Advertisements

PAANO KUNG ANG QURAN ANG NAUNA AT TUNAY NA AKLAT?

WALA SA QURAN ANG STORYA NI LOT…DAHIL MALASWA DAW NA NAKIPAGTALIK SI LOT SA KANYANG MGA ANAK NA SIYANG PINAGMULAN NG MGA LAHI NG “AMMONITA” AT “MOABITA”.

Ang Pinagmulan ng mga MOABITA at AMMONITA (THE ORIGIN OF AMMONITA AND MOABITA)

GENESIS 19:30-38

30 Sa takot ni Lot na manatili sa Zoar, sila ng dalawa niyang anak na babae ay umakyat sa kaburulan at nanirahan sa isang yungib doon. 31 Minsan, nag-usap ang magkapatid. Sinabi ng nakatatanda, “Wala nang natitirang lalaki sa daigdig. Matanda na ang ating ama at maaaring hindi na tayo magkaanak. 32 Mabuti pa’y lasingin natin siya at ating sipingan para magkaanak tayo.” 33 Nilasing nga nila ang kanilang ama nang gabing iyon. Sa kalasingan ni Lot, hindi niya namalayang nakipagtalik siya sa anak niyang panganay.

34 Kinabukasa’y sinabi ng panganay sa bunso, “Kagabi’y sumiping ako sa ating ama; lasingin natin siya uli mamaya, at ikaw naman ang sumiping nang pareho tayong magkaanak.” 35 Nilasing nga nila uli si Lot nang gabing iyon, at ang bunso naman ang sumiping. Tulad ng dati, hindi namalayan ni Lot ang kanyang pakikipagtalik dahil sa kalasingan. 36 Bunga nito, kapwa nagdalang-tao ang magkapatid. 37 Nagkaanak ng lalaki ang panganay at tinawag niyang Moab. Siya ang ninuno ng mga MOABITA ngayon. 38 Lalaki rin ang naging anak ng bunso at tinawag naman niya itong Ben-ammi. Siya naman ang ninuno ng mga AMMONITA ngayon.

WALA RIN SA QURAN ANG STORYA NI JUDA NG MAKIPAGTALIK SA MANUGANG NA SI TAMAR O SI TAMAR SA KANYANG BIYENANG SI JUDA.

GENESIS 38:1-30 (PAKIBASA NA LANG IBIBIGAY KO ANG PAG-KAPANGANAK NI FARES AT ZARA.

GENESIS 38:29-30
Ngunit iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilot, “Ano’t nakipagsiksikan kang palabas?” Dahil dito, FARESa ang ipinangalan sa bata. 30 Ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal. At ito’y pinangalanang ZARA.

OKAY YAN ANG MAHAHALAGANG KASAYSAYAN NA DAPAT MERON SA QURAN DAHIL SI RUTH NA ISANG MOABITA.

Ruth 1: 1-5

Si Elimelec at ang Kanyang Sambahayan sa Moab

1-2 Nang ang Israel ay pinamumunuan pa ng mga hukom, nagkaroon ng taggutom sa buong bayan. Kaya’t ang mag-asawang Elimelec at Naomi na mga taga-Bethlehem, Juda ay pansamantala munang nanirahan sa Moab kasama ang kanilang mga anak na sina Mahlon at Quelion. Ang pamilyang ito ay mula sa angkan ng Efrata. 3 Namatay sa Moab si Elimelec at naiwang biyuda si Naomi. Ang dalawa nilang anak 4 ay nakapag-asawa naman ng mga MOABITA, sina Orpa at Ruth. Ngunit pagkalipas ng mga sampung taon, 5 namatay rin sina Mahlon at Quelion, kaya’t si Naomi ay naulila sa asawa’t mga anak.

RUTH 4:10 Kasama sa bilihang ito ay magiging asawa ko si Ruth, ang Moabitang biyuda ni Mahlon, upang manatili sa angkan ng namatay ang mga ari-arian. Sa pamamagitan nito’y mananatiling buhay ang kanyang pangalan sa hanay ng kanyang kamag-anakan at sa kanyang bayan. Inuulit ko, saksi kayo sa bagay na ito.”

RUTH 4:13-17Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at iniuwi sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth kaya’t ito’y nagdalang-tao at nanganak ng isang lalaki. 14 Sinabi ng kababaihan kay Naomi, “Purihin si Yahweh! Binigyan ka niya sa araw na ito ng isang apo na kakalinga sa iyo. Maging tanyag nawa sa Israel ang bata! 15 Maghatid nawa siya ng kaaliwan sa puso mo at mag-alaga sa iyong pagtanda. Ang mapagmahal mong manugang, na nagsilang sa bata, ay higit kaysa pitong anak na lalaki.” 16 Kinuha ni Naomi ang bata, magiliw na kinalong, at inalagaang mabuti. 17 Siya’y tinawag nilang Obed. Ipinamalita nilang nagkaapo ng lalaki si Naomi. Si Obed ang siyang ama ni Jesse na ama naman ni David.

SI RUTH AT SI ORPA AY MGA MOABITA NA NAPANGASAWA NG DALAWANG ANAK NA LALAKI NI ELIMELEC AT NOEMI…NA SILA MAHLON AT QUELION…….AYAN NAPAKALINAW NA NANIYAN.

KUNG AALISIN NINYO ANG MGA STORYA NI LOT AT JUDA NA KALASWAAN DAW SA BIBLIA EH……SIGURADONG HINDI MAIPAPANGANAK SI FAREZ-> BOOZ->OBED->JESSE->DAVID->SOLOMON ETC…ETC..HANGGANG KAY JESUS. EH INALIS NILA SA QURAN ANG STORYANG ITO PAANO NA YAN?

*****************
NOAH GOT DRUNK:
*****************

NATUPAD ANG HULA NA MAGLILINGKOD SI CANAAN KAY SHEM AT JAFET.

GENESIS 9:20-27

20 Si Noe ay isang magsasaka at siya ang kauna-unahang nagbukid ng ubasan.

21 Minsan, uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda.

Sa gayong ayos, nakita siya ni ((((((Ham ang ama ni Canaan))))) at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. 23 Kaya’t kumuha sina Shem at Jafet ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad nang patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. 24 Nang mawala na ang kalasingan ni Noe, at malaman ang ginawa ng bunsong anak, 25 sinabi niya:

((((((((“O ikaw, Canaan, ngayo’y susumpain,
sa mga kapatid mo ika’y paaalipin.”))))))))

26 Sinabi rin niya,
“Purihin si Yahweh, ang Diyos ni Shem,
itong si Canaa’y maglilingkod kay Shem.

27 Palawakin nawa ng Diyos ang lupain ni Jafet. a
Sa lahi ni Shem, sila’y mapipisan,
at paglilingkuran si Jafet nitong si Canaan.”

KAYA ANG MGA CANAANITES AY NAGLILINGKOD KILA SHEM AT JAFET 🙂

AMEN!

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by AZRAEL AZRAEL on February 6, 2014 at 11:17 pm

    Diba nakasulat po s biblia na wag dadagdagan at babawasan kahit isang letra at tuldok. Bakit po naging YAWEH? may maipapakita po ba kayong talata sa biblia na YAWEH ang nakasulat?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: