Advertisements

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE NAMAN PALA EH (ITAKWIL ANG ARAL NA SI KRISTO AY TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO)

DOKTRINA NG IGLESIA NI CRISTO NASA YOUTUBE PALA EH
http://www.youtube.com/watch?v=becj-t98XKE

ANO MASASABI NINYO SA YOUTUBE SEARCH KO YAN ANG LUMABAS
http://www.youtube.com/results?search_query=DOKTRINA+NG+IGLESIA+NI+CRISTO&aq=f

PANDOKTRINA BLG. 14 AT 15 (a) HINDI SI KAPATID NA FELIX MANALO ANG NAGTATAG NG IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. SI CRISTO ANG NAGTAYO NITO. HUWAG KAYONG PAPAYAG NA PATAWAG NA IGLESIA NI MANALO.
ANG KAPATID NA FELIX MANALO ANG SUGO NG DIYOS SA HULING ARAW AT SIYANG UNANG KAANIB SA IGLESIA NI CRISTO SA PILIPINAS. (MINUTES OF VIDEO 0:22 TO 0:26)

PANDOKTRINA BLG. 21 (a) ALISIN NA NINYO SA INYONG PANINIWALA ANG TURONG SI CRISTO ANG TUNAY NA DIYOS. SALUNGAT ITO SA ARAL NG BIBLIA. DAPAT NINYONG KILALANIN IGALANG AT SAMBAHIN SI CRISTO SUBALI’T HUWAG KAILANMAN KILALANING DIYOS SAPAGKA’T KAYO’Y MAGKAKASALA. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PANDOKTRINA BLG 21 (b)
KAHIT ANG ARAL NA TAONG TOTOO AT DIYOS NA TOTOO SI CRISTO AY DAPAT DIN NINYONG ITAKWIL. (MINTUES OF THE VIDEO: 0:40 TO 1:06)

PAUSE AND PLAY

WALA KAMING KATURUANG DIYOS SI CRISTO SINABI NG ISANG IGLESIA NI MANALO/CRIS???).

Advertisements

33 responses to this post.

 1. Posted by chona on July 9, 2011 at 4:55 am

  nakkatuwa ang INC….ayaw nilang kilalanin Dyos si Kristo mas naniwawala pa sla kay Manalo na ngaun ay dina Manalo dhil Natalo na at ngaun nghhirap sa Impyerno…at sbi nila sila lang daw mlligtas pag di ka umanib sa kanila..kaylan lng yan tinatag…paano na ang mga nmatay na sila Moises, Abraham at mga Great Man of God…di nman sila member ng Iglesia ni Kristo noon at wla png INC noon ibig bang sbihin di sila ligtas? tga perya ata kau ha…o kya mag comedy bar kau at bka sumikat pa ang samahan nyo…Ang ggaling mgsalita at mambaluktot ng salita ng Dyos pro d nman mkita ang kapangyarihan ng Dyos sa kanilang mga buhay…pinagaganda ang kanilang sambahan pero ang kanilang puso di nman pinababanal….kakatawa…hahahahahaha…

  Reply

  • Posted by ken88 on March 12, 2012 at 5:28 am

   hindi lang yan ngaun itinayo,,, noong panahon palang ni cristo ay meron na ang iglesia ni cristo, at mababasa yan sa bibliya,.,., (mateo 16:18, roma 16:16)

   Reply

   • Posted by Jun on November 14, 2013 at 3:32 pm

    Matthew 16:18
    New English Translation (NET)
    18 And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overpower it. at ito yon na verse oh… 16Greet one another with a holy kiss. All the churches of Christ greet you.

    tingnan mo ang spelling maliit na rock, meaning hindi si Cristo ang rock na yon, kung Rock (big letter) si Cristo…

    Isa pa, kung 1914 naitayo ang INC eh wala pang INC ang panahon ni Jesus.. kasi ang sumasampalataya ang maliligtas hindi ang umanib..

    Alam nyo ba talaga sino ang leader nyo?

    Alam mo bang controbersya ang kinasasangkutan nya noon?

    Paki basa nalng nito;; e paste nyo po…

    http://tumbukin-natin.blogspot.com/2010/02/felix-manalo-vs-rosita-trillanes-may.html#!/2010/02/felix-manalo-vs-rosita-trillanes-may.html

  • mali po ang pagkaunawa nyu….. ang mga tao nung una, mga taong di na abot ng kaaralang kristyano, mga taong wala sa ikot ng sibilisasyon…. may kahatulan po sila… Diyos ang hahatol sa kanila…. yung mga taong di pwede atangan ng kautusan samakatwid ay walang kakanyahang makaunawa at sumampalataya gawa ng sakit, inborn disabilities, murang edad etc ay hindi maaring magkasala bunga ng kasalan sa paglabag…. may kahatulan din po ang diyos sa kanila…. maliwanag po ang katuruan sa amin, katuruan mula sa bibliya…. maari po kayug pumasyal sa mga lugar ng sambahan po namin upang kayu po ay maliwanagan at masagot ang inyung mga questions at misconceptions…. kung di nyu po alam ang katotohan, wag po kayu magsasaad o magwiwika ng patotoo sa isang organisasyon na hindi nyu lubus na naaalaman…. pagbibintang o panlilinlang po iyon.

   Reply

   • ANG NEW TESTAMENT AY NASA LUMANG TIPAN NA. BASAHIN MO ANG HEBREW CHAPTER 9. ANG DAKONG BANAL(LUMANG TIPAN) AT ANG DAKONG KABANAL-BANALAN(LANGIT NA PINASOK NI KRISTO AYON SA KANYANG PANGAKO KAY MOISES).

    HEBREW 9:15 Kaya nga, si Cristo ang [[[[[tagapamagitan]]]]]] ng [[[[[[[[BAGONG TIPAN]]]]]]. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ipinatawad ang paglabag ng mga tao noong sila’y nasa ilalim pa ng [[[[[LUMANG TIPAN]]]]]. Dahil dito, makakamtan ng mga tinawag ng Diyos ang walang hanggang pagpapala na kanyang ipinangako.

    LUMANG TIPAN + Y/JESUS + BAGONG TIPAN (NOONG ARAW NANDOON NA YAN DARATING PA LANG NGAYON SA TAONG KASALUKUYAN IYA’Y NATUTUPAD)

    HEBREW 9:23-28

    23 Ang mga bagay sa sambahang iyon ay larawan lamang ng mga nasa langit, at kinakailangang linisin sa pamamagitan ng mga handog. Ngunit higit na mabubuting handog ang kinakailangan sa paglilinis ng mga bagay sa sambahang nasa langit. 24 Sapagkat si Cristo ay hindi pumasok sa isang Dakong Banal na ginawa ng tao at larawan lamang ng tunay. [[[[[[[[[[[[[[Sa langit mismo siya pumasok]]]]]]]]]]]] at ngayo’y nasa harap na siya ng Diyos at namamagitan para sa atin.

    25 Ang pinakapunong pari ng mga Judio ay pumapasok sa Dakong Banal taun-taon na may dalang dugo ng mga hayop. Ngunit si Cristo’y minsan lamang pumasok upang ihandog ang kanyang sarili. 26 Kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya’y mamatay mula pa nang likhain ang sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita, ngayong magtatapos na ang panahon, upang pawiin ang kasalanan sa pamamagitan ng handog na kanyang inialay. 27 Itinakda sa mga tao na sila’y minsang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. 28 Gayundin naman, si Cristo’y minsang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya’y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa kanya.

    ITULOY MO PAG-BASA HANGGANG HEBREW 10

    19 Kaya nga, mga kapatid, [[[[[[[[[[tayo’y malaya nang makakapasok sa Dakong Kabanal-banalan(ANG LANGIT)]]]] dahil sa dugo ni Jesus. 20 Binuksan niya para sa atin ang isang bago at buhay na daang naglalagos hanggang sa kabila ng tabing, at ang tabing na ito’y ang kanyang katawan. 21 Tayo ay may isang Pinakapunong Pari na namamahala sa sambahayan ng Diyos. 22 Kaya’t lumapit tayo sa Diyos nang may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa kanya. Lumapit tayong may malinis na budhi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. 23 Magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa, sapagkat ang nangako sa atin ay maaasahan. 24 Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. 25 Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa’t isa, lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon.

    26 Matapos nating malaman at tanggapin ang katotohanan at magpatuloy pa rin tayo sa pagkakasala, wala nang handog na maiaalay pa para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. 27 Ang naghihintay na lamang sa atin ay ang kakila-kilabot na paghuhukom at ang naglalagablab na apoy na tutupok sa mga kaaway ng Diyos! 28 Ang mapatunayang lumabag sa Kautusan ni Moises batay sa patotoo ng dalawa o tatlong saksi ay walang awang pinapatay. 29 Gaano kabigat, sa akala ninyo, ang parusang nararapat sa taong humamak sa Anak ng Diyos, lumapastangan sa dugong nagpatibay sa tipan at nagpabanal sa kanya, at humamak sa mahabaging Espiritu? 30 Sapagkat kilala natin ang nagsabi, “Akin ang paghihiganti; ako ang magpaparusa.” At siya rin ang nagsabi, “Hahatulan ng Panginoon ang kanyang bayan.” 31 Kakila-kilabot ang mahulog sa kamay ng Diyos na buhay!

    32 Alalahanin ninyo ang mga araw na nagdaan, kung paanong kayo’y nagtiis ng matinding hirap matapos na kayo’y maliwanagan, ngunit hindi kayo nagpadaig. 33 Kung minsan, kayo ang iniinsulto at pinapahirapan sa harap ng madla; kung minsan nama’y kayo ang umaalalay sa mga kasamahan ninyo na pinapahirapan. 34 Dinamayan ninyo ang mga nakabilanggo at hindi kayo nalungkot nang kayo’y agawan ng kayamanan, sapagkat alam ninyong higit na mabuti at nananatili ang kayamanang nakalaan sa inyo. 35 Kaya’t huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. 36 Kinakailangang kayo’y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. 37 Sapagkat,

    “Kaunting panahon na lamang;
    hindi na magtatagal, at si Cristo ay darating na.
    38 Ang matuwid kong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, a
    ngunit kung siya’y tatalikod,
    hindi ko siya kalulugdan.”

    39 Ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod at napapahamak; kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas.

  • Posted by LIZA on February 1, 2013 at 9:44 am

   PARA MAINTINDIHAN NYO MAGPADOKTRINA KA KAY BROD

   Reply

  • baket naman naming kikilalaning Dios ang panginoong Jesukristo. eh sya nanga mismo ang nagpatunay sa sarili na na meron syang kinikilalang Dios, juan 17:1-3
   at iisa lang ang tunay na Dios, napakaraming talata na mababasa nyan. juan 8:40, nagpakilala mismo ang panginoong Jesukristo na sya ay tao… at marami pang talata na nagpapatunay na sya ay tao, may laman at may buto, ang Dios ay espiritu, walang laman at buto. at sya ay sinugo lang ng Dios. Sinasamba namin ang panginoong Jesukristo hindi sa dahil sya ay Dios din kundi, dahil sa ipinadakila Sya ng Ama at ipinag uutos sa amin na ang Panginoong Jesukristo ay sambahin…
   IISA LANG ANG TUNAY NA DIOS… WALANG TRINITY. KATHANG ISIP LANG NG TAO YAN AT YAN ANG TOTOO…

   Reply

  • Posted by Ace guiller on June 18, 2016 at 6:19 pm

   Mali po ang sbe nio na cla moises , abraham,at iba pa na nde mliligtas dhil wla pang inc …..syempre po wla pa ang cristo na panginoon nasa isip pla mang sia ng dios tska wla nmn s biblia na c kristo ayy dios ahh
   “Taong banal” ang panginoong hesus nde sia ordinaryong tao tka anak sia ng dios natural na my kapangyarihan din sia n magbigy ng himala s tao pro..nde ibigsbihin n nagbigay lng ng himala ang panginoong hesus ehh dios na sia!! Sia nga po ang ” tagapagligtas” tagapamagitan” s tao eh ikw ohh alam mo ba kung cno ang iglesia ng panginoong jesus crsito ang magbibigay kaligtasan s tao syempre my itinatg syang iglesia na magmumula s sikatan ng araw “malyong silangan” at ” pulo pulong bansa” nde ako nde kmi ang ng sbe nian s biblia yan !!! (isaias)45:-isaias 43 pki basa ng mlaman mo nde nagbigay k lng ng opinyon na wlang katotohanan at wlang saysay kunde manira ng kapwa tao lalo kapag ang pananamplataya ng isang tao ayy iyong cnira napakalaking wlang respeto yan huh? Sna maisip mo yng resulta na kung ano kalalabasan ng cna bi mo ah kung my masasaktan or wla ahhh!!!salamt s pagbasa!!!

   Reply

   • Posted by Ace guiller on June 18, 2016 at 6:24 pm

    Mga kapated ko s inc…slamat tunay at tpat kau s pagiging inc ipinaglalaban nio ang katotohanan!!! We love you!!! So much at s lht ng nag comments!!! Slamat khit maskit at wlang katotohanan ang sniba nio okiey lng aangat paren ang katototanan !!

 2. Posted by chona on July 9, 2011 at 5:11 am

  naligtas sa Abraham dhil sa pananampalataya at pagsunod Dyos ganun din sla Moises at hindi sla naligtas dhil member sila ni Manalo…hahahaha…naligtas ung kasama ni Hesus na ipinako dhil sumampalataya siya sa Panginoon kya sinabi nya ngaun din kakasamahin kita sa Paraiso…di sinabi ng Panginoon bat kita sasama di ka nman kasapi ng myembro nmin dati eh…o kaya mag pa member ka muna ng INC pra maligtas ka…simpleng pg amin ng kasalanan at pananampalataya at pagsisi dahilan pra mligtas xia…gusto ata ng INC pg mamatay kana at d mo kyang lumakad kaylangan ka pang tumayo at pmunta sa kanila at mag pa member pra mligtas ka…e sa simpeng panalangin ay pagpapakumbaba at pagkilala kay Kristo bilang DIYOS mlligtas ka..pano na ang na trap halimbawa sa gumuhong building naisipan nyang magsisisi dhil nangusap ang Dyos sa kanya..kaylangan ba mkaalis muna sya dun at magpamember ng INC pra lng mligtas..pano kung abutan na xia dun ng kamatayan ibg sbihin wla na syang pag asang mligtas dhil un lang ang daan…patawa!!!!!wheeee…mga INC…Iglesia No Cristo mamulat na kayo!!!!

  Reply

  • Posted by LIZA on February 1, 2013 at 9:52 am

   ANG SINAUNANG TAO AY NATIWALAG, AT SILA AY SUMANIB SA IBAT IBANG RELIHIYON, SUMASAMBA SA MGA DIYOS DIYOSAN TULAD NG MGA SANTO NA HIGIT NA IPINAGBABAWAL NG DIYOS. AT DUMATING ANG SUGO NG PANGINOON NA SI KAPATID MANALO PARA MAGBALIK LOOB. PARA MAUNAWAAN MAGPADOKTRINA KA SIS/BROD. WELCOME KAYO

   Reply

   • Posted by Jun on November 14, 2013 at 3:20 pm

    Obsessed na talaga kayo ng groupo ninyo… Si Jesus kapatid ay para sa lahat hindi ixclusibo… tinitwist ninyo ang katotohanan… Maghunos dili kayo.. hanggang ngayon ang Israel parin ang bayan ng Diyos at tayo ay mga hentil parin at nabiyayaan lang dahil sa dugo ni Jesus..kaya wag kayong mang angkin na kayo lang ang maliligtas.. “JOhn 3:16, Ang SINUMAN ANG sumampalataya ay bibigyan ng buhay na walang hanggan… Hindi sinabi na kung sinu man ang umanib sa INC at syang maliligtas.. ” simple logic lang nman yan… Alam mo kapatid pag dating ng panginoon ay isa na cyang hukom.. Alam mo ba kung ano ang kaparusahan pag kinuhaan o dinagdagan nating ang Bibliya? impyerno..

   • eh para saan pala ang iglesia ni cristo na binili nya ng kanyang sariling dugo? at para saan din yung talata na ako ang pintuan, ang sino mang pumasok sa loob ng kawan sa pamamagitan ko ay maliligtas. para saan pa yan kung hindi na kailangan ang Iglesia ni Cristo?

   • BASAHIN MO ANG JUAN 10:9 PARA HINDI KA NAGMUMUKHANG WALANG ALAM BRO… SAYANGIN MO LANG ANG GINAWANG SAKRIPISYO NG PANGINOONG JESUKRISTO. ANO KABA NAMAN BRADER HEHE PEACE

  • IKAW ANG DAPAT MAMULAT, SA PANAHON PA NG LUMANG TIPAN ANG SINASABI MO, HINDI SA PANAHON NG PANGINOONG JESUKRISTO. KAYA NGA SA PANAHON NGAYON AY DAPAT PUMASOK KA SA LOOB NG KAWAN UPANG IKAW AY MALIGTAS. BABALIWALAIN MO LANG ANG PANGINOONG JESUKRISTO DAHIL LANG SA SARILI MONG KARUNUNGAN? ABA MAG ISIP KA NAMAN. BASAHIN MO ANG JUAN10:9 WAG MONG BALIWALAIN YAN. IKAW DIN, BAKA MAGSISI KA SA HULI….

   Reply

 3. Posted by vox on August 10, 2011 at 11:40 pm

  mga adik

  Reply

 4. Posted by Al-kabir11 on August 13, 2011 at 10:54 am

  nakakatuwa ka din Arman De Castro..nagkakalat ka ng maling pang-unawa at nahayag yan sa FACEBOOK..tooinkkss!!

  from Arman G. de Castro KUNG TAO SI JESUS BAKIT NAKAUSAP NIYA SI PROPETA ISAIAH?
  ALAM NYO BA YAN? Toooiikkkkss!!

  JOHN 12:41 Sinabi ito ni Isaias sapagkat nakita niya ang kaluwalhatian ni Jesus, at nagpahayag siya tungkol kay Jesus.

  “BALIW BA SI ARMAN DE CASTRO at NAKAUSAP daw NYA (Jesus) si Propeta ISAIAH?”

  New International Version (©1984)
  Isaiah said this because he saw Jesus’ glory and spoke about him.

  New Living Translation (©2007)
  Isaiah was referring to Jesus when he said this, because he saw the future and spoke of the Messiah’s glory.

  English Standard Version (©2001)
  Isaiah said these things because he saw his glory and spoke of him.

  New American Standard Bible (©1995)
  These things Isaiah said because he saw His glory, and he spoke of Him.

  “spoke of him”
  “spoke about Him”
  at sa ibang salin ay “SPAKE oh HIM” tooooinkkksss!

  kaya nakapag bitiw ng ganito si KOYA ARMAN DE CASTRO….KUNG TAO SI JESUS BAKIT NAKAUSAP NIYA SI PROPETA ISAIAH? ALAM NYO BA YAN?

  Koya Arman..kung sino man ang MAESTRO mo painumin mo muna ng GATORADE at pakainin mo muna ng BANANA para tumalas ang isip. SPOKE OF HIM hindi spoke HIM!

  Nakita ni P ISAIAH ang Kaluwalhatian ng Panginoon..hindi “nakita ang PANGINOON!” Tooinkkkss!!

  New American Standard Bible (©1995)
  These things Isaiah said because he saw His glory, and he spoke of Him.
  |
  Ayan..huwag magpapalipas ng guto..magkakahangin ang BRAIN mo! har har har har har! Toooinkkkss!

  http://www.facebook.com/groups/2205311357/?notif_t=group_activity

  Reply

 5. Posted by Paul Michael Liboon on August 18, 2011 at 4:42 am

  hehehe lahi ni ismael.. mangmang ka

  Reply

 6. Posted by ZALDY LANDICHO on April 16, 2012 at 5:51 pm

  @ CHONA KAAWA AWA KA NAMAN…HANGANG DITO LANG SA DAIGDIG NA ITO ANG IYONG PANANAW…. KAMATAYANG PAGKALAGOT NG HININGA LANG BA ANG SINASABING DAPAT LIGTASAN NG TAO? ETO….Pahayag 21:8
  Ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya, ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamamatay-tao, mga mapakiapid, mga manggagaway, mga sumasamba sa diyos-diyosan at lahat ng mga sinungaling, ang bahagi nila ay sa lawa na nagniningas sa apoy at asupre. Ito ang ikalawang kamatayan.(APOY AT ASUPRE O SA IMPYERNO) KAKAAWA KA ALAM MO LANG KMTAYAN PAGKALAGOT NG HININGA SA DAIGDIG NA ITO.

  Reply

 7. Posted by jay on April 29, 2012 at 10:05 am

  sa katunayan lahat kayo mali sa inyong paniniwala mapakatoliko,protistante,SDA,ADD,INC,Born again, o ano pa man na nagsasabi na silay kristiano, ang tutuong iglesia ni kristo ay young pagsamba lamang sa iisang dyos, dyos ni adan,noah,abraham,hakob,dabid,solomon,hesus ang misiah, mohammad at lahat ng propeta ng dyos, ang pinaka mahalagang commandment nila ay yuong pagkilala sa tunay na nag-iisang dyos ! kaya kayong mga kristian lahat kayo lagapak sa paniniwala ninyo

  Reply

 8. Posted by Alfred on August 13, 2012 at 7:36 am

  Ano po ang ibig sabihin ng mga tala sa Juan 1:1-4

  Reply

 9. Posted by Alfred on August 13, 2012 at 7:49 am

  at Juan 20:24-29 sa tal. 28, sino po ang tinutukoy ni Tomas na “Panginoon ko at Diyos ko” kung hindi po Diyos si Kristo-Jesus, bakit niya nasabi iyon.

  Reply

 10. Posted by marie on August 28, 2012 at 8:49 am

  asa hell n yang si manalo at ang mga members ng INC will go to hell if mamatay sila..i pray malaman nila ang truth so they will be saved.search the truth and the truth will set u free

  Reply

 11. Where is the bible begin? Is the writer or creator of the bible are accmpanied w/ the apostles & disciples.

  Reply

 12. Posted by Vern on April 2, 2014 at 6:31 am

  basta wag kayong manhuhusga kng hindi no alam ang totoo. lahat tayo a makasalanan.

  Reply

 13. Posted by daryl2224 on May 3, 2014 at 11:52 pm

  Naguguluhan aq bilang isang bagong tagapakinig ng inc ngunit aq po ay may katanungan upang mas maliwanagan aq panu po ba muli naging hiling sugo si ke felix? At bakit po pag di umanib sa inc ay hindi po maliligtas? Anu po ba ang batayan para taung lahat po ay maligtas? Tnx po nais ko pong mas lumalim ang kaalaman ko sa inc

  Reply

 14. Posted by john barretto on October 21, 2014 at 3:37 am

  Wag na kyo magtalo dahil kasalan din yan nagtatalo kyo ito ang masabi manalangin kyo sa lumalang nang tao at nang mga bituin sa langit nang dagat wag mag away away wag manlait sa kapwa dahil darating na sya..ayaw ko sa buhay na ito.

  Reply

 15. Posted by from the far east . on November 26, 2014 at 8:18 pm

  Alam niyo isip isipin niyo bat ang KATOLIKA humihina kahayagan na yan ng hindi sa diyos. Tingnan niyo ang IGLESIA NI CRISTO matatag, matitibay sa pananampalataya, at yan ang itinayo sa bato ni Cristo Mateo 16:18 …Iniutos ng panginoong Jsucristo na pumasok sa kanyang kawan Juan 10:9 at IGLESIA NI CRISTO lang ang tinubos ng Panginoong jesucristo sa ikapagpapatawad ng kasalanan Gawa 20:28 Lamsa version at ang hindi pumasok sa kawan ay hahatulan ang mga nasa labas 1 Corinto 5:13 masusunog sa apoy ang hiwalay kay Cristo o hindi Iglesia ni Cristo. At saka po pala yun sa katoliko ang pag aantanda sa noo at kanang kamay ay parurusahan sa apoy Apocalipsis 14:9-11 baka hindi niyo alam..At isip isipin nyo naman ang mga diyos ng katoliko bat nyo sinasamba ang larawan na gawa ng tao yan ay nilalang dapat sa Lumalang ipinagbabawal ang pagsamba sa larawn o rebulto tingnan nyo sa Apocalipsis 21:8 kahayagan yan na mula sa tao ang Aral ng Katoliko.Ayon sa Libro ng katoliko na Pasion Candaba pahina 210 na ”nag uutos na mag quintal sa noo o canang camay sucat pag quilalanan na sila nga, i, campong tunay, nitong ANTI-CRISTONG huanghang.” HALIKA KAYO SA IGLESIA NI CRISTO MAGSURI KAYO SA ARAL !!!!!!Mangsilabas kayo SA KANIYA, BAYAN KO UPANG HUWAG KAYONG MANGARAMAY SA KANIYANG KASALANAN Apocalpsis18:4

  Reply

  • Posted by from the far east . on November 26, 2014 at 8:37 pm

   at saka po pala hindi diyos si Cristo sapgkat sya mismo ang nagpahayag na sya ay tao ayon sa Juan 8:40 at an tunay na Diyos walang pasimula o hindi pinanganak na ang Ama na nasa langit Juan 17:1-3…tao si Cristo (ang Diyos ay hindi tao)ayon sa Ezekiel 28:2.,,Ang tao’y hindi Diyos Oseas11:9.binigyan lang ng AMA ang kaniyang bugtong na anak ng higit na katangian at karangalang ibinigay: ginawa syang panginoon Gawa2:36, Ginawa syang Tagapagligtas Gawa 5:31, Tagapamagitan 1Timoteo 5:5 …

   Reply

 16. Posted by miles on September 30, 2015 at 4:09 am

  dati akong inc pero tumiwlag ako dahil sa mga maling turo nito.. napatunayan ko yan dahil kahit ang pag aabuloy ay sapilitan kumbaga kung wla kang pang entrance di ka makakasamba.. at grabe twing linggo 4 na beses kung mag abuloy.. tssk

  Reply

 17. Posted by john anthony on September 15, 2016 at 1:18 am

  Kaya pla mayaman n ang mga manalo… Hehe

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: