Advertisements

KABIGUAN NI AARON AND MOISES SA LUMANG TIPAN PATUNGKOL SA PANGAKO

KABIGUAN NI MOISES AT AARON SA LUMANG TIPAN

PARA SA MGA ALIPIN NG TORAH.

BILANG 20:12 NGUNIT PINAGSABIHAN NI YAHWEH SINA MOISES AT AARON. Wika Niya: “DAHIL SA KAKULANGAN NG INYONG PAGTITIWALA NA IPAKILALA ANG AKING KABANALAN SA HARAPAN NG BAYAN, HINDI KAYO MAKARARATING SA LUPAING IBIBIGAY KO SA KANILA”

NATUPAD KAY “AARON” ANG SUMPA NA HINDI SILA MAKAKARATING SA LUPANG PANGAKO

BILANG 20:24 “Mamamatay si Aaron at[[[[[[ hindi siya makakapasok sa lupaing ibibigay ko sa Israel sapagkat sinuway ninyo ang utos ko sa inyo sa Meriba.]]]]]]]]]]]]]]

NATUPAD KAY “MOISES” ANG SUMPA NA HINDI SILA MAKAKARATING SA LUPANG PANGAKO.

DEUTORONOMY 34:4 Sinabi sa kanya ni Yahweh, “Iyan ang lupain na aking ipinangako sa iyong mga ninunong sina Abraham, Isaac at Jacob. Sinabi ko sa kanilang ibibigay ko ito sa kanilang lahi.[[[[[[[[[[[[[ Ipinakita ko ito sa iyo ngunit hindi mo mararating.”]]]]]]]]]]]

ANG BATO SA BUNDOK NG HOREB/MERIBA

ANG KATUPARAN NG HULA SA LUMANG TIPAN:
I CORINTHIAN 10:3-5 “Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espirituwal
4 at uminom din ng iisang inuming espirituwal, mula sa BATONG IYON AY SI CRISTO.
5 Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila,
kaya’t nagkalat sa ilang ang kanilang mga buto.

YANG BATO NA YAN ANG HINDI NILA NAIPAKILALA ANG KABANALAN.

ANG LIHIM NG GENESIS 1:1-4

AMEN!

Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by butata on April 9, 2014 at 3:09 am

  genesis chapter 20-22 were proven error… genetics 30GENETICS 30: BASA BASA BASA MGA GUSTONG MATOTO NG SYENSA NG GENETICS
  37At kumuha si Jacob ng mga sanga ng alamo, at almendro at kastano; at pinagbabakbakan ng mga batik na mapuputi, at kaniyang pinalitaw na gayon ang puti na nasa mga sanga.
  38At kaniyang inilagay ang mga sangang kaniyang binakbakan sa mga bangbang, sa harap ng kawan, sa mga pinagpapainuman; na pinaparoonan ng mga kawan upang uminom; at nangaglilihi pagka nagsisiparoon upang uminom.
  39At nangaglilihi ang mga kawan sa harap ng mga sanga at nanganganak ang mga kawan ng mga may guhit, may batik at may dungis.
  40At ang mga korderong ito ay inihihiwalay ni Jacob, at inihaharap ang kawan sa dakong may batik, at ang lahat ng maitim sa kawan ni Laban; sa kaniyang ibinukod ang mga kawan niya rin, at hindi isinama sa kawan ni Laban.
  41At nangyari, na kailan ma’t maglilihi ang mga malakas sa kawan, ay inilalagay ni Jacob ang mga sanga sa harap ng mga mata ng kawan sa mga bangbang, upang sila’y papaglihihin sa gitna ng mga sanga.
  42Datapuwa’t pagka ang kawan ay mahina ay hindi niya inilalagay, kaya’t ang mahina ay nagiging kay Laban at ang malakas ay kay Jacob.
  43At ang lalake ay lumagong mainam; at nagkaroon ng malalaking kawan, at ng mga aliping babae at lalake, at ng mga kamelyo at ng mga asno.///// ANO TO JOKE????
  magpalabas ng korderong may batik na berde gamit ang sanga ng papaya..

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: