Advertisements

ANG SALITANG “PEACE BE WITH YOU” SAAN BA DAPAT GAMITIN?

SA AMING MGA “ONENESS CHRISTIANS” ANG SALITANG “PEACE BE WITH YOU” GINAGAMIT LAMANG YAN KAPAG MANGANGARAL KA SA MGA BAHAY-BAHAY…HINDI GINAGAMIT YAN ARAW-ARAW..NA BAWA’T MAKITANG TAO EH BABATIIN. BASAHIN NINYONG MABUTI LUCAS 10:1-12 (ISINUGO NI JESUS ANG KANYANG MGA ALAGAD).

LUCAS 10:3 HUMAYO KAYO AT ISINUGO KO KAYONG PARANG MGA KORDERO SA GITNA NG MGA ASONG GUBAT. (MANGANGARAL SA BAHAY-BAHAY)

LUCAS 10:5 PAGPASOK NINYO SA ALINMANG BAHAY, SABIHIN MUNA NINYO. “MAGHARI NAWA ANG KAPAYAPAAN SA BAHAY NA ITO!”.

HINDI YAANG HALOS LAHAT LAHAT NA ARAW ARAW EH BABATIIN MO BAWAT MAKITA MO. WALANG PILOSOPOHAN PAANO KUNG MAY PROBLEMA AT UMIIYAK YUONG TAO AT NAG-AAWAY NA?

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: