Advertisements

SUMASAYAW AT UMAAWIT SILA DAVID AT ANG BUONG ISRAEL!!!!!

1 CHRONICA 13:8 Si David at ang buong Israel ay sumasayaw at umaawit sa saliw ng tugtugan ng mga lira, alpa, tamburin, pompiyang at trumpeta.

2 SAMUEL 6:5 Si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila’y umaawit sa saliw ng mga lira, kudyapi, tamburin, kastaneta, at pompiyang.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: