Advertisements

MGA DAHILAN BAKIT PINAPATAY SI JESUS!!!!!!!

MGA DAHILAN BAKIT PINAPATAY SI JESUS!!!!!!!

[JOHN 10:33 NAGPAPANGGAP NA DIYOS]

JOHN 10:33 Sumagot ang mga pinuno ng mga Judio, Hindi dahil sa mabubuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos! Sapagkat [[[[[[[[[ nagpapanggap kang Diyos,]]]]]] bagama’t tao ka lamang. DITO PINAPATAY AT BINABATO KASI NAGPAPANGGAP NA DIYOS.

[JOHN 19:7 NAGPAPANGGAP NA ANAK NG DIYOS]

JOHN 19:7 Sumagot ang mga Judio, Ayon sa aming kautusa’y nararapat siyang mamatay, sapagkat[[[[[[[[ siya’y nagpapanggap na Anak ng Diyos. ]]]]]]]]

AMEN!

Advertisements

2 responses to this post.

  1. ANG PAGPAPANGGAP AY ISANG KASALANAN!! MALIWANAG HINDI SIYA NAGPAPANGGAP!!!

    Reply

  2. Posted by jie on April 1, 2012 at 6:51 pm

    Amen

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: