 26 Bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin, kaya’t ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito.’

27 “Ngunit sinabi ng mayaman, ‘Kung gayon po, Amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, 28 sa aking limang kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila’y bigyang-babala upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa.’ 29 Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, ‘Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta; iyon ang kanilang sundin.’ 30 Sumagot ang mayaman, ‘Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila’t tatalikuran ang kanilang mga kasalanan.’ 31 Sinabi naman sa kanya ni Abraham, ‘Kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay.'”

AMEN!

11 responses to this post.

 1. Posted by enrico rizal on November 11, 2011 at 4:14 pm

  sir kung ito po ay true story lalabas nauna pa parusahan sa impierno yung mayaman kesa kay satanas?

  kung si abraham na tinutukoy ay ang ama ni isaac parang sasalungat ito sa aral ng biblia na an patay ay walang gawa ni katha man ni kaalaman man… eclesiastes 9:5

  at isa pa po bakit naman nagkasabay sa eksena si moises at abraham at ang mga propeta?parang salungat po naman yon sa panahunan

  Reply

 2. 22 Namatay ang pulubi at siya’y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing.

  MAARING NANGYAYARI NA NGAYON YAN A.D. NI CRISTO NGAYON SA MGA KALULUWANG HINDI KUMIKILALA SA KANYA.

  KUNG MAPAPANSIN NATIN ANG TALINGHAGA NI KRISTO HINDI SIYA GAGAMIT NG EKSAKTONG PANGALAN NG TAO. HINDI SIYA BABANGGIT KUNG BAGA. PERO SA KWENTO NA YAN AY TALAGANG IPINAKITA NIYA ANG PANGALAN NI ABRAHAM. SO HINDI NA TALINGHAGA DIBA?

  Reply

 3. enrico rizal..d yan bsta bsta story lang… yan ay word of God.. as human being and you already know about hell and heaven well it’s you choice where to be…kaya habang me panAHON kapa believe in Jesus Christ our only one savior the TRUTH AND THE LIFE..THE ONLY WAY TO HOLY FATHER AND TO HEAVEN…AND WILL NEVER THE RELIGION U ARE OBLIGE TO READ WORDS OF GOD..YOU’LL NEBER KNOW KELAN KA MAMATAY..MAHIRAP NA MAGSISISI KUNG HULI NA ANG LAHAT..

  Reply

 4. Posted by arnold cinc on December 20, 2012 at 1:29 am

  ang gusto ko lang malaman kung pede pang pabalikin ng Diyos ang isang taong patay na! para isugo sa ibang tao na hindi pa ligtas, ng sa gayo’y maabisuhan nya ang taong hindi pa ligtas para makapagsisi bago sya mamatay.

  Reply

 5. Posted by armandecastro on January 19, 2013 at 1:17 am

  Ginawa na ni Jesus yang pagbalik na yan..yuon ang sinasabi sa kwento.

  Reply

 6. Posted by emerson_191986@yahoo.com on March 5, 2013 at 5:05 pm

  magandang araw..
  -sa lahat ng nabubuhay..hindi requirement na may isa na bumalik upang magbigay ng babala sa lahat..sapagkat sinabi na ni Jesus na dapat lagi tayo handa kasi hindi natin alam ang araw ni ang oras ng ating kamatayan o ng Kanyang Paghuhukom. Ika nga, para itong magnanakaw na biglang lalabas sa kalaliman ng gabi..:-)

  Reply

 7. […] THE DEAD IN FRONT OF ABRAHAM!! THIS IS NOT A PARABLES IF IT IS A PARABLES YEHUSHUA/YESHUA DID NOT ME… […]

  Reply

 8. Posted by LARRY on November 11, 2013 at 2:26 pm

  KUNNG BASAHIN MO ANG BUONG LUCAS 16 ANG TOPIC NG PANGINOONG JESUS AY MAYAMAN AT MAHIRAP. AT GINAMIT MO KASI AY BAGONG SALIN NG BIBLIA KUNG GAMITIN MO YONG MGA LUMANG SALIN AY GANITO SA LUCAS 16:29 Datapuwa’t sinabi ni Abraham, Nasa kanila si Moises at ang mga propeta; bayaang sila’y pakinggan nila.

  16:30 At sinabi niya, Hindi amang Abraham: datapuwa’t kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila’y mangagsisisi.

  16:31 At sinabi niya sa kaniya, Kung di nila pinakikinggan si Moises at ang mga propeta, ay di rin mangahihikayat sila, kahit ang isa’y magbangon sa mga patay. PANSININ MO HINDI SULAT NI MOISES ANG NAKALAGAY MISMO SI MOISES AT PROPETA ANG NANDOON.KUNG TIME ELEMENT ANG PAG-UUSAPAN MASYADONG MALAYO.KAYA ITOY TALINHAGA.

  Reply

 9. Posted by lalfafa@yahoo.com on December 1, 2014 at 1:29 am

  thanks

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: