Advertisements

ANG MGA BABAE AY KAILANGANG MANAHIMIK SA MGA PAGTITIPON SA IGLESIA!!!

1 CORINTHIAN 14:34 ang mga babae ay kailangang manahimik sa mga pagtitipon sa iglesya. Sapagkat hindi ipinapahintulot sa kanila sa ganoong mga pagtitipon ang magsalita; kailangang sila’y pasakop, gaya ng sinasabi ng Kautusan.

PAGTITIPON SA IGLESIA AY USAPANG MAKA-DIYOS.

KAILAN PA PINAYAGAN NA MANGARAL ANG BABAE SA LOOB NG SIMBAHAN?

Advertisements

One response to this post.

 1. Posted by codex on December 25, 2011 at 1:02 am

  Kaya, sa loob ng Iglesia ni Cristo, walang babae na nangangaral. Ni sa aming ginagawang pagmimisyon, hindi babae ang nagsasalita ng mga salita ng Diyos sa sinumang minimisyon.

  Tama ka kabigang Arman. nagkakaisa tayo sa aral na ito. Pero may isang aral ng Biblia ako na nais mong malaman at sana’y ipatupad sa inyong samahan o iglesia. ito po ang aral ng pagtatawagang magkakapatid sa loob ng iglesia. Ganito ang sinasabi ng Biblia:

  “For you are all children of God through faith in Christ Jesus.” (Gal. 3:26)

  “Yet to all who received him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God” (John 1;12)

  Lahat ng mananampalataya kay Cristo o yaong mga tunay na Cristiano ay mga anak ng Diyos. Natamo ang pagiging Anak ng Diyos nila sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtanggap sa Panginoong Jesus at sa Kaniyang ebanghelyo. Kaya nararapat lamang na ang mga magkakapatid sa pananampalataya ay magtatawagan ng “KAPATID” (Brod/Sis).

  Halos lahat ng lahat ng nagpapakilalang mga Cristiano ay nagtatawagan din ng Brod o Sis, lamang, ang sa mga Katoliko at mga Protestante ay may iba silang katawagan sa ibang kaanib sa kanilang iglesia, ito ang mga iyon:

  Roman Catholic & Aglipay: FATHER para sa kanilang mga pari.

  Protestants (Born Again, Baptists, Methodists, Pentecostals, J.W. SDA): Pastor para sa kanilang mga tagapangaral.

  Sa Iglesia ni Cristo, kahit sinong kaanib, maging ministro man o hindi, ang tawagan namin sa isa’t-isa ay “kapatid” (Ka for short). kahit ang kinikilala naming sugo ng diyos sa mga huling araw na si Ka Felix Y. Manalo ay kapatid ang tawag namin sa kaniya. Maging ang yumaong Ka Erdy na siyang dating namamahala sa Iglesia ni Cristo ay kapatid pa rin ang tawag namin. Dahil ito ay mahigpit namin sinusunod ang aral ng Biblia, na magtatawagan ang mga kaanib sa loob ng tunay Iglesia ng KAPATID.

  Nakatala ang ganito:

  Jesus said, “Do not hold on to me, for I have not yet returned to the Father. Go instead to (((my brothers))) and tell them, ‘I am returning to my Father and your Father, to my God and your God.'” (John 20:17)

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: