Advertisements

PARA SA MGA SUMASAMBA KAY MAMA MARY!!!

ACTS 19:27
So that not only this our craft is in danger to be set at nought; but also that the temple of the great goddess Diana should be despised, and her magnificence should be destroyed, whom all Asia and the world worshippeth.

GAWA 19:27 Nanganganib na magkaroon ng masamang pangalan ang ating hanapbuhay. Ang templo ng dakilang diyosang si DIANA ay mawawalan ng kabuluhan. Pati na ang dakilang diyosa na sinasamba ng Asia at ng buong daigdig ay hindi na igagalang.”

Diana – Pangalang Griego ng diyosa ng kasaganaan, sinasamba lalo na sa Asia Menor.

KAYO NA ANG HUMUSGA KUNG HINDI ITO NAKAKAHAWIG NG MGA SINASAMBA NG MGA ROMANO KATOLIKO NGAYON.

MAY MGA ANAK PA SI MARIA PAGKARAAN NI JESUS.

ANG BABAE SA APOCALYPSIS AY HINDI SI MARIA

LAHAT NG MARIA SA PAGKAKAPAKO, PAGKAMATAY AT PAGLILIBING KAY JESUS!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: