Advertisements

SI JESUS ANG MAY-ARI AT NAGSUGO NG MGA PROPETA NIYA.


NARITO ANG KASAGUTAN:

LUKE 13:34 “Jerusalem, Jerusalem! Pinapatay mo ang mga propeta at binabato ang mga ISINUGO KOOOOOOOOOOOO!!! sa iyo! Ilang beses kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, gaya ng pag-aaruga ng isang inahin sa kanyang mga sisiw, ngunit ayaw mo. 35 Kaya’t pababayaan nang lubusan ang iyong Templo. Sinasabi ko sa iyo, hindi mo na ako makikita hanggang sa dumating ang oras na sasabihin mo, ‘Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon!’”

MATEO 10:41-42

41 Ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito’y propeta ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa propeta; at ang tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito’y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang nauukol sa taong matuwid.

42 Tandaan ninyo: sinumang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa ((isa sa mga maliliit na ito)) (PROPETA AT TAONG MATUWID) dahil sa siya’y (((((((alagad ko))))))), siya’y tiyak na tatanggap ng gantimpala.”

FOCUS: ALAGAD KO ANG MGA MALILIIT NA ITO (PROPETA AT TAONG MATUTUWID)

AMEN!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: