Advertisements

TUMANGGI SI JESUS NA “MAGSAKDAL” AT “MANALANGIN” PARA SA ATIN SA AMA!!! BAKIT?

TUMANGGI SI KRISTO NA MAMAGITAN AT MAGSASAKDAL…

JOHN 5:45 Huwag ninyong isipin na (((((ako)))) ang magsasakdal laban sa inyo sa (((harapan ng Ama)). ((Si Moises)), na inaasahan ninyo, ang siyang maghaharap ng paratang laban sa inyo.

KANINO HAHARAP SI MOISES? READ THE TRANSFIGURATION OF JESUS IN MATEO 17.

SAAN KAYO NAKAKITA NG “TAO” NA TUMANGGING MAGDADASAL SA AMA EH SA JUDGEMENT DAY PA?

Juan 16:26 Sa araw na yao’y magsisihingi kayo sa [[AKING pangalan]]]: at sa inyo’y hindi ko sinasabi, na kayo’y idadalangin ko sa Ama;

READ THE TRANSFIGURATION OF JESUS IN MATTHEW 17…SEE THE 2 WITNESSES MOISES AND ELIJAH…NA PINAG-UUSAPAN ANG PAGKAMATAY NI JESUS EH SI JESUS NA KAUSAP NILA…

AMEN!

Advertisements

One response to this post.

  1. […] NAMAMGITAN = 3RD PARTY MAY IBA NA NAMAMAGITAN PAMAMAGITAN = IKAW NA MISMO YON HALIMBAWA: ANG NAMAMAGITAN SA TAO AT SA DIYOS AY SI MOISES (JOHN 5:45). SA PAMAMAGITAN MO MOISES AY MAILALAPIT MO SILA SA DIYOS. SEE THE DIFFERENCE: GALACIAN 3:20 Ngayon […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: