MAY MGA KUMAKAIN NA NG BABOY NG DUMATING SI KRISTO.

MAY MGA NAGBEBENTA NA NG BABOY NOON…MAY MGA PASTOL NA EH…SABI KO NGA SA INYO NG DUMATING SI JESUS MADAMI NG HENTIL KUMAKAIN NG BABOY.

MARCOS 5:14 Tumakbo ang mga[[[[[[[[[ tagapag-alaga ng kawan ng baboy ]]]]]]]]]at ibinalita sa bayan at sa karatig-pook ang mga pangyayari. Kaya’t ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang tunay na nangyari.

KAPAG NAG-PAPASTOL KA NG ITIK, NG TUPA, KAMBING, BAKA AANHIN MO BA?

BAKIT MO PAPASTULAN AT AALAGAAN ANG MGA HAYOP? PARA HINDI MAKAKAIN NG MADUDUMI….ILALAGAY MO SILA SA MAGANDANG LUGAR NA PWEDE SILANG KUMAIN NG DAMO. BAKA NGA MGA BABOY-DAMO PA MGA YAN EH.

NAGBABAGO ANG TAKBO NG MUNDO KATULAD NG INIHULA NI MOISES AIDEN ANG KAILANGAN LANG NATIN MATANGGAP NATIN ANG PAGBABAGO NA YON NA HINDI KA MAGIGING MAKALUMA. WALANG COMPUTER SI MOISES PA NOON.

INIHULA NGA NI MOISES ANG MGA HENTIL(MGA BANSA NA KUMAKAIN NG BABOY)

ANG HULA NI MOISES SA MGA HENTIL.

DEUTORONOMY 32:21 “Pinapanibugho nila AKO ng sambahin nila yaong hindi Diyos. Ginalit nila ako dahil sa kanilang diyus-diyusan.
KAYA PANINIBUGHUIN KO RIN SILA AT GAGALITIN, SA PAMAMAGITAN NG [[[[[[BANSANG DI KUMIKILALA SA AKIN.”]]]]]]

NASUSULAT: SINABI SA ROMA 14:17 Sapagkat ang pagpasok ng tao sa KAHARIAN NG DIYOS ay HINDI NABABATAY SA PAGKAIN AT INUMIN kundi sa PAGIGING MATUWID, PAGKAKASUNDO-SUNDO AT KAGALAKAN na pawang KALOOB NG ESPIRITO SANTO.

MARCOS 5:1-20

Ang Pagpapagaling sa Gerasenong may Sapi
(Mateo 8:28-34)(Lucas 8:26-39)

1 Dumating sila sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. a 2 Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya’y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. 3 Ang lalaking ito’y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos, kahit tanikala pa ang gamitin. 4 Bagama’t madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. 5 Araw-gabi’y nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan, at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili.

6 Malayo pa’y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. 7 Sumigaw siya nang malakas, “Jesus, Anak ng Kataas-taasang Diyos, bakit mo ako pinapakialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan!” 8 (Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, “Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito!”)

9 Tinanong siya ni Jesus, “Ano ang pangalan mo?”

[[[[[ “Batalyon, sapagkat marami kami,” ]]]]] tugon niya. 10 At nakikiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon.

11 Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. 12 Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, “Pasapiin mo na lamang kami sa mga baboy,” 13 at sila’y pinahintulutan niya. Lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawan, na may dalawang libo, ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod.

14 Tumakbo ang mga[[[[[[[[[ tagapag-alaga ng kawan ng baboy ]]]]]]]]]at ibinalita sa bayan at sa karatig-pook ang mga pangyayari. Kaya’t ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang tunay na nangyari. 15 Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo; nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip, at sila’y natakot. 16 Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy.

17 Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain.

18 Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya’y isama niya, 19 ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, “Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paano siya nahabag sa iyo.”

20 Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At namangha ang lahat ng nakarinig noon.

NAKITA NA NINYO MAY MGA NAGPAPASTOL NA NG BABOY NOON…NASUSULAT ISRAELITA AT HENTIL ANG MALILIGTAS.

CLICK: ANG HULA NI MOISES…SA PANGINGIMBULO SA IBANG BANSA ANG MGA HENTIL

KUNG ANG ISARAELITA LAMANG ANG MALILIGTAS HINDI NA SANA NASULAT ANG HENTIL.

TO GOD YESHUA/JESUS BE THE GLORY!!

AMEN!

MGA KAIBIGANG IPINAGPIPILITAN NA BAWAL ANG PAGKAIN NG BABOY.CLICK ANG PINAGMULAN NG TALAKAYANG ITO

QUOTE FROM: Happy Man

‎@Arman G. de Castro MALIWANAG SA HULA NA PAPAYAGAN DIN NG DIYOS ANG PAGKAIN NG BABOY DAHIL ALAM NG DIYOS ANG INIHULA NI MOISES NA ANG MGA BANSANG KAIINGITAN NILA SA HINAHARAP AY ANG MGA BANSANG KUMAKAIN NG BABOY. ANG HULA NI MOISES SA PANGINGIMBULO SA IBANG BANSA

sagot: Hindi po pinayagan na kumain ng baboy ang lahat ng tao. eto po ang patunay sa isaias 66:15-17 maliwanag na kasama tayong lahat sa talatang ito

ISAIAS 66:15-17

15 Sapagka’t, narito, ang Panginoon ay darating na may apoy, at ang kaniyang mga karo ay magiging parang ipoipo; upang igawad ang kaniyang galit na may kapusukan, at ang kaniyang saway na may ningas ng apoy.

16 Sapagka’t sa pamamagitan ng apoy makikipagpunyagi ang Panginoon, at sa pamamagitan ng kaniyang tabak, sa LAHAT NG MGA TAO: at ang mapapatay ng Panginoon ay magiging marami.

17 Silang nangagpapakabanal, at nangagpapakalinis na nagsisiparoon sa mga halamanan, sa likuran ng isa sa gitna, na nagsisikain ng laman ng baboy, at ng kasuklamsuklam, at ng daga; sila’y darating sa isang wakas na magkakasama, sabi ng Panginoon.

hihiihihihihihih galing talaga ng lolo ko magturo sa akin hihihihihihihih

#
Happy Man hihihihihihih si lolo arman nag palusot sabi ng lolo ko yun mga palusot day ninyo ay mga ganito: spiritual yan, parable yan, ngayon figurative yan hihihihihihihihiih tawa ng tawa un lolo ko sa iyo bro arman hihihihihihiihihih
37 minutes ago · LikeUnlike
#
Happy Man talo na si lolo arman hihihihihihihih
35 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro ipaliwanag mo nga ito bago mo sabihing talo ako “SA MGA HALAMANAN BA DAPAT, SA LIKURAN NG ISA SA GITNA?”
34 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro baka ikaw matalo kapag di mo naipaliwanag yan. 🙂
34 minutes ago · LikeUnlike
#
Happy Man hihihihihihihi sabi ng lolo ko ang tinukoy dyan ay ang mga taong kunwari ay banal nguunit lumabag naman sa utos ng Diyos na huwag kumain ng marurumi hihihihihihihiih
27 minutes ago · LikeUnlike
#
Happy Man talo na si bro arman hiihihihihihihihi sabi ng lolo ko anong talata sa bible mo na hindi na pinapakain ang baboy? pag wala ka raw maibigay ay talo ka na hihihihihihihiih
25 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro NAKITA MO NA IKAW NA RIN ANG NAGSABI NA YAN EH MGA TAONG NAGKUKUNWARING BANAL…….NA GUMAGAWA NG KASALANAN NA HUWAG KUMAIN NG MARURUMI..MAY DAGA PA NGA…MEANING YAN EH PATUNGKOL SA “KASALANAN” HINDI SA PAGKAIN NA “LITERAL” DIBA?
9 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro ETO TALATA NA MAY KINAKAIN NG BABOY NOON PA SA NEW TESTAMENT. (YUONG NASA ITAAS)

#
Baggie Bee Hahahaha! Litsun de leche pati ang lolo nya!
4 minutes ago · LikeUnlike
#
Arman G. de Castro NOONG PANAHON NI ABRAHAM NASA ILANG LANG SILA…BAKA PATI DUMI NG TAO MAKAIN NG BABOY..NGAYON NASA PIGGERY NA KINAKAIN MAIS AT DARAK.

4 responses to this post.

 1. Posted by butata on April 29, 2014 at 1:11 pm

 2. Ang kligtasan ay nasa iyong gawa. O pag sunod sa kautosan ng BIBLE. wag mag bawas o mag dagdag sa nilalaman ng BIBLE. wag mkipag talo sa ayaw mkinig. Pabayaan ninyo ang tao na iyan sapagkat wala sa kanya ang kaharian ng DIOS. subalit kpag nais niyang mkinig turoan mo xa ng tama basi sa nilalaman ng BIBLE . Sapagkat walang naglalagay ng ilaw sa ilalim ng banga. Sa halip ay inilalagau ito sa altar upang ang lahat ay maliwanagan.

  Reply

  • Posted by Gerald cañada on April 12, 2016 at 9:28 am

   Mag mahalan kau. Magpatawad sa nagkakasala sa iyo sapagkat yaan ang nais ng DIOS. Wagna kaunh magtalo pa tama na. Kong naka unawa kayo sa nilalaman ng BIBLE magpasalamat ka sapagkay naunawaan mo. Purihin k ng DIO. Kong mag dasal kayo. Ganito lang dapat. Ama namin na nasa langit sambahin ang ngalan mo, maghari nawa ang iyong kagustohan mula sa langit maging sa lupa. Bigyan ninyo kami ng aming makakain sa araw araw, patawarin mo kmi sa aming mga nagawang kasalanan,tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin, patnubayan mo kami sa araw araw, ilayo mo kmi sa anumang tukso at kapahamakan amen. Gawin mo ito kong nais mo maligtas.

   Reply

   • Posted by Gerald cañada on April 12, 2016 at 9:32 am

    Sundin ninyo ang nilalaman ng BIBLE MULA OLD HANGGANG NEW. Wag po kau mag marunong marunongan pa na ikaw ay tama o xa ang tama. Ang DIOS lamang ang matuwid.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: