Advertisements

JESUS NANATILI NG 40 ARAW SA LUPA BAGO UMAKYAT SA LANGIT MATAPOS MABUHAY NA MAG-ULI.

NG IKA-8 ARAW NAGPAKITA KAY TOMAS……JOHN 20:26 MAKALIPAS ANG 8 ARAW, MULING NAGKATIPON AMG MGA ALAGAD; KASAMA NILA SI TOMAS….PUMASOK SI JESUS.

ACTS 1:3 …NAGPAKITA SIYA(SI JESUS) SA LOOB NG 40 ARAW AT NAGTURO TUNGKOL SA PAGHAHARI NG DIYOS.

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: