THE BIBLE SAYS “THE EARTH IS FLAT!” IS A HUGE MISTAKE BY ISLAM!!!!

THE BIBLE SAYS “THE EARTH IS FLAT!” IS A HUGE MISTAKE BY ISLAM!!!!

SA GENESIS PA LANG……MAY IBABA AT TAAS NA ANG TUBIG. DAHIL SA KALAWAKANG PUMAGITAN DITO. TANDAAN NINYO MAY PLANETA SA HARAPAN AT LIKOD NG EARTH.

GENESIS 1:7 AT NANGYARI ITO. GINAWA NG DIYOS ANG KALAWAKAN (ANO PURPOSE?) NA PUMAGITAN SA TUBIG NA NASA “ITAAS” AT NASA IBABA(TUBIG DIN).

PINAGSAMA SA ISANG DAKO ANG “TUBIG NA NASA ITAAS” AT “TUBIG NASA IBABA” DAHIL KUNG FLAT ANG MUNDO WALA NA SANANG ITAAS AT IBABA ANG TUBIG.

GENESIS 1:9 SINABI NG DIYOS: “MAGSAMA SA “””ISANG DAKO”” ANG TUBIG SA SILONG NG LANGIT UPANG LUMITAW ANG LUPA.” AT ITO’Y NANGYARI.

IN GENESIS YOU CAN READ THE 4 CORNERS OF THE EARTH.

GENESIS 1:8 Naglagay si Yahweh ng isang halamanan sa Eden, sa DAKONG “””SILANGAN””” (EAST). (KUNG NABANGGIT ANG SILANGAN NATURAL MAY NORTH, SOUTH EAST AND WEST NA NOON PA.

HERE’S THE 4 CORNERS OF THE EARTH.

GENESIS 2:10 UMAAGOS SA EDEN ANG ISANG ILOG NA DUMIDILIG SA HALAMANAN. PAGLABAS DOON, ITO’Y NAHAHATI SA “4 NA SANGA”.

1. GENESIS 2:11 ANG “1ST” TINAWAG NA PISON.
2. GENESIS 2:13 ANG “2ND” TINAWAG NA GIHON.
3. GENESIS 2:14 ANG “3RD” TINAWAG NA TIGRIS.
4. GENESIS 2:14 ANG “4TH” TINAWAG NA EUFRATES.

TINGNAN NINYO KUNG SAAN SAANG LUGAR NGAYON YAN.

NOTE: YUONG MGA TALATA NG MGA KAPATID NA NAGBIGAY NG KONTRADIKSYON SA BIBLIA AY KALALAYO SA CREATION, ISAIAH, JEREMIAH, REVELATION..ETC..ETC..AY PAWANG MGA KASINUNGALINAN NA LANG.

ANG MGA IBA BANG PLANETA SA SOLAR SYSTEM EH FLAT?

AMEN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: