Advertisements

AMA ANG NAGSUGO!!! SINO ANG SINUGO?

NASUSULAT:

1. ANG NAGTAKWIL SA AKIN NAGTAKWIL SA AMA.

2. ANG TUMATANGGAP SA AKIN TINANGGAP ANG AMA

3. AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA

4. ANG NAKAKAKITA SA AKIN AY NAKAKITA NA SA NAGSUGO SA AKIN.

MADAMI PA YAN NAWA’Y INYONG MAUNAWAAN.

MAY NAGTANONG NASAAN DAW TALATA NITO? SABI NI HAPPY MAN OF ISLAM IN MY GROUP.

TALATA PALA EH DI ILAGAY: PALITAN NINYO NG AMA ANG NAGSUGO O BALITARIN NINYO.

LUCAS 10:16 “Ang nakikinig sa inyo ay sa akin nakikinig, ang nagtatakwil sa inyo ay nagtatakwil sa akin, at ang nagtatakwil sa akin ay nagtatakwil sa nagsugo sa akin.”

MATEO 10:40 “Ang tumatanggap sa inyo ay tumatanggap sa akin, at ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin.

JOHN 10:30
AKO AT ANG AMA(NAGSUGO/DIYOS) AY IISA.

JOHN 14:9 Sumagot si Jesus, Felipe, kaytagal na ninyo akong kasama, hanggang ngayo’y hindi mo pa ako kilala? [[[[Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama.]]]] Bakit mo sinasabing Ipakita mo sa amin ang Ama?

AMEN!!

Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by Codex on August 16, 2011 at 10:28 am

  Walang mali sa mga talatang sinipi. Nang sinabi ng Panginoong Jesus na “Ang nakikinig sa inyo, ay sa akin nakikinig; at ang nagtatakuwil sa inyo ay ako ang itinatakuwil; at ang nagtatakuwil sa akin ay itinatakuwil ang sa aki’y nagsugo.” (Lucas 10:16).

  Sa talatang ito, mayroong nagsugo at mayroong isinugo. Iba ang nagsugo kaysa isinugo. Pinatutunayan pa rin ng Biblia na ang nagsugo ay ang Ama at ang isinugo ay ang Anak, katunayan na ang nagsugo ay hindi ang isinugo:

  “Ito ang buhay na walang hanggan: Ang makilala
  ka nila, ang tanging Diyos na totoo at si Jesucristo na
  iyong sinugo.” (Juan 17:3)

  Ang Panginoong Jesus ang nagsasalita sa Kaniyang panalangin at ang Kaniyang kausap ay ang Ama na kinlala Niyang kaisa-isang Diyos na tunay (Juan 17:1-3).

  Ang katunayan na hindi iisa sa bilang ang Ama at ang Anak ay nang sabihin mismo ng Panginoong Jesus ang ganito:

  “Oo, at kung ako’y humahatol, ang hatol ko’y totoo; sapagka’t hindi ako nagiisa, kundi ako at ang Ama na nagsugo sa akin. Oo, at sa inyong kautusan ay nasusulat, na ang patotoo ng dalawang tao ay totoo. Ako ang nagpapatotoo sa akin din, at ang Amang nagsugo sa akin ay nagpapatotoo sa akin.” (Juan 8:16-18)

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: