DALAWA (2) YUONG PUNO NA TINUTUKOY NOONG PANAHON NI EVA AT ADAN!!

2 YUONG PUNO NA YON.

1 PUNO NA NAGBIBIGAY NG BUHAY
1 PUNO NA NAGBIBIGAY NG KAALAMAN SA MABUTI AT MASAMA

GENESIS 2:9 …Sa gitna ng halamanan ay naroon ang punongkahoy na nagbibigay-buhay(1ST TREE), at gayundin ang punongkahoy na nagbibigay-kaalaman (2ND TREE) tungkol sa mabuti at masama.

GENESIS 2:9And out of the ground made the LORD God to grow every tree that is pleasant to the sight, and good for food; (((((((the tree of life also in the midst of the garden))))(1ST TREE), and the tree of knowledge of good and evil(2ND TREE).

ANG PUNONG KAHOY NA NAGBIBIGAY BUHAY NA NILAGYAN NG DIYOS NG KERUBIN AT ESPADANG NAGNININGAS SA GAWING SILANGAN NG EDEN

GENESIS 3:24 Pinalayas nga siya ng Diyos. At sa dakong silangan ng halamanan ng Eden ay naglagay ang Diyos ng bantay na kerubin. Naglagay rin siya ng espadang nagniningas na umiikot sa lahat ng panig upang hindi malapitan ninuman ang punongkahoy ng buhay.

AMEN!!

2 responses to this post.

  1. […] 2 PUNO SA HALAMANAN NG EDEN EH NAKAIN NI EVA AT ADAN YUONG MAKA-UNAWA NG MALI AT TAMA. […]

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: