Advertisements

SA ANTIQUIA NGA BA UNANG TINAWAG NA CHRISTIANO ANG MGA TAGA-SUNOD AT ALAGAD NI JESUS?

MALIWANAG MGA KAPATID ANG KWENTO AY PARA LAMANG SA ANTIQUIA.

GAWA 11:25-26 Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, 26 at nang kanyang matagpuan ay isinama niya ito sa Antioquia. Isang taon silang nanatili roon na kasa-kasama ng iglesya, at nagtuturo sa maraming tao. Doon sa Antioquia unang tinawag na Christiano ang mga tagasunod ni Jesus (NAGANAP ITO SA ANTIQUIA LANG) MALIWANAG ANG KWENTO PANG ANTIQUIA LANG..

PERO ANG KATOTOHANAN MATAGAL NG MAY MGA CHRISTIANO NASA JERUSALEM PA LAMANG SI SAULO/PABLO HINDI PA SIYA TINATAWAG NI JESUS AY AY MAY MGA CHRISTIANO NA NA KANYANG MGA IPINAPAPATAY NA SIYANG BINABANGGIT NI SAULO/PABLO SA GAWA 26:9-10 BASA….

GAWA 26:9-10 “Akala ko rin noong una’y dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret. 10 At ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Christiano ang aking ipinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Judio. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila.

AMEN!!!

Advertisements

4 responses to this post.

 1. Posted by Teofilo on December 2, 2011 at 4:24 am

  Pero isinulat ito niya ito nang si “Pablo” na siya although ang ikinukwento niya ay noong siya ay si “Saulo” pa siya… kaya sa aking opinyon ay doon talagang nagsimula ang katawagang “Kristiyano”…at hindi ko matatanggap na ang katawagang ito e para lamang sa mga taga-Antiquia lamang kasi ang nabibilang sila sa sumusunod kay Jesus at batid naman nating hindi lamang ang mga taga-roon ang mga taga-sunod ng Kristo. At ito rin marahil ang paliwanag na hindi komo inamin ni Jesus na siya ay isunugo sa mga naliligaw sa bahay ni Israel e hanggang Israel lang ang kanyang mga aral. Sa aking opinyon, hanggang kung saan ang aral ni Jesus-Cristo ay makarating ay applicable ang kanyang pagiging Sugo ng Diyos., ‘ika nga e hindi lang pang-global siya kundi pangsangsinukob pa siya. Salamat po.

  Reply

 2. Sabi ko ang kwento para sa mga apostol ng magpunta lamang sa Antiquia. So kung pumunta sila sa Asia, o Roma tatawagin din silang Christian doon. Yuon ang ibig kung sabihin diyan.

  Reply

 3. ang kwento ay para sa lahat

  Reply

 4. […]  TINAWAG SILA SA ANTIQUIA NA CHRISTIANO? PERO BAGO MATAWAG SI PAUL MAY CHRISTIANO NA SA JERUSALEM […]

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: