Advertisements

ANG ALAGAD NA SAKSI NG IPAKO SI JESUS SA KRUS AY SI JUAN.

JOHN 13:23 ANG ALAGAD NA MINAMAHAL NI JESUS AY NAKAHILIG NA KALAPIT NIYA.

JOHN 13:25 KAYA HUMILIG SIYA SA DIBDIB NI JESUS AT ITINANONG: “PANGINOON, SINO PO BA ANG TINUTUKOY NINYO?

JOHN 19:16-27

Ipinako si Jesus sa Krus
(Mateo 27:32-44) (Marcos 15:21-32)(Lucas 23:26-43)

Kinuha nga nila si Jesus. 17 Inilabas siyang pasan ang kanyang krus papunta sa lugar na kung tawagi’y Lugar ng Bungo, Golgotha sa wikang Hebreo. 18 Pagdating doon, siya’y ipinako sa krus, kasama ng dalawa pa; isa sa gawing kanan at isa sa kaliwa. 19 Isinulat ni Pilato ang ganitong mga salita at ipinalagay sa krus: Si Jesus na taga-Nazaret, ang Hari ng mga Judio. 20 Nasusulat ito sa mga wikang Hebreo, Latin, at Griego. Marami sa mga Judio ang nakabasa nito sapagkat malapit lamang sa lunsod ang dakong pinagpakuan kay Jesus. 21 Kaya’t ipinagpilitan ng mga punong pari kay Pilato, Hindi sana ninyo isinulat ang Ang Hari ng mga Judio, kundi, Sinabi ng taong ito, Ako ang Hari ng mga Judio.

22 Ngunit sumagot si Pilato, Ang naisulat ko’y naisulat ko na.

23 Nang si Jesus ay maipako na ng mga kawal, kinuha nila ang kanyang panlabas na kasuotan at pinaghati-hati sa apat. Kinuha rin nila ang kanyang mahabang panloob na kasuotan; ito’y walang tahi at hinabi nang buo mula sa itaas hanggang sa ibaba. 24 Kaya’t nag-usap-usap ang mga kawal, Huwag nating punitin ito; daanin na lamang natin sa palabunutan para malaman kung kanino ito mapupunta. Sa gayon, natupad ang isinasaad ng Kasulatan,

Pinaghati-hatian nila ang aking kasuotan;
at nagpalabunutan sila kung kanino mapupunta ang aking damit.

Ganoon nga ang ginawa ng mga kawal.

25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. 26 Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, ituring mo siyang sariling anak!

27 At sinabi niya sa alagad, Ituring mo siyang iyong ina! Mula noon, sa bahay na ng alagad na ito tumira ang ina ni Jesus.


SINO ANG MINAMAHAL NA ALAGAD NI JESUS?
NA HUMILIG SA KANYANG BALIKAT NOONG SILA’Y NAGHAHAPUNAN. (SAGOT: SI JUAN)


JOHN 21:20-24

Ang Alagad na Minamahal ni Jesus

20 Lumingon si Pedro at nakita niyang kasunod niya ang alagad na minamahal ni Jesus, ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila’y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo? 21 Nang makita siya ni Pedro ay tinanong nito si Jesus, Panginoon, paano po naman ang taong ito?

22 Sumagot si Jesus, Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo? Sumunod ka sa akin! 23 Kumalat sa mga mananampalataya ang balitang hindi mamamatay ang alagad na ito. Ngunit hindi naman sinabi ni Jesus na hindi siya mamamatay, kundi, Kung nais kong mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, ano sa iyo?

24 Siya ang alagad na nagpapatotoo tungkol sa mga bagay na ito; siya rin ang sumulat ng mga ito at alam naming totoo ang kanyang pahayag.

ANG TALAKAYAN SA AKING GRUPO:

ANG APOSTOL NA KASAMA NI JESUS NG IPAKO SIYA SA KRUS AY SI? “JUAN”

NARITO ANG MGA PATOTOO NG ATING MGA KAPATID NA MUSLIM.

@Cesar Abdullah sa 12 dalawang disipulo ni Jesus kung may nabanggit na pangalan na nakakta na si Jesus ay naipako sa Krus ipakita mo ang talata. Saka hindi paninira ito sa bible kundi pagpapatunay lamang ng katotohanan sapagkat napakahalaga ang mga salita ng disipulo ni Jesus na sila ang dapat nagsulat ng totoong pangyayari dahil lagi ni Jesus kasakasama ang mga disipulo.

Jonah Prophet aaminin mo naninira ka lang.
#
Cesar Abdullah deal
…14 minutes ago · LikeUnlike · 1 personJhonna Than likes this.
#
Jonah Prophet ano gagawin mo?
14 minutes ago · LikeUnlike
#
Cesar Abdullah saann na ang sagot deal
11 minutes ago · Like

@Yusuf Cerdena Distajo Arman aanib na ako sa relihiyon mo kapag meron kang naipakita na disipulo ni Jesus dapat hindi si Pablo ang sumulat kc wala naman doon si Pablo.

@Ismael Praxides Aminin ko na rin na naninira basta i-click mo nang sagot.

*************************
ETO ANG SAGOT:

ANG ALAGAD NA MINAMAHAL NI JESUS.

JOHN 19:25-26 ((((NAKATAYO sa TABI ng KRUS ni Jesus)))) ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. 26 Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ((((((((ANG MINAMAHAL NIYANG ALAGAD)))))) na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, ituring mo siyang sariling anak!

JOHN 21:20-24

ANG ALAGAD NA MINAMAHAL NI JESUS

JOHN 21:20 (WALA KA NA KAYONG LUSOT INAMIN NA NINYONG NANINIRA LANG KAYO BASA….)

Ang Alagad na Minamahal ni Jesus

JOHN 21:20 Lumingon si Pedro((SI PEDRO LUMINGON) at nakita niyang ((((KASUNOD NIYA)))) (MAY SUMUSUNOD KAY PEDRO))))ang ALAGAD NA MINAMAHAL NI JESUS((SI JUAN SUMUSUNOD KAY PEDRO), (((((ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila’y naghahapunan at nagtanong, Panginoon)))), sino po ang magkakanulo sa inyo?

JOHN 13:23 ANG ALAGAD NA MINAMAHAL NI JESUS AY NAKAHILIG NA KALAPIT NIYA.

JOHN 13:25 KAYA HUMILIG SIYA SA DIBDIB NI JESUS AT ITINANONG: “PANGINOON, SINO PO BA ANG TINUTUKOY NINYO?

AMEN!!

Advertisements

11 responses to this post.

 1. […] CLICK HERE: ANG SAKSING ALAGAD SA PAGKAKAPAKO NI JESUS!! […]

  Reply

 2. Posted by fpj on October 27, 2011 at 6:11 pm

  tanong…
  >>>1.ilan ang JUAN SA BIBLIA?
  >>>2.Ano ang pangalan ng nagbinyag kay Jesus sa ilog ng Jordan?
  >>>3.Ano ang pangalan ng kapatid ni Simon Pedro?
  >>>4. Sino ang Juan na kasama nina Birheng Maria at Maria MAgdalena sa Bundok ng Golgotha?

  Reply

 3. Posted by fpj on October 27, 2011 at 6:15 pm

  Sagot…MAGKAKAIBANG JUAN PO ITO AT TATLONG JUAN SILA..YUNG JUAN SA GOLGOTHA AY HINDI NAGSULAT NG ‘HEARSAY’ NA GOSPEL..ANG SUMULAT NG HEARSAY NA ITO AY SI JUAN KAPATID NI SIMON PEDRO…BOBO KA ARMAN!!!!

  Reply

 4. ANG KAHARAP NA SAKSI SA PAGKAMATAY NI JESUS AY SI JUAN (JOHN THE BELOVED)

  BASA…….ANG ALAGAD NA PINAKAMAMAHAL NI JESUS AY SI JOHN THE BELOVED]]]]]

  JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena.

  26 Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang[[[[[[[ minamahal niyang alagad]]]] na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, ituring mo siyang sariling anak!

  [[[[[[[ minamahal niyang alagad]]]] ISA LANG YAN HINDI MGA GINAMIT

  ANG PATOTOO NA TAO YAN…BASA..

  JOHN 21:20 (SINO ANG SUMUSUNOD KAY PEDRO BASA)

  20 Lumingon si Pedro at nakita niyang [[[[[[kasunod niya ang alagad na minamahal ni Jesus]]]]]]]]], ang siyang humilig sa dibdib ni Jesus nang sila’y naghahapunan at nagtanong, Panginoon, sino po ang magkakanulo sa inyo?

  SINO ANG HUMILIG SA BALIKAT NI JESUS AT NAGTANONG KUNG SINO ANG MAKAKANULO?

  JOHN 13:23 ANG ALAGAD NA MINAMAHAL NI JESUS AY NAKAHILIG NA KALAPIT NIYA.

  JOHN 13:25 KAYA HUMILIG SIYA SA DIBDIB NI JESUS AT ITINANONG: “PANGINOON, SINO PO BA ANG TINUTUKOY NINYO?

  Reply

 5. 12 APOSTOL JOHN THE SON OF ZEBEDEE…

  MATEO 10:2-4 Ito ang mga pangalan ng labindalawang apostol: si Simon na tinatawag ding Pedro, at si Andres na kanyang kapatid, sina Santiago at [[[[[[[[[[[[Juan]]]]]] na mga anak ni Zebedeo; 3 si Felipe, si Bartolome, si Tomas, si Mateo na maniningil ng buwis, si Santiago na anak ni Alfeo, at si Tadeo, 4 si Simon na Makabayan, at si Judas Iscariote na nagkanulo kay Jesus.

  Matthew 10:2-4

  King James Version (KJV)

  2Now the names of the twelve apostles are these; The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother; James the son of Zebedee, and [[[[[[[[[[[[John]]]]]]]]] his brother;

  3Philip, and Bartholomew; Thomas, and Matthew the publican; James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddaeus;

  4Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed him.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Zebedee

  Reply

 6. Posted by JAYSEL on March 30, 2012 at 1:54 am

  bakit kaya ang mga tao kung wala ng masabi ay nagmumura nalang

  BOBO

  KAWIKAAN:ANG MANGMANG NA MATIPID SA SALITA AY MAY KAALAMAN

  Reply

 7. sino po yung lahat ng maria na saksi sa pagkamatay ni jesus??

  Reply

 8. ANG 3 MARIA…

  MARIA = VIRGIN MARY dating VIRGIN.
  MARIA = MARIA MAGDALENA
  MARIA = MARIA NA ASAWA NI CLEOPAS

  JOHN 19:25 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang KANYANG INA ((( SI VIRGIN MARY YAN))) at ang (((((((((kapatid nitong babae)))))), si (((((Maria na asawa ni Cleopas))))))))), at si (((((((Maria Magdalena))))))).

  Reply

 9. […] REMEMBER THIS BROTHER AND SISTER: JOHN THE BELOVED IS THE WITNESS IN FRONT OF THE CROSS OF JESUS.(JOHN 19:25) & (JOHN 21:20) […]

  Reply

 10. […] Arman G. De Castro 5: noong ipako siya sa krus sinong alagad ninya ang nakasaksi ??ARMAN’s REPLY:WITNESS JOHN THE BELOVED!!! o si JOHN!!!JOHN 19:2525 Nakatayo sa tabi ng krus ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae, si Maria na asawa ni Cleopas, at si Maria Magdalena. 26 Nang makita ni Jesus ang kanyang ina [[[[[[[[[[at ang minamahal niyang alagad]]]]]](JOHN THE BELOVED) na nasa tabi nito, sinabi niya, Ina, ituring mo siyang sariling anak!PROOF!!!JOHN 21:2020 Lumingon si Pedro at nakita niyang [[[kasunod niya ]] ang [[[[[alagad na minamahal ni Jesus]]]]] (JOHN THE BELOVED)read more!!!https://armandecastro.wordpress.com/…/ang-alagad-na…/ […]

  Reply

 11. Posted by necolle R banua on May 18, 2016 at 8:46 am

  WOWI WISH THAT JESUS FOREVER

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: