Advertisements

SAKSI NA MGA TAO NG PANAHON NI MOISES ISINUMPA!!!

LAHAT NG MGA NAKASAKSI NA ATING MGA NINUNO SA HIMALANG GINAWA NIYA AY MGA ISINUMPA.

BILANG 14:22-23 isa man sa mga nakakita ng HIMALANG GINAWA KO ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod.


AWIT 95:11
Dahil sa galit ko,
AKO AY SUMUMPANG DI SILA DARATAL
SA LUPANG PANGAKONG AKING INILAAN.”

NA BINANGGIT SA HEBREO 4:3

3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ “

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan.

KAYA: CLICK HERE..KAPAG NARINIG NINYO [[MULI]] ANG TINIG NG DIYOS HUWAG NG MAGING MATIGAS ANG INYONG ULO

Advertisements

5 responses to this post.

 1. […] SAKSI NA MGA TAO NOONG PANAHON NI MOISES ISINUMPA NG DIYOS!!!! […]

  Reply

  • Posted by Teofilo on December 2, 2011 at 4:45 am

   isinumpa pero hindi nilipol…. sa mga isinumpa ay may itinira ang Diyos. nagalit man ang Diyos sa kanila ay ipinaglaan naman sila Niya ng pagkakataong makabalik sa Kanya at ito ang buod ng Bagong Tipan, actually bago na karugtong ng lumang tipan… SIYA pa rin ang Diyos… hindi ‘humihinto’ ang Diyos para magpahinga sa dahilang napagod SIYA… ang humihinto ay ang katauhan… walang masama sa ating ‘paghinto’ kung ang ating dahilan ay magbalik tanaw sa nakaraan upang maging masigla tayo sa ating mga isperitu sa ating kasalukuyan na maging totoo ang ating inaaasahan mula sa Diyos.

   Reply

 2. Posted by Teodorico Asuncion on February 2, 2012 at 2:30 pm

  Bakit nga kaya di kayo magbalik tanaw sa nakaraang kasaysayan sa ating Bayan para matumbuk ninyo ang SUSI ng katutuhanan.Abot tanaw na ninyo at nandiyan ang Bantayog ng katutuhanan kung imumulat lang ninyo ang inyong mga mata at di kayo
  nagbubulagbulagan ang katutuhanang hinahanap ninyo ay nasa paligid nyo lamang.

  Reply

 3. TEOFILO di mo ba nabasa sa itaas?

  [[[[[[[LAHAT NG MGA NAKASAKSI NA ATING MGA NINUNO SA HIMALANG GINAWA NIYA AY MGA ISINUMPA.]]]]]]

  LAHAT LANG NG MGA NAKASAKSI…okay ba?

  Yuon lang mga nakasaksi ALAM KO NAMANG MAY ITINIRA..NASUSULAT DIN YAN…DAHIL HINDI PWEDENG MAWALA ANG PANGAKO KAY ABRAHAM diba?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: