Advertisements

MAY ANAK BA ANG DIYOS? “KUNG IYONG NALALAMAN” (IF THOU CANST TELL?)

MINSAN KASI NAGAGAMIT ITO NG IBANG SEKTA EH…PARA PANI-WALAIN ANG TAO NA MAY ANAK ANG DIYOS. KUNG MAGKAKA-ANAK ANG DIYOS MAGIGING 2 NA SILANG DIYOS.
DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO (ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NATUPAD SA MATEO 1:22-23 (EMMANUEL, MAKAPANGYARIHANG DIYOS AT WALANG HANGGANG AMA YUONG SANGGOL NA ISINILANG NG BIRHEN).


KAWIKAAN 30:4
Sino ang sumampa sa langit, at bumaba? Sino ang pumisan ng hangin sa kaniyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kaniyang kasuutan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kaniyang pangalan, at ano ang pangalan ng kaniyang anak ((((((kung iyong nalalaman?))))


PROVERBS 30:4
Who hath ascended up into heaven, or descended? who hath gathered the wind in his fists? who hath bound the waters in a garment? who hath established all the ends of the earth? what is his name, and what is his son’s name, (((((if thou canst tell?))))))

ANG CHALLENGE NITO DOON SA MAKA-KAUNAWA…WALANG SINASABING DIRETCHAHAN NA MAY “ANAK ANG DIYOS” DAHIL MAY “KUNG” IF THOU CANST TELL….”KUNG IYONG NALALAMAN”….

EH PAANO KUNG HINDI MO ALAM?

FIGURATIVE YUONG TALATA…MAY “BUGTONG” O TANONG SA HULIHAN…”IF THOU CANST TELL” O “KUNG IYONG NALALAMAN” KAYA NGA ANG TANONG KO EH “KUNG HINDI MO ALAM AT HINDI IPAA-LAM SA IYO?” PAANO NA?

NAKA-HANG O NAKA-BITIN YUONG SAGOT. DEPENDE SA MAKAKA-UNAWA. REMEMBER MAY “IF”…”KUNG”..

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: