ITINATWA NI JESUS ANG KANYANG INA AT MGA KAPATID!!! KASI DIYOS SIYA…

godhasnomother

ITINATWA NI JESUS ANG KANYANG INA AT MGA KAPATID.

MARCOS 3:31-35

Ang Ina at mga Kapatid ni Jesus
(Mateo 12:46-50)(Lucas 8:19-21)

31 Dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila’y nasa labas ng bahay at ipinapatawag siya. 32 Nang oras na iyon ay maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus. May nagsabi sa kanya, “Nasa labas po at naghihintay ang inyong ina at mga kapatid.”

33 “Sino ang aking ina at mga kapatid?” tanong naman ni Jesus. 34 Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot at sinabi, “Sila ang aking ina at mga kapatid! 35 Sapagkat ang sinumang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay siyang aking ina at mga kapatid.”

SI MARIA AY ALIPIN NI JESUS…BASA.

LUCAS 1:38 Sumagot si Maria, (((((“Ako’y alipin ng Panginoon.)))) Mangyari nawa sa akin ang iyong sinabi.” Pagkatapos, umalis na ang anghel.

SI ELIZABETH DIYOS ANG NASA TIYAN NI MARIA.

ETO SABI NI ELIZABETH: LUCAS 1:43 Sino ako upang dalawin ng INA ng AKING PANGINOON?

(((AKING PANGINOON))) MAS MAHALAGA SA INA.

WAG MAGING LITERAL YAN ANG UMALIPIN KAY MARIA YUONG PANGINOON SA TIYAN NIYA. (READ ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NA NATUPAD SA MATEO 1:22-23)

AMEN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: