Advertisements

PASINTABI NI PABLO KUNG SUSULAT SIYA NG KANYANG OPINYON.

MALIWANAG KINASIHAN LAHAT NG ESPIRITO SANTO ANG MGA ISINULAT NIYA…DAHIL NAGSASABI NGA SI PABLO KUNG OPINYON NYA LANG ANG ISINUSULAT NIYA O SA DIYOS.

1 CORINTO 7:10 Ito naman ang iniuutos sa mga may asawa,
[[[[[[[ hindi mula sa akin ]]]]
[[[kundi mula sa Panginoon:]]]]
huwag makipaghiwalay ang babae sa kanyang asawa.

1 CORINTO 7:25 Tungkol naman sa mga taong walang asawa, wala akong maibibigay na utos mula sa Panginoon. Ngunit magbibigay ako ng [[[[[[[[[aking opinyon]]]]]]]]]] bilang isang taong mapagkakatiwalaan sapagkat kinahabagan ako ng Panginoon.

1 CORINTO 7:40 Subalit sa aking palagay, higit siyang magiging maligaya kung mananatili siya sa kanyang kalagayan bilang biyuda. Iyan ang palagay ko, at sa palagay ko nama’y nasa akin din ang Espiritu ng Diyos.

HINDI BA’T IPINAPAALAM NI PABLO KUNG OPINYON NIYA LANG O HINDI? DIBA?

[TUMABI SI JESUS SA TABI NI PABLO.]

GAWA 23:11 “Kinagabihan, TUMAYO ANG PANGINOON SA TABI NI PABLO at sinabi sa kanya, “Lakasan mo ang iyong loob! Nagpatotoo ka tungkol sa AKIN dito sa Jerusalem; ganyan din ang gawin mo sa Roma;

CLICK: ANG PAGKATAWAG KAY SAULO/PABLO

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: