HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO!


HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO!

GALACIA 1:11-12

11 Mga kapatid, nais kong
malaman ninyo na ang Magandang
Balitang ipinangaral ko’y hindi katha
ng TAO.

12 Hindi ko ito tinanggap
mula sa TAO, at hindi rin itinuro sa
akin ng sinumang TAO
.

Si Jesu-Cristo mismo ang naghayag nito sa akin.


LALAGYAN KO NG COMMENT BAKA DI PA RIN NINYO NAKITA…

HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO!

GALACIA 1:11-12

11 Mga kapatid, nais kong
malaman ninyo na ang Magandang

************************
HINDI DAW KATHA NG TAO!!!!!!!!!!
************************

Balitang ipinangaral ko’y hindi katha ng TAO.

***************************************
HINDI TINANGGAP NI PABLO SA TAO!!!!!!!!!!
***************************************

12 Hindi ko ito tinanggap mula sa TAO,

*****************************************
AT HINDI DAW ITINURO NG SINUMANG TAO!!!!!!!!
*****************************************

at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang TAO.

*******************************
GALING LAHAT KAY KRISTO!!!!!!!!!!!
*******************************
Si Jesu-Cristo MISMO ang NAGHAYAG NITO sa akin.

KALINAW SA TALATA HINDI TAO NAGBIGAY- KAY KRISTO NIYA NATANGGAP SI KRISTO JESUS NAGPAHAYAG MALIWANAG “HINDI TAO SI KRISTO JESUS” ANO SIYA? EH DI DIYOS HINDI DAW TAO EH.

SI KRISTO JESUS AY DIYOS NA NAGHAYAG KAY PABLO/SAULO.

AMEN!

5 responses to this post.

 1. Posted by WILLIE TOLOSA on July 11, 2011 at 3:55 pm

  MARAME NA PONG DUMAAN NA MGA NAUNANG MGA PROPETA GAYA NILA ABRAHAM, NOAH,MOSES,JESUS.AT PROPETA MOHAMMAD ( PBUTHEM ) SILA PO AY MGA PINAGPALA LAMANG UPANG MAGING DAAN AT MAIHATID ANG MGA ARAL BUHAT KAY ALLAH, PERO HINDI PO NANGANGAHULUGAN NA PAG SINABI NILA E MGA DIYOS NA SILANG LAHAT, HINDI PO MALIANAW ANG INYUNG PAGKAKAUNAWA……….SI JESUS PO AY PROPETA LAMANG SALAMAT PO..

  Reply

 2. HINDI GALING SA TAO ANG IPINANGANGARAL NI PABLO!
  *****************************************

  GALACIA 1:11-12

  11 Mga kapatid, nais kong
  malaman ninyo na ang MAGANDANG BALITANG ipinangaral ko’y
  [[[[[[[[HINDI KATHA NG TAO]]]]]]].

  [[[[[[[[12 HINDI KO ITO TINANGGAP MULA SA TAO,
  AT HINDI RIN ITINURO SA AKIN NG SINUMANG TAO.]]]]]]]
  SI JESU-CRISTO MISMO..MISMO..ANG NAGHAYAG NITO SA AKIN

  KALINAW SA TALATA HINDI TAO NAGBIGAY, HINDI NIYA TINANGGAP SA TAO AT HINDI RIN ITINURO NG TAO.

  TANONG: ANO SI KRISTO NGAYON?

  BAHALA NA KAYONG MAG-ISIP 🙂

  Reply

 3. Posted by ZALDY LANDICHO on March 31, 2012 at 8:28 am

  Pablo ang nagsasalita sa mga kapatid sa pananampalataya na nagsasabi…. Mga Taga-Galacia 1:11-12
  sapagka’t aking ipinatatalastas sa inyo,mga kapatid,tungkol sa evangelio na aking ipinangaral na ito’y hindi AYON SA TAO(hindi galing sa tao).
  >>>Sa makatuwid yun yung aral na tinangap nya(pablo) kay Jesus, na yung aral na yun ay hindi galing sa tao hindi ba??? <<< Tama yung aral na yun hindi talaga galing sa Tao! Eto po katunayan…yun bang aral ni Jesus na ibinigay nya kay Pablo sa kanya???
  Juan 14:23
  23Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya: Kung ang sinuman ay umiibig sa akin, tutuparin niya ang aking mga salita. Siya ay iibigin ng aking Ama. Kami ay pupunta sa kaniya at mananahan na kasama niya. 24Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Ang salita na inyong naririnig ay hindi sa akin kundi sa Ama na nagsugo sa akin.
  [MARIIN NYANG SINABI HINDI AKIN ANG SALITA KUNDI SA AMA(DIOS) NA NAG SUGO SAKIN! ]
  AYUN YUNG SALITA NA TINANGAP NI PABLO KAY JESUS AY HINDI PO GALING KAY JESUS MISMO KUNDI SA DIOS…KAYA SINABI NI PABLO, YUNG SALITA NYA HINDI GALING SA TAO.
  PERO SI JESUS HINDI BA SIYA TAO??? SI JESUS NA TANUNGIN NATIN, JESUS IKAW BA TALAGA AY DIOS???
  Juan 8:40
  Ang Salita ng Diyos (SND)
  40Ngunit ngayon ay naghahanap kayo ng pagkakataon upang ako ay patayin. Ako ang taong nagsabi sa inyo ng katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Ito ay hindi ginawa ni Abraham.
  "TAONG" NAGSASABI NG KATOTOHANAN NA NARINIG NYA SA DIOS.. (SABI NI JESUS TAO SIYA! EH,
  JESUS SABI NILA DIOS KA DAW?? DIOS KA NGA BA???
  JUAN 4:24 Ang Dios ay Espiritu:
  AND DIOS AY ESPIRITU??? IKAW BA JESUS ESPIRITU???
  lukas 24:39 "…sapagkat ang espirituy walang laman at mga buto,na gaya ng inyong nakikita na nasa akin."
  HINDI NAMAN PALA ESPIRITU SI JESUS EH, KAYA SYA AY TAO AT HINDI DIOS!!!

  Reply

 4. Posted by armandecastro on January 17, 2013 at 10:28 am

  THE GOOD NEWS DID NOT Received TO MAN BY PAUL!!!!

  Galatians 1:11-12

  King James Version (KJV)

  11 But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me [[[[is not after man.]]]]

  12 For I neither [[[[[received it of man, ]]]] neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.

  Reply

 5. […] THE WORDS THAT PAUL/SAUL SPREADS IS DID NOT COME FROM MAN BUT CAME FROM YEHUSHUA/JESUS SO YEHUSHUA/… […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: