Advertisements

ANG DATING DAAN (XYKE CHRISTIAN) VS. ARMAN G. DE CASTRO/JONAH PROPHET PINASOK PA AKO SA WALL KO SA FACEBOOK – PART 3

ANG DATING DAAN (XYKE CHRISTIAN) VS. ARMAN G. DE CASTRO/JONAH PROPHET PINASOK PA AKO SA WALL KO SA FACEBOOK – PART 3

ETO POST NIYA NAG-IIMBITA EWAN KO KUNG MAY-AATEND PA MATAPOS MABASA MGA DEBATE NAMIN :).

Xyke’s Profile · Arman’s Profile · Xyke’s Wall

Xyke Christianposted to Arman G. de Castro
We invite you in our MASS INDOCTRINATION this coming JULY 18, 2011
Learn the real doctrines about The LORD JESUS-CHRIST.
Mass Indoctrination (July 18, 2011) [HQ]

In this video, Bro. Eli Soriano invites everyone to attend MCGI’s upcoming Mass Indoctrination session beginning July 18, 2011 in all major Ang Dating Daan coordinating centers worldwide. Learn the Doctrines of Christ and be baptized as a member of the Church of God International. For more information, please contact us: Mobile: +639237154992, +639382392321, +639172470676 Email: info@mcgi.org YM: ADDCENTRAL Web: http://www.mcgi.org/en/reach_u​s/ or http://livesupport.mcgi.org/we​bim/client.php
Length: ‎1:34
12 hours ago · Like
· · Share · See Friendship

Jonah Prophet HUWAG KAYO MANOOD NIYAN!…. KASI MAY PROBLEMA PAG NANOOD KA….. NAKASULAT…”MAPALAD ANG BUMABASA”……. SO, MAS OK MAGBASA KAYSA MANOOD!…OK BA?
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAMUMULOT LANG NG MGA TALATA YANG SI ELI SORIANO. WALANG HISTORY NA NABUBUO SA BIBLIA 🙂 GRADE SA DIVINE PROPHECY ZERO (0) DIN. 🙂
3 hours ago · Like

Jonah Prophet YUNG AMA.. DIOS… SI JESUS DIOS DIN…. SAAN NATIN MABABASA SA BIBLIA YUNG SALITANG “DIOS DIN”??? 🙂
3 hours ago · Like

Jonah Prophet UULITIN KO….NASUSULAT : “MAPALAD ANG BUMABASA”!
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎2 NGA DIYOS NILA “TWINITY” 🙂
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro NASIRA YUONG GENESIS 1:1 NA NILALANG “NG DIYOS”…NG DIYOS MEANING IISA …
3 hours ago · Like

Jonah Prophet NYAHAHAHA.. ANG CUTE…. PARANG TWEETY BIRD LANG!
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎:) WALA NGANG MAIPAKITANG TALATA SA REVELATION NA DARATING YUONG “AMA NILA” EH..BUTI PA SI GOD JESUS CHRIST MERON SA APOCALYPSIS 22:12-13.
3 hours ago · Like
· 1 person
Arman G. de Castro TAPOS EH HINDI PALA MAGKAKAPANTAY SA KANILA ANG AMA, ANAK AT HS 🙂 EH ISA LANG YON 🙂
3 hours ago · Like

Jonah Prophet TAPOS SASABIHIN NILA SI SORIANO DAW YUNG “DUKHANG PANTAS” NA BINANGGIT SA ECCLESIASTES!.. KASO MAY PROBLEMA… PINUTOL NILA YUNG TALATA!… ECCLE. 9:15..15 May nasumpungan nga roong isang dukhang pantas na lalake, at iniligtas niya ng kaniyang karunungan ang bayan; ///// DIYAN BRO ARMAN…. PINUTOL NILA ANG TALATA…. HINDI NA BINASA YUNG KARUGTONG.. 🙂
3 hours ago · Unlike · 1 person
Arman G. de Castro KAYA DOKTRINA SA KANILA HUWAG SAMBAHIN ANG ESPIRITU SANTO. NGEK!
3 hours ago · Like

Jonah Prophet ETO ANG KARUGTONG…..gayon ma’y (((((walang umalaala)))) sa dukhang lalaking yaon.
3 hours ago · Unlike · 1 person
Jonah Prophet MAKAKALIMUTAN DIN SI SORIANO!! HAHAHAHHAHA
3 hours ago · Unlike · 1 person
Jonah Prophet AYOS BA BRO. ARMAN??? MAKAKALIMUTAN BA SI SORIANO O HINDI??
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro AYOS!! BROTHER JONAH PROPHET 🙂
3 hours ago · Like

Jonah Prophet PINUTOL YUNG BERSIKULO!… PAMBIRA!.. MAKAPANLOKO LANG!
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAY NAPANOOD DIN AKONG VIDEO NIYA…NAKALUTANG YUONG MGA NAKIKINIG KASI SABI NIYA…

1 JOHN 4:1 Mga minamahal, huwag ninyong paniniwalaan kaagad ang bawat nagsasabing nasa kanila ang Espiritu. Sa halip, subukin muna ninyo sila upang malaman kung talagang mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila, sapagkat marami nang huwad na propeta sa mundong ito.

PINUTOL NA NIYA HINDI NA ITINULOY SA 2 AND 3 🙂
3 hours ago · Like

Jonah Prophet WALANG UMALALA…….. TSK.. TSK… KAWAWA
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro HANGA NA YUONG NAKAPAKINIG…KASI PUTOL YUONG 1 JOHN 4:1 🙂
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro
ITULOY NATIN…THE ANTI-CHRIST 🙂

1 JOHN 4:2-3

2 Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay (((NAGING))) tao. 3 Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila. Ang espiritu ng anti-Cristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito’y darating at ngayon nga’y nasa daigdig na.

NAGING TAO..MAY ORIGINAL NA PINAGMULAN HINDI TAO LANG 🙂

KAYA NGA 1 TIM. 3:16 (GOD MANIFEST IN THE FLESH) HINDI (MAN MANIFEST IN THE FLESH) 🙂
3 hours ago · Like

Jonah Prophet KAWAWANG NILALANG!!
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro YAN ANG ITINAGO DOON SA MGA NAKIKINIG NG VIDEO 🙂
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAYA KAPAG ANG ARAL AY “”HINDI MO””” SINASABING ANG DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO…ANTI-CHRIST 🙂

DAPAT “NAGING” TAO..SI YAHWEH=JESUS..YON ANG DIVINE PROPHECIES SA ISAIAH 9:6, ISAIAH 7:14 NA NATUPAD SA MATEO 1:22-23 (EVERLASTING FATHER YUONG SANGGOL, MIGHTY GOD, AT EMMANUEL (GOD IS WITH US) NOT (MAN IS WITH US) NA SINUPORTAHAN NG ISAIAH 40:3 AT JOHN 1:22-23 NATUPAD LAHAT ANG DIVIND PROHECIES.)
3 hours ago · Like
· 1 person
Arman G. de Castro KAYA SCORE NG ADD SA MGA DIVINE PROPHECIES (0) ZERO 🙂
3 hours ago · Like

Xyke Christian
ANG SABI KO SAAN MO MABABASA ANG ONENESS CHISRTIAN wala kang naipakita…
KUNDI YON HAKA-HAKA mo at GAWA GAWA MO LANG

AKO ANG BABASA KUNG ano ang pangalan ng SAMAHAN sa DIOS ayon sa BIBLIA!!!!

1 TIMOTEO 3:15
Nguni’t kung ako’y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo
kung paano ang dapat sa mga tao ng ugaliin nila sa bahay ng DIOS, na
siya’ng IGLESIA NG DIOS NA BUHAY, AT HALIGI AT SALIGAN NG KATOTOHANAN.

ANONG GAGAWIN DOON SA IGLESIA NG DIOS?

1 CORINTO 1:2
sa “IGLESIA NG DIOS” na nasa COritnto, sa makatuwid baga’y sa mga pinapaging banal,
kay CRISTO JESUS, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag
sa bawa’t dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon.

Doon pala sa IGELESIA NG DIOS doon pala dapat mag “BANAL” hindi sa oneness christian

sabi ng mga oneness christian hindi na daw kailangan ang IGLESIA
SABI NI CHRISTO eto MATEO 16:18
AT sinabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito
itatayo ko ang :AKING IGLESIA” at ang mga pintuan ng Hades ay hindi
magsisipanaig laban sa kanya…

GAWA 20:28
Ingatan ninyo ang iyong sarili, at ang buong kawan, na sa kanila’y ginawa
kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang “IGLESIA” ng
Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo.

SABI NG ONENESS CHRISTIAN HINDI NA DAW KAILANGAN ANG IGLESIA KUNDI
makipagugnayan na lang sa ESPIRITU at siya na daw ang magtuturo…

Saan mo mababasa na hindi na kailangan pa ang “IGLESIA”

ARAL NG ANTI-KRISTO YAN…ARAL NG KULTO YAN MGA KABABAYAN….
3 hours ago · Like

Jonah Prophet IHO…. ANO BA YUNG “SALIGAN AT HALIGI”????? HEHEHE
3 hours ago · Like

Jonah Prophet ANO SUPPORTING VERSE MO DUN SA SALIGAN AT HALIGI????
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ITANONG MUNA NATIN SA KANYA BROTHER ANG MEANING NG “ONENESS” ?
3 hours ago · Like

Jonah Prophet ETO MUNA BRO ARMAN… TINGNAN NATIN GALING NIYA??.. ANO SUPPORTING VERSE MO DUN SA SALIGAN AT HALIGI????
3 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT!
3 hours ago · Like

Xyke Christian IKAW MUNA ANG SUMAGOT…SAAN MO MABABASA ANG ONENESS CHRISTIAN sa BIBLIA LETRA POR LETRA….
3 hours ago · Like

Xyke Christian KULTO ANG ONENESS CHRISTIAN
3 hours ago · Like

Jonah Prophet WAHAHAHAHA.. DI NA NAMAN MAKASAGOT!
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAANO MAGIGING KULTO ANG ONENESS CHRISTIAN EH SI JESUS LANG DIYOS NIYAN.
3 hours ago · Like

Xyke Christian noong isang gab pa kita sinasagot ehhh
3 hours ago · Like

Xyke Christian DAYA MO
3 hours ago · Like

Xyke Christian NYAAAHAHAHAHAHAAH
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro
ETO MGA KULTO AT ANTI-CHRIST…BASA..

1 JOHN 4:2-3

2 Ito ang palatandaan na ang Espiritu ng Diyos nga ang nasa kanila: kung ipinapahayag nila na si Jesu-Cristo ay (((NAGING))) tao. 3 Kung hindi gayon ang kanilang ipinapahayag tungkol kay Jesus, hindi mula sa Diyos ang espiritung nasa kanila. Ang espiritu ng anti-Cristo ang nasa kanila. Nasabi na sa inyong ito’y darating at ngayon nga’y nasa daigdig na.

NAGING TAO..MAY ORIGINAL NA PINAGMULAN HINDI TAO LANG 🙂

KAYA NGA 1 TIM. 3:16 (GOD MANIFEST IN THE FLESH) HINDI (MAN MANIFEST IN THE FLESH) 🙂
3 hours ago · Like

Xyke Christian NGAYON PATUNAYAN KUNG MERON KANG MABABSA NA “ONENESS CHRISTIAN” LETRA POR LETRA SA BIBLIA
3 hours ago · Like

Xyke Christian AKO MAY NABASA IGLESIA NG DIOS ANG PINAGSAMA-SAMAHAN NG MGA KRISTIANO NOONG UNA…
3 hours ago · Like

Xyke Christian ONENESS CHRISTIAN SAAN MO MABABASA?
3 hours ago · Like

Xyke Christian KULTO ANG ONENESS CHRISTIAN
3 hours ago · Like

Jonah Prophet ANO PROOF MO NA YUNG TURO NG IGLESIA NG DIOS NUNG UNANG PANAHON AY YUN DIN ANG TURO NI SORIANO???
3 hours ago · Like

Xyke Christian SA IGLESIA NG DIOS LAMANG….HAHAHAHAHA
3 hours ago · Like

Jonah Prophet MALAKING AGKAKAIBA
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ONENESS (1 GOD) CHRISTIAN (JESUS) (2 COR. 3:3)
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANG IGLESIA NG DIYOS…IGLESIA YAN NI CRISTO JESUS…HINDI INYO YAN…
3 hours ago · Like

Jonah Prophet NUNG SINAUNANG IGLESIA NG DIOS…… DIOS LANG…. WALANG DIOS DIN!
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAYO IGLESIA NG AMA…
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAYO ANG MAY IGLESIA NG AMA NA HINDI NINYO KILALA..KAYO ANG KULTO..GET MO BA?
3 hours ago · Like

Jonah Prophet IGLESIA NG DIOS… SINONG DIOS.. AMA BA O ANAK??!!!
3 hours ago · Like

Jonah Prophet NYAHAHAHAHA
3 hours ago · Unlike · 1 person
Arman G. de Castro TANONG KAY CHRISTIAN: ANO PANGALAN NG AMA? SAGOT 🙂
3 hours ago · Like

Xyke Christian IGLESIA NG DIOS KAY KRISTOA HESUS
3 hours ago · Like

Xyke Christian IGLESIA NG DIOS KAY KRISTO HESUS
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro PATUNAYAN MO NA KAY JESUS NGA KAYO? GANYAN SI SATANAS DECEIVER.
3 hours ago · Like

Jonah Prophet TEKA… ANG GULO!!!
3 hours ago · Like

Xyke Christian NAPATUNAY KO NA
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro PATUNAYAN MO NA IGLESIA NG DIYOS KAY KRISTO JESUS KAYO 🙂
3 hours ago · Like

Xyke Christian bakit tayo paulit ulit
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANO PANGALAN NG AMA?
ANO PANGALAN NG ANAK?

SAGOT 🙂
3 hours ago · Like

Jonah Prophet MEMBERS OF THE CHURCH OF GOD INT’L
3 hours ago · Like

Jonah Prophet CHURCH OF GOD … DI BA???? SAAN NA SI JESUS???
3 hours ago · Like

Xyke Christian YHWH
3 hours ago · Like

Jonah Prophet ANG GULO NINYO!
3 hours ago · Like

Xyke Christian AKO NAMAN ANG MAGTATANONG
3 hours ago · Like

Jonah Prophet BRO. ARMAN…. LINAWIN NIYA MAIGI….
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro AMA YHWH EH YUONG ANAK ANO? 🙂
3 hours ago · Like

Jonah Prophet NAWALA NA!!!…. NALOKO NA!
3 hours ago · Unlike · 1 person
Arman G. de Castro YUONG ANAK ANO PANGALAN? SAGOT… 🙂
3 hours ago · Like

Xyke Christian SAAN MO MABABASA SA BIBLIA sabi ng PANGINOON HESUS…AKO, AT ANG AMA, AT ANG ESPIRITU AY PANTAY…LETRA POR LETRA
3 hours ago · Like

Xyke Christian sagutin niyo muna tapos ako naman ang sasagot
3 hours ago · Like

Xyke Christian puro kayo tanong
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro PAANO KAPAG NAPATUNAYAN KUNG PANTAY-PANTAY YAN TALO KA NA?
3 hours ago · Like

Xyke Christian AKO, AT ANG AMA, AT ANG ESPIRITU AY PANTAY…LETRA POR LETRA
3 hours ago · Like

Jonah Prophet PAPALIT PALI KASI KAYO NG PANGALAN
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro HUWAG KA NG MANGANGARAL AT MANGLOLOKO NG KAPWA…PATUTUNAYAN KO SA IYO NA PANTAY PANTAY YAN.
3 hours ago · Like

Xyke Christian bumasa ka
3 hours ago · Like

Jonah Prophet GANYAN BA YUNG SINAUNANG IGLESIA..??? PAPALIT PALIT DIN NG PANGALAN??
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro SI YAHWEH ANG IPINAGHANDA NG DAAN NI JUAN BAUTISTA…SO MALIWANAG SI JESUS AT YAHWEH AY IISA…ISAIAH 40:3 AT NATUPAS SA JOHN 1:22-23.
3 hours ago · Like

Xyke Christian AKO, ANG AMA, ANG ESPIRITU SANTO AKO RIN YAN LAHAT
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro SO YAHWEH = JESUS NA…GET MO BA?
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro BAUTISMUHAN NYO SILA SA PANGALAN NG AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO…….TAPOS ANG BOXING!!! ISA LANG YAN LETRA FOR LETRA PA DIBA?
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro YAN ANG TALINGHAGA NA BINITIWAN NI JESUS NA SIYA ANG AMA, ANAK AT HS….HAHAHAHAHAHA! NATALO TAPOS ANG BOXING!!!!
3 hours ago · Like

Xyke Christian WALA AKO NABASA NA AKO, ANG AMA, ANG ESPIRITU SANTO AKO RIN YAN LAHAT…BUTI PA YON JUAN 10:30 Ako at ang Ama ay iisa…PERO KAYONG MGA ONENESS CHRISTIAN AKO, AMA, AT ESPIRITU SANTO AY PANTAY PANTAY…
3 hours ago · Like

Xyke Christian WALA NIYAN SA BIBLIA
3 hours ago · Like

Xyke Christian MANLOLOKO!!! SA KAPWA
3 hours ago · Like

Xyke Christian KULTO ANG ONENESS CHRISTAIN
3 hours ago · Like

Jonah Prophet APOC 1:8….8 Ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Dios, ngayon at nang nakaraan at sa darating, ang Makapangyarihan sa lahat.
3 hours ago · Like

Jonah Prophet SINO NAGSABI NIYAN???? ANG AMA BA???? HEHEHE
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro MATEO 28:19 Kaya’t habang kayo’y humahayo, gawin ninyong (((ALAGAD KO))) ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

SINABI BANG ALAGAD NAMIN 🙂
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ALAGAD KO…KO…KO……KANYA LANG…HAHAHAHA! SINO KULTO NGAYON?
3 hours ago · Like

Jonah Prophet YUNG MGA ALAGAD NI SORIANO!
3 hours ago · Like

Jonah Prophet NYAHAHAHA
3 hours ago · Like

Xyke Christian JUAN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA…BAKIT HINDI SINABI NG PANGINOON HESUS SA JUAN 10:30 NA AKO AT ANG AMA, AT ANG “ESPIRITU SANTO” AY PANTAY PANTAY?
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro SINO NAGBIGAY NG KAPANGYARIHAN? SA PREVIOUS NA TALATA?

MATEO 28:18 Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila,((((((( “Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. ))))))

SINO NAG-BIGAY DIYAN EH HINDI PA SIYA UMAAKYAT SA LANGIT?
3 hours ago · Like

Xyke Christian SAGOT?
3 hours ago · Like

Xyke Christian WALA KAYO HINDI KAYO MANANALO SA DEBATE
3 hours ago · Like

Xyke Christian POST NIYO ITO
3 hours ago · Like

Xyke Christian GUSTO KO WALANG BAWAS AT HINDI SOBRA
3 hours ago · Like

Xyke Christian SIGE MGA IGAN
3 hours ago · Like

Xyke Christian KAIN MUNA AKO
3 hours ago · Like

Xyke Christian KAIN DIN KAYO
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro NATURAL HINDI NGA PAPARITO ANG ESPIRITU KUNG NANDITO PA SIYA…BASA..

JOHN 15:7…Sapagkat hindi paparito sa inyo ang PATNUBAY KUNG HINDI AKO AALIS, NGUNIT KUNG UMALIS AKO, SUSUGUIN KO(JESUS)…SUSUGUIN KO SIYA SA INYO.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAILANGAN NIYANG UMALIS BAGO DUMATING ANG ESPIRITU SANTO…GET MO BA?

JOHN 15:7…Sapagkat hindi paparito sa inyo ang PATNUBAY KUNG HINDI AKO AALIS, NGUNIT KUNG UMALIS AKO, SUSUGUIN KO(JESUS)…SUSUGUIN KO SIYA SA INYO.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro PATAWA KA PALA EH GUSTO MO IDIKIT SA JOHN 10:30 HAHAHAHAHA!
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro BAGO KA KUMAIN SIGURADUHIN MO KUNG KANINO KA NAGDADASAL AT NG HINDI KA MAGKASAKIT 🙂
3 hours ago · Like

Jonah Prophet XYKE….. NUNG NASA LANGIT NA SI JESUS….. “ANAK PA RIN BA SIYA NG DIOS”??
3 hours ago · Unlike · 1 person
Arman G. de Castro kain daw muna siya brother jonah 🙂
3 hours ago · Like

Jonah Prophet EXCUSES NA LANG YAN!
3 hours ago · Like

Jonah Prophet ETO IPASAGOT NATIN…. NUNG NASA LANGIT NA SI JESUS….. “ANAK PA RIN BA SIYA NG DIOS”??… IMAGE PA RIN BA SIYA NG “INVISIBLE GOD”???
3 hours ago · Unlike · 1 person
Arman G. de Castro
eto pa ang mga PANGLOKO NILA IGAN 🙂 YUONG GENESIS 1:26 NA HINDI ITINULOY SA GENESIS 1:27 🙂

Genesis 1:26 yan basahin natin ang Genesis 1:27. Eto po ang

nakasulat:

Genesis 1:27 Nilalang nga NG DIYOS ang tao ayon sa KANYANG larawan. Lumalang SIYA ng isang lalaki at babae.

SINGULAR: “NG DIYOS”, “KANYANG LARAWAN”, SIYA.
3 hours ago · Like

Jonah Prophet LAGLAG ANG PANGA NI SORIANO NUNG ITINANONG KO YAN SA EXPOSITION NILA…… ALAM MO SAGOT….. IGLESIA NI MANALO DAW BA AKO??
3 hours ago · Unlike · 1 person
Jonah Prophet WAAAHHHHH… ANG LAYO NG SAGOT…!!
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro HAHAHAHAHAHAHA!
3 hours ago · Like

Xyke Christian arman said KAILANGAN NIYANG UMALIS BAGO DUMATING ANG ESPIRITU SANTO…GET MO BA?

kanino darating kanino? YON ANG TANONG? ANG PANGINOON HESUS AY PUSPOS NA NG ESPIRITU SANTO LUCAS 3:4
3 hours ago · Like

Jonah Prophet TOTOO YAN BRO ARMAN!
3 hours ago · Like

Xyke Christian SO, ANG ESPIRITU SANTO NA KAY KRISTO NA NOONG MGA PANAHON NA IYO…
3 hours ago · Like

Xyke Christian KULTO NGA KAYO
3 hours ago · Like

Jonah Prophet XYKE.. ETO NA LANG….NUNG NASA LANGIT NA SI JESUS….. “ANAK PA RIN BA SIYA NG DIOS”??… IMAGE PA RIN BA SIYA NG “INVISIBLE GOD”???
3 hours ago · Like

Xyke Christian NA SAGOT KO NAYN
3 hours ago · Like

Jonah Prophet KAILAN??? HEHEHE
3 hours ago · Like

Xyke Christian AKO, AMA, ESPIRITU SANTO, AKO RIN LAHAT YAN BASAHIN NIYO
3 hours ago · Like

Xyke Christian SA BIBLIA
3 hours ago · Like

Jonah Prophet EH DI MAS MAGALING KA SA AMO MO.?? YUNG AMO MO… DI NGA NASAGOT YUNG TANONG NA YAN EH?
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro COMFORTER ANG USAPAN DITO…GET MO BA?
3 hours ago · Like

Xyke Christian MAS MAGALING SI BRO. ELI SORIANO YON ANG NAGTUTURO SA AKIN EHHH
3 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHAHAHA
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE SAGUTIN MO MUNA NGA NGAYON ANG TANONG NI BROTHER JONAH.
3 hours ago · Like

Xyke Christian KAIN MUNA MGA IGAN
3 hours ago · Like

Xyke Christian BYE
3 hours ago · Like

Xyke Christian ADIOS
3 hours ago · Like

Jonah Prophet TAKBO NA NAMAN!!
3 hours ago · Unlike · 2 people
Arman G. de Castro TAKBO…….:)
3 hours ago · Unlike · 2 people
Arman G. de Castro MGA NAGPAPAYAMAN LANG MGA YAN EH…SABI NI JESUS “HABAG ANG IBIG KO HINDI HAIN”…DI NILA NAIINTINDIHAN YON.
3 hours ago · Like

Xyke Christian GUSTO KO PAGBALIK KO, MERON KAYONG NAIPAKITA NA TALATA SA BIBLIA LETRA POR LETRA…AKO, AT ANG AMA, AT ANG ESPIRITU SANTO AY PANTAY PANTAY….
3 hours ago · Like

Jonah Prophet ANG PROBLEMA…. PINAGSABAY MO NAG EXIST YUNG “AMA” AT “ANAK”…. KAYA NALIGAW KAYO!!!
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAKULIT SINABI NA NGA NA BAUTISMUHAN SA PANGALAN NG AMA, ANAK AT HOLY SPIRIT EH…
3 hours ago · Like

Jonah Prophet EH SI SORIANO…. BOTH LIKE NIYA…..HABAG AT HAIN!!! NYAHAHAHA
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro WALANG HABAG YAN BROTHER JONAH PURO HAIN LANG 🙂
3 hours ago · Like

Xyke Christian WALA NAMAN SINABI DIYAN NA PANTAY PANTAY
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro KUNG MAY HABAG YAN WALANG NAGHIHIRAP NA MEMBER.
3 hours ago · Like

Xyke Christian ANG SABI NA BAUTISMUHAN…MERON BANG PANTAY PANTAY
3 hours ago · Like

Jonah Prophet HINDI BRO.. GUSTO NI SORIANO MAHABAG MGA MEMBER NIYA SA KANYA…. SABAY HAIN!!!
3 hours ago · Like

Xyke Christian WALA NIYAN
3 hours ago · Like

Jonah Prophet ITS THE OTHER WAY AROUND BA? 🙂
3 hours ago · Like

Xyke Christian MANLOLOKO ANG KULTO NA ONENESS CHRISTIAN
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro PALIWANAG KO MUNA HINDI NAGBABAUTISMO SI JESUS.

JOHN 4:2 – Ngunit ang totoo’y hindi si JESUS ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ETO EXECUTION NG BAPTISM…BASAHIN MO IISA LANG…JESUS LANG. PASOK YUONG TALATA SA MATEO 28:19

[MGA BAUTISMO SA PANGALAN NI GOD JESUS CHRIST]
ACTS 2:38 Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at (((magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo ))) upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espirito Santo.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ETO PA.. ACTS 10:48 At iniutos niyang ((((bautismuhan sila sa pangalan ni Jesu-Cristo)))). Pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw.
3 hours ago · Like

Xyke Christian ARMAN SAID KAKULIT SINABI NA NGA NA BAUTISMUHAN SA PANGALAN NG AMA, ANAK AT HOLY SPIRIT EH…NABAUTISMUHAN…MERON​ BANG SINABI NA PANTAY PANTAY
3 hours ago · Like

Xyke Christian MANLOLOKO
3 hours ago · Like

Xyke Christian KULTO ANG ONENESS CHRISTIAN
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAPAG IBINAUTISMO MO SI JESUS..PASOK ANG 3 NA YAN AMA, ANAK AT HOLY SPIRIT.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro YAN ANG TUNAY NA PANG-UNAWA SA TALINGHAGA NI JESUS.
3 hours ago · Like

Xyke Christian PANTAY PANTAY…ANG HINAHANAP KO
3 hours ago · Like

Xyke Christian BAUTISMO OK YON KASE NASA BIBLIA
3 hours ago · Like

Xyke Christian KULIT NIYO
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro GALACIA 3:27 SAPAGKAT ANG LAHAT NG NABAUTISMUHAN KAY KRISTO AY PINANANAHANAN NI CRISTO.
3 hours ago · Like

Xyke Christian POST NIYO ULIT ITO DEBATE NUMBER 3
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro SO MALIWANAG NA ANG AMA, ANAK AT HOLY SPIRIT…PANTAY PANTAY SA MATEO 28:19 TAPOS ANG BOXING!!
3 hours ago · Like

Xyke Christian WALA KAYONG NA IPAKITANG MATINONG SAGOT
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro OO IPOPOST KO ULIT 🙂
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro HINDI KA LANG MARUNONG NG LOGIC AT READING COMREHENSION.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro SIGE ILITERAL MO ANG MATEO 28:19 DALI!!!!!!!!
3 hours ago · Like

Jonah Prophet ETO PA YUNG TANONG KO KAY SORIANO…… NUNG NASA LANGIT NA BA SI JESUS……”MEDIATOR OR TAGAPAMAGITAN” PA BA SIYA????
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ETO LITERAL NIYAN……BINABAUTISMUHAN​ KITA SA PANGALAN NI YHWH(AMA), ANAK(JESUS) AT HS(??????)

TIGOK!!! WALANG IBINAUTISMO 🙂
3 hours ago · Like

Jonah Prophet SAGOT
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro
NASUSULAT SI JESUS ANG MAGBABAUTISMO SA ESPIRITU SANTO..HINDI KAYA NG TAO YAN.

MATEO 3:11 Binabautismuhan ko kayo sa tubig bilang tanda ng inyong pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Ngunit ang… darating na kasunod ko ang siyang (((((magbabautismo sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy))).

LUCAS 3:16 Dahil dito sinabi niya sa kanila, “Binabautismuhan ko kayo sa pamamagitan ng tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbabautismo sa inyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo at ng apoy.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAYA YUONG MGA PEKENG NAGBABAUTISMO NG ESPIRITU SANTO MAHIYA KAYO!! HINDI NINYO KAYA YAN TOINKZ…TOINKZ…TOINKZ..​.
3 hours ago · Like

Xyke Christian BAUTISMO SA PANGALAN NG AMA, ANAK, “AT” NG ESPIRITU SANTO…MERON BANG SINABI DIYAN NA PANTAY PANTAY SILA?
3 hours ago · Like

Xyke Christian WALA
3 hours ago · Like

Xyke Christian ANG LIWANAG
3 hours ago · Like

Jonah Prophet XYKE,… NAME THE FF:

AMA = ?

ANAK = ?

H.S = ?
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro
MGA NASA “ANG DATING DAAN” MGA ISINUMPA NA YAN NG DIYOS…BASA…….

LAHAT NG MGA NAKASAKSI NA ATING MGA NINUNO SA HIMALANG GINAWA NIYA AY MGA ISINUMPA.

BILANG 14:22-23 isa man sa mga nakakita ng HIMALANG GINAWA KO ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod.

AWIT 95:11 Dahil sa galit ko,
AKO AY SUMUMPANG DI SILA DARATAL
SA LUPANG PANGAKONG AKING INILAAN.”

NA BINANGGIT SA HEBREO 4:3

3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ “

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan.
3 hours ago · Like

Xyke Christian ITONG MAG KULOT NA ITO ANG DAMING SATSAT PAANO NAPAPAHIYA SA AKIN
3 hours ago · Like

Xyke Christian HAHAHAHAHAHAHA
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro
MAHILIG KAYO SA “DATING DAAN”..MGA ISINUMPA NA YAN…NGI!!!

LAHAT NG MGA NAKASAKSI NA ATING MGA NINUNO SA HIMALANG GINAWA NIYA AY MGA ISINUMPA.

BILANG 14:22-23 isa man sa mga nakakita ng HIMALANG GINAWA KO ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod.

AWIT 95:11 Dahil sa galit ko,
AKO AY SUMUMPANG DI SILA DARATAL
SA LUPANG PANGAKONG AKING INILAAN.”

NA BINANGGIT SA HEBREO 4:3

3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ “

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANG SABI SA LUMANG TIPAN

BILANG 14:22-23 isa man sa mga nakakita ng HIMALANG GINAWA KO ay hindi makakapasok sa lupaing ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Paulit-ulit nila akong sinusubok at hindi nila ako sinusunod.

AWIT 95:11 Dahil sa galit ko,
AKO AY SUMUMPANG DI SILA DARATAL
SA LUPANG PANGAKONG AKING INILAAN.”
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro
BINANGGIT SA BAGONG TIPAN..BASA…MGA ISINUMPA NA..MAHILIG SA DATING DAAN.

NA BINANGGIT SA HEBREO 4:3

3 Tayong mga sumampalataya ang nakatanggap ng kapahingahang ipinangako. Ito’y ayon sa kanyang sinabi,

“Sa galit ko’y aking isinumpa,
‘Hindi sila makakapasok at hindi makakapagpahinga sa aking piling.’ “

Sinabi niya ito kahit tapos na niya ang kanyang mga gagawin mula nang likhain ang sanlibutan.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAYA NGA MAY BAGONG DAAN “I AM THE WAY”..KAY JESUS
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro I AM THE WAY THE TRUTH AND THE LIFE NO ONE GOES TO THE FATHER EXCEPT BY ME.

TANGGALIN MO SI JESUS MAKAKAPUNTA KA PA BA SA AMA?

PERO ITIRA MO SI JESUS MAKAKARATING KA PA KASI MAY, WAY, TRUTH AT LIFE PA.

LOGIC AND COMMON SENSE PAGANAHIN MGA TALINGHAGA YAN.
3 hours ago · Like

Arman G. de Castro MAS MAY AUTHORITY SI JESUS NA MAGSALITA KAYSA AMA DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.
3 hours ago · Like

Jonah Prophet KNOCK OUT NA!
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro NATAUHAN YATA DOON SA ISINUMPA 🙂
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro IGELISIA NG DIYOS..NAKABASA LANG EH SILA DAW YON 🙂 HINDI ALAM ANG MEANING NG IGLESIA 🙂
2 hours ago · Like

Jonah Prophet PULOT NGA DI BA?
2 hours ago · Unlike · 1 person
Arman G. de Castro MARAMI NG NABIBIKTIMA NA BABAE YANG MGA YAN “BAWAL DAW MAGPAPUTOL NG BUHOK ANG MGA BABAE NILA” KAYA NAGING ALIPIN NG DOKTRINA NG TAO 🙂
2 hours ago · Like

Jonah Prophet bro…. magko comment ako dito…. tingnan mo.. ma babanned ulit ako..
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro KAWAWA NAMAN AYAW NG MAGSIPAG-PAGUPIT 🙂
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro ‎:)
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro HUWAG NGA DAW SAMBIHIN ANG ESPIRITU SANTO…BLASPHEMY OF HOLY SPIRIT NA YAN WALANG KAPATAWARAN
2 hours ago · Like

Jonah Prophet PAMUMUSONG SA ESPIRITU SANTO….. MABIGAT YAN!
2 hours ago · Like

Jonah Prophet MAGKASALA KA NA SA LAMAN… WAG LANG SA ESPIRITU SANTO
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro BAKA HINDI NILA ALAM ITO BROTHER…:)

MATEO 12:31 Kaya’t sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit (((hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu)))))). 32 Sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay patatawarin, ngunit sinumang magsalita ((((laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin))), maging sa panahong ito o sa panahong darating.”
2 hours ago · Like
· 1 person
Arman G. de Castro HINDI PATATAWARIN…BAKA AKALA NILA EH PATATAWARIN PA SILA 🙂
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro
MGA BASTOS SA ESPIRITU SANTO “ANG DATING DAAN” DAHIL AYAW NILANG IPASAMBA.

MATEO 12:31 Kaya’t sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit (((hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu)))))). 32 Sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay patatawarin, ngunit sinumang magsalita ((((laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin))), maging sa panahong ito o sa panahong darating.”
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro PANAWAGAN SA MGA MEMBER NIYAN:::!!KAYA NGAYON PA LANG MAG-SILAYAS NA KAYONG LAHAT DIYAN.
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro MATEO 6:6 Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa iyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong Ama na hindi mo nakikita, at ang iyong Ama na nakakakita ng ginagawa mo sa lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro ANG TAONG NA KAY KRISTO PWEDENG MANALANGIN NG SARILI KAYSA IPINAPANALANGIN KAYO NG PUNO NINYO HINDI NINYO ALAM KUNG KANINO INIHAHABILIN MGA KALULUWA NINYO.
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro
PERSONAL RELATION MO KAY KRISTO JESUS ANG MAGLILIGTAS SA IYO. KAYA LANG SELOSO ESPIRITU NIYA..KAYA DAPAT SA KANYA LANG.

ANG KATUPARAN NG HULA SA AKLAT NI PROPETA MOISES AT NAHUM:

SANTIAGO 4:5 Baka naman ang akala ninyo’y walang kabuluhan ang nasasaad sa KASULATAN:
“Napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa ESPIRITUNG IBINIGAY NIYA SA ATIN, AT AYAW, NIYA NG MAY KAAGAW SA ATING PAG-IBIG.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN SA AKLAT NI PROPETA MOISES AT PROPETA NAHUM:

EXODUS 34:14 “HUWAG KAYONG SASAMBA SA IBANG DIYOS SAPAGKAT AKONG SI YAHWEH AY DIYOS NA MAPANIBUGHUIN; ANG PANGALAN KO’Y MAPANIBUGHUIN.

DEUTORONOMY 6:15 SI YAHWEH AY MAPANIBUGHUIN; BAKA MAGALIT SIYA SA INYO AT KAYO’Y LIPULIN.

NAHUM 1:2 SI YAHWEH ay DIYOS na MAPANIBUGHUIN; NAGHIHIGANTI SIYA SA KANYANG MGA KAAWAY AT INILALAAN ANG KANYANG POOT SA MGA KALAB

http://armandecastro.wordp​ress.com/2010/12/15/mapani​bughuin-ang-epiritu-ni-yes​huacristo-na-ibinigay-sa-a​tin-propeta-moises-at-nahu​m/
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro
MAPANIBUGHUIN ANG DIYOS

SANTIAGO 4:5 Baka naman ang akala ninyo’y walang kabuluhan ang nasasaad sa KASULATAN:

“Napakarubdob ng pag-ibig ng Diyos sa ESPIRITUNG IBINIGAY NIYA SA ATIN, AT AYAW, NIYA NG MAY KAAGAW SA ATING PAG-IBIG.

EXODUS 34:14 “HUWAG KAYONG SASAMBA SA IBANG DIYOS SAPAGKAT AKONG SI YAHWEH AY DIYOS NA MAPANIBUGHUIN; ANG PANGALAN KO’Y MAPANIBUGHUIN.

DEUTORONOMY 6:15 SI YAHWEH AY MAPANIBUGHUIN; BAKA MAGALIT SIYA SA INYO AT KAYO’Y LIPULIN.

NAHUM 1:2 SI YAHWEH ay DIYOS na MAPANIBUGHUIN; NAGHIHIGANTI SIYA SA KANYANG MGA KAAWAY AT INILALAAN ANG KANYANG POOT SA MGA KALAB
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro ETO YUONG ESPIRITU SANTO NA MAPANIBUGHUIN..

1 JOHN 2:27 Gayunpaman, ang Espiritu’y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. At habang ang Espiritu’y nananatili sa inyo,(((( hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba))))). Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo, at ito’y walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo.
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro NAGTATAKA KAMI BAKIT TINUTURUAN PA KAYO NG IBA KASI HINDI PA NAIBAUBAUTISMO SA INYO SI JESUS.
2 hours ago · Like

Arman G. de Castro
SI JESUS HINDI GAGAMIT NG SALITANG KANTO..PURO TALINGHAGA NAKAHULA. KAYA YUONG BAUTISMO NG MATEO 28:19 HUWAG NINYONG NILILITERAL.

ANG HULA SA LUMANG TIPAN

Awit 78:2 Itong aking sasabihin ay bagay na talinghaga, Nangyari pa noong una, kaya ito’y mahiwaga.

ANG KATUPARAN SA BAGONG TIPAN

Mateo 13:34 – 35
34 Sinabi ni Jesus sa mga tao ang lahat ng ito sa pamamagitan ng mga talinghaga at wala siyang sinabi sa kanila ng hindi gumagamit ng talinghaga.

35 Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:
“Magsasalita ako sa kanila sa
pamamagitan ng mga talinghaga,
Ihahayag ko sa kanila ang mga
bagay na nalilihim mula ng
likhain ang sanlibutan”

PALIWANAG: Bigyang pansin ang talata sa Mateo 13:35 35 “Ginawa niya ito upang matupad ang sinabi ng propeta:” may tinutupad na namang nakasulat si Jesus.

http://armandecastro.wordp​ress.com/2010/08/12/ang-pa​ggamit-ni-jesus-ng-talingh​aga/
about an hour ago · Like

Advertisements

11 responses to this post.

 1. Posted by Xyke on July 13, 2011 at 7:50 am

  MGA KABABAYAN!!! HINDI MAGANDA ANG ARAL NG MGA ONENESS CHRISTIAN…HUWAG KAYONG AANIB DIYAN SA SAMAHAN NA YAN…

  ANG ARAL NILA:

  ANG AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO AY PANTAY PANTAY…(ANG BATAYAN NILA MATEO 28:19 DAHIL DITO MAGSIYAON NGA KAYO, GAWIN NINYONG MGA ALAGAD ANG LAHAT NG MGA BANSA, NA SILA’Y INYONG BAUTISMUHAN SA PANGALAN NG AMA AT NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO.

  ANG USAPAN KUNG SAAN SA MATEO 28:19 MABABASA ANG SALITANG “PANTAY PANTAY” ANG AMA, ANAK AT ESPIRITU SANTO. WALA SA BUONG BIBLIA ANG AMA, ANAK, AT EPISIRTU SANTO AY PANTAY PANTAY…

  GANITO ANG SABI NG PANGINOON HESUS JUAN 14:28 ANG AMA AY “LALONG DAKILA KAY SA AKIN!!!

  DAKILA (PANG-URI), GREAT (ADJECTIVE)
  LALONG DAKILA = (SUPERLATIVE)

  JOHN 14:28 I AM GOING TO THE FATHER, FOR THE FATHER IS “GREATER” THAN I.

  Arman G. de Castro SAID SO MALIWANAG NA ANG AMA, ANAK AT HOLY SPIRIT…PANTAY PANTAY SA MATEO 28:19 TAPOS ANG BOXING!!!

  ARAL NI SATANAS YAN MGA KABABAYAN, WALANG “SALITANG” PANTAY PANTAY SA MATEO 28:19…

  ETO PA ISA
  Arman G. de Castro said MAS MAY AUTHORITY SI JESUS NA MAGSALITA KAYSA AMA DAHIL SIYA AT ANG AMA AY IISA.

  BAKIT BA SINABI NG PANGINOON HESUS, AKO “AT ang AMA ay iisa…
  BASA: JUAN 12:49
  Sapagka’t ako’y hindi nagsasalita na mula sa akin sarili; kundi ang AMA na sa
  akin ay nagsugo, ay siyang nagbigay sa akin ng utos, kung ano ang dapat kong
  sabihin at kung ano ang dapat kong salitain

  PALIWANAG sa JUAN 12:49, BAWAT “INSTRUCTIONS NG DIOS” kay HESUS, DOON SILA IISA
  ANO ANG KAHULUGAN NGAYON NIYAN…
  JUAN 10:31-32 NAgsidampot uli ng mga bato ang mga Judio upang siya’y batuhin.
  Sinagot sila ni HEsus, Maraming mabubuting gawa na “MULA” SA AMA ang ipinakikita
  ko sa inyo; alin sa mga gawang yaon ang binabato niyo sa akin?

  JUAN 8:40 Datapuwa’t ngayo’y pinagsisikapan ninyo akong patayin, na taong sa
  inyo’y nagsaysay ng katotohanan, na “AKING NARINIG SA DIOS”.

  Galing pala sa DIOS yon sinasaysay ng Panginoon Hesus.
  LAHAT NG SINASAYSAY NI KRISTO AY NARINIG NIYA SA DIOS…

  KAYA HINDI PUWEDENG SABIHIN NG MGA ONENESS CHRISTIAN NA MAS MAY AUTHORITY SI JESUS NA MAGSALITA KAYSA AMA…KASE LAHAT NG SINASABI NG PANGINOON HESUS AY GALING SA KANYANG AMA…

  KAYA HUWAG KAYONG AANID DIYAN…PAGUMANIB KAYO DIYAN SA ONENESS CHRISTIAN PATI KAYO MAGKAKAROON NG PANINIWALA NA SI KRISTO AY PANGIT AYON SA MGA ONENESS CHRISTIAN…

  HINDI PO PANGIT SI KRISTO NOONG SIYA AY IPINANGANAK.
  ARAL NI SATANAS YON NAGSASABI NA SI KRISTO AY PANGIT NOONG SIYA AY IPINANGANAK.

  YON ISAIAS 53:2 HULA PO YON KAY KRISTO…KAYA NASIRA ANG MUKHA NI KRISTO DAHIL PINARUSAHAN SIYA AT PINAHIRAPAN NG MGA SUNDALONG ROMANO KAYA NAWASAK ANG MUKHA NI KRISTO.

  PERO NOONG HINDI PA SIYA PINAPARUSAHAN…

  Alalahanin natin si Hesus ay lahing Judio mula sa angkan ni David hanggang
  kay Abraham (LUCAS 3:23-38). Medyo malakas ang Panginoon Hesus sapagka’t
  siya’y naging CARPENTERO (MARCOS 6:3) at MAIKLI din ang buhok ng
  Panginoon Hesus (I CORINTO 11:14).
  Sabi ni KRISTO (JUAN 14:9) Ang nakakita sa “AKIN” ay nakakita sa “AMA”

  ITO ANG MUKHA NI KRISTO KAPAG BABALIK NA SIYA Apocalipsis 1:12-16…

  KAYA HUWAG KAYONG AANIB SA KULTONG ONENESS CHRISTIAN HINDI MAGANDA ANG ARAL DIYAN…ARAL NI SATANAS ANG MATUTUNAN NIYO!

  Reply

 2. Posted by Xyke on July 13, 2011 at 9:38 am

  NA ITO MGA KABABAYAN ANG SAMAHAN SA DIOS AYON SA BIBLIA.

  MATEO 16:18 At Sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking IGLESIA; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.

  Anong Pangalan ng IGLESIA?

  1 TIMOTEO 3:15
  Nguni’t kung ako’y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo
  kung paano ang dapat sa mga tao ng ugaliin nila sa bahay ng DIOS, na
  siya’ng IGLESIA NG DIOS NA BUHAY, AT HALIGI AT SALIGAN NG KATOTOHANAN.

  TANDAAN PO NATIN HINDI PO ONENESS CHRISTIAN ANG PANGALAN KUNDI IGLESIA NG DIOS…

  1 CORINTO 1:2
  Sa “IGLESIA NG DIOS” na nasa Coritnto, sa makatuwid baga’y sa mga pinapaging banal, kay CRISTO JESUS, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa’t dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon.

  Kaya sa IGLESIA NG DIOS kay KRISTO HESUS tayo MAG-AARAL tungkol sa Kristianismo mga kababayan, ganito ang sabi ng Panginoon Hesus…
  MATEO 11:29 Pasanin niyo ang aking pamatok, at magaral kayo sa akin; sapagka’t ako’y maamo at mapagpakubabang puso: at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa.

  JEREMIAS 6:16
  Ganito ang sabi ng Panginoon, Magsitayo kayo sa mga daan at magsitingin kayo, at ipagtanong ninyo ang mga dating landas, kung saan nandoon ang MABUTING DAAN; at magsilakad kayo roon, at kayo’y mangakakasumpong ng kapahingahan sa inyong mga kaluluwa.

  Reply

 3. GANYAN HO STYLE NG MGA HINDI NANALO SA DEBATE 🙂

  Reply

 4. ANG TALINGHAGA NI JESUS SA BAUTISMO.

  MATEO 28:18 Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, (((((((((“Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa.)))))))))

  TANONG SA MATEO 28:18 PAANO NAIBIGAY YAN EH HINDI PA SIYA UMAAKYAT SA LANGIT DIYAN?

  ETO ANG PAGKAKA-ISA NG AMA,ANAK AT HOLY SPIRIT..KASI IISA LANG ANG DIYOS. AMEN!

  MATEO 28:19 Kaya’t habang kayo’y humahayo, gawin ninyong ((ALAGAD KO)) ang mga tao sa lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo.

  SINABI BANG ALAGAD “NAMIN”?

  NARITO KUNG PAANO INEXECUTE NG MGA ALAGAD ANG BAUTISMO PAKIDALAW NA LAMANG PO NINYO MGA KAPATID KO SA ATING PANGINOONG JESU-CRISTO. ANG NAG-IISANG DIYOS (JUDAS 1:25).

  ANG BAUTISMO SA PANGALAN LAMANG PO NI JESUS…AMA,ANAK,HS (PANTAY PANTAY KASI SIYA LANG HO LAHAT YAN. AMEN!

  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/11/ang-bautismo-dapat-sa-pangalan-ni-jesu-cristo-lamang/

  BAPTISM SAMPLE:

  SAMPLE #1:

  [MGA BAUTISMO SA PANGALAN NI GOD JESUS CHRIST]

  ACTS 2:38 Sumagot si Pedro, “Pagsisihan ninyo’t talikdan ang inyong mga kasalanan at ((((((magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesu-Cristo))) upang kayo’y patawarin; at ipagkakaloob sa inyo ang Espirito Santo.

  ACTS 2:41 …nadagdag na nabautismuhan ay 3,000 tao ng araw na iyon.

  SAMPLE #2:

  [MGA BAUTISMO SA PANGALAN NI GOD JESUS CHRIST]

  ACTS 10:48 At iniutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Jesu-Cristo. Pagkatapos hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw.

  GALACIA 3:27 SAPAGKAT ANG LAHAT NG NABAUTISMUHAN KAY KRISTO AY PINANANAHANAN NI CRISTO.

  NARITO ANG MGA PAGKAKASUNOD SUNOD NG MGA HULA NA WALANG NAKUHANG SCORE ANG DATING DAAN KUNDI (ZERO) 🙂

  https://armandecastro.wordpress.com/2011/02/24/ang-mga-hula-at-katuparan-sa-buhay-ni-jesus/

  Reply

 5. Posted by Xyke on July 13, 2011 at 10:37 am

  WALA PO TAYONG MABABASA SA MATEO 28:19 NA PANTAY PANTAY ANG AMA, ANAK AT ANG ESPIRITU SANTO AYON KAY GINOONG ARMAN…ANG SABI DIYAN AY INYONG BAUTISMUHAN…
  ANG NASA MATEO 28:19 AY ANG PAG BABAUTISMO SA AMA, ANAK, AT SA ESPIRITU SANTO HINDI PO ANG PANTAY PANTAY ANG AMA, ANAK, AT ANG ESPIRITU SANTO…

  PINIPILIT NI GINOONG ARMAN NA ALAM NIYA ANG MATEO 28:19 AY PANTAY PANTAY ANG AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO…
  HAKA HAKA LANG NIYA YON MGA KABABAYAN…BASAHIN NINYO ANG INYONG MGA BIBLIA…PARA HINDI KAYO MALOKO

  Reply

 6. MANANAGOT “ANG DATING DAAN” DAHIL AYAW NILANG IPASAMBA ANG ESPIRITU SANTO.

  MATEO 12:31 Kaya’t sinasabi ko sa inyo, mapapatawad ang anumang kasalanan at paglapastangan, ngunit (((hindi patatawarin ang anumang paglapastangan sa Espiritu)))))). 32 Sinumang magsalita laban sa Anak ng Tao ay patatawarin, ngunit sinumang magsalita ((((laban sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin))), maging sa panahong ito o sa panahong darating.”

  NATUPAD ANG DIVINE PROPHECY NI PROPETA JOEL SA PENTECOSTES…ESPIRITU NI YHWH SA PROPHECY NG MATUPAD ESPIRITU NI JESUS ANG IPINADALA.

  https://armandecastro.wordpress.com/2010/12/10/natupad-ang-sinabi-ni-propeta-joel-pentecostes/

  NASUSULAT: HINDI DARATING ANG ESPIRITU SANTO KUNG HINDI AKO AALIS. AT PAG-ALIS KO SUSUGUIN (KO) SIYA SA INYO…(((SI JESUS ANG MAGSUSUGO).

  JOHN 15:7…Sapagkat hindi paparito sa inyo ang PATNUBAY KUNG HINDI AKO AALIS, NGUNIT KUNG UMALIS AKO, SUSUGUIN KO(JESUS) SIYA SA INYO.

  SI JESUS DIN ANG ESPIRITU SANTO…
  https://armandecastro.wordpress.com/2011/05/20/si-jesus-din-ang-espiritu-santo-amen/

  JUAN 14:17 Ito’y ESPIRITU NG KATOTOHANAN, na HINDI MATANGGAP NG SANGLIBUTAN ((((ANTI-CHRIST))) sapagkat hindi SIYA NAKIKILALA NG SANGLIBUTAN. NGUNIT NAKIKILALA NINYO (((ONENESS CHRISTIAN))) SIYA SAPAGKAT SIYA’Y SUMASAINYO AT NANANAHAN SA INYO.

  1 JOHN 2:27 Gayunpaman, ang Espiritu’y ipinagkaloob na ni Cristo sa inyo. At habang ang Espiritu’y nananatili sa inyo,(((( hindi ninyo kakailanganing turuan pa kayo ng iba))))). Ang Espiritu ang magtuturo sa inyo tungkol sa lahat ng bagay. Lahat ng ituturo niya ay totoo, at ito’y walang bahid ng kasinungalingan. At tulad ng itinuro ng Espiritu, manatili kayo kay Cristo.

  KUNG PATUNGKOL SA AMA

  AMA = DIYOS = NAGSUGO (IISA LANG YANG MGA YAN)

  JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA.
  JOHN 10:30 AKO AT ANG DIYOS AY IISA.
  JOHN 10:30 AKO AT ANG NAGSUGO AY IISA.

  KUNG PATUNGKOL SA I AM THAT I AM O AKO’Y SI AKO NGA..

  ANG NAKASULAT SA LUMANG TIPAN PATUNGKOL KAY AKO NGA.

  Exodo 3:14 Sinabi ng Diyos “((AKO’Y SI AKO NGA”)))). Sabihin mong sinugo ka ni “Ako Nga“.

  NARITO ANG ANG SABI SA BAGONG TIPAN

  John 8:58 Sumagot si Jesus, “Sinasabi ko sa inyo: bago ipinanganak si Abraham, (((‘AKO’Y AKO NA‘.)))))

  John 8:24…Mamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang (((“AKO’Y SI AKO NGA“.)))

  John 13:19 “Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung ito’y mangyari na, ay manalig kayo na (((((‘AKOY SI AKO NGA))).

  https://armandecastro.wordpress.com/2010/08/12/akoy-si-ako-nga-i-am-that-i-am/

  MALINAW IISA LANG ANG AMA, ANA, AT HOLY SPIRIT DAHIL IISA ANG DIYOS ANG ATING PANGINOONG JESUS.

  JUDAS 1:25 sa ((((iisang Diyos)))) na ating Tagapagligtas, sa PAMAMAGITAN (((((IBA ANG NAMAMAGITAN SA PAMAMAGITAN=by arman))) ni Jesu-Cristo na Panginoon natin, sa kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman! Amen.

  NAMAMAGITAN = MEDIATOR
  PAMAMAGITAN = IKAW NA MISMO YON.

  AMEN!

  Reply

 7. Posted by Xyke on July 14, 2011 at 10:30 pm

  MATEO 28:19 DAHIL DITO MAGSIYAON NGA KAYO, GAWIN NINYONG MGA ALAGAD ANG
  LAHAT NG MGA BANSA, NA SILA’Y INYONG BAUTISMUHAN SA PANGALAN NG AMA AT NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO.

  BAUTISMUHAN SA PANGALAN NG AMA, ANAK AT NG ESPIRITU SANTO.

  HINDI NAMAN SINABI SA MATEO 28:19
  DAHIL DITO MAGSIYAON NGA KAYO, SABIHIN NIYO SA LAHAT NG MGA BANSA,
  NA SILA AY PANTYA PANTAY ANG KALAGAYAN ANG AMA AT
  NG ANAK AT NG ESPIRITU SANTO.
  ARAL NG MGA ONENESS CHIRISTIAN YAN. HAHAHAHA..KAYA DAW PANTAY PANTAY ANG AMA,
  ANAK, AT ESPIRITU SANTO BASA MATEO 28:19

  WALA NIYAN SA MATEO 28:19

  HINDI KOMO PINABABAUTISMO SA PANGALAN NG AMA, ANAK , AT ESPIRITU SANTO
  AY PANTAY PANTAY NA….

  Reply

 8. IKAW NA SUMAGOT SA USAPAN NATIN SA FACEBOOK NA MAY ESPIRITU SANTO ANG DIYOS.

  Arman G. de Castro JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA..HINAHANAP MO ESPIRITU SANTO DIBA?

  TANONG: MAY ESPIRITU BA ANG DIYOS?
  Yesterday at 10:46am · Like
  Xyke Christian
  OO, May Espiritu ang Dios. Nasusulat yan ehh JOB 33:4

  Paliwanag ko sa iyo kung bakit hindi pantay-pantay ang AMA, ANAK at Espiritu Santo

  AMA = ANG LUMIKHA NG “LAHAT” NG MGA BAGAY…GAWA 17:24-25 JUAN 10:29…MAS DAKILA ANG AMA

  ANAK = JUAN 3:16 SINUGO NG AMA ANG ANAK sa SANGLIBUTAN UPANG ILIGTAS ANG MGA TAO
  sa KASALANAN…

  ESPIRITU SANTO = JUAN 14:26 MANGAALIW ANG ESPIRITU SANTO AT NAGPAPAALAALA
  SA LAHAT NG MGA ITUNURO NG PANGNOONG HESUS KRISTO NA GALING SA DIOS.

  NGAYON PANTAY PANTAY BA YAN?

  IKAW ANG TATANUNGIN KO KAPANTAY KA BA NG ANAK MO?
  HINDI PUWEDENG GAWIN NG ANAK MO YON TUNGKULIN MO BILANG ISANG TATAY.
  ANG TUNGKULIN NG ISANG AMA SA ANAK AY PAKAININ AT ALAGAAN
  ANG TUNGKULIN NAMAN NG ANAK SA AMA AY ANG SUMUNOD SA MGA UTOS NG MAGULANG…

  TAPOS SA DIOS GAGAWIN MO PANTAY PANTAY…
  BASA ULIT…

  AMA = ANG LUMIKHA NG “LAHAT” NG MGA BAGAY…GAWA 17:24-25 JUAN 10:29…MAS DAKILA ANG AMA

  ANAK = JUAN 3:16 SINUGO NG AMA ANG ANAK sa SANGLIBUTAN UPANG ILIGTAS ANG MGA TAOsa KASALANAN…

  ESPIRITU SANTO = JUAN 14:26 MANGAALIW ANG ESPIRITU SANTO AT NAGPAPAALAALA SA LAHAT NG MGA ITUNURO NG PANGNOONG HESUS KRISTO NA GALING SA DIOS.

  HINDI PANTAY PANTAY ANG AMA, ANAK, AT ESPIRITU SANTO!!!
  MAG ARAL KA NG ANALYSIS…TALO KA PA NG MGA BATA SA ANG DATING DAAN. PAGTATAWANAN KA LANG PAGDATING NG PANAHON o BAKA NGA NAGYON AY PINAGTATAWANA KA NA…KAWIKAAN 13: 5 Ang matuwid ay nagtatanim sa pagsisinungaling: nguni’t ang masama ay kasuklamsuklam, at napapahiya…
  8 hours ago · Like
  Arman G. de Castro
  ‎@Arman G. de Castro JOHN 10:30 AKO AT ANG AMA AY IISA..HINAHANAP MO ESPIRITU SANTO DIBA?

  TANONG: MAY ESPIRITU BA ANG DIYOS?

  SAGOT NI CHRISTIAN @Xyke Christian
  OO, May Espiritu ang Dios. Nasusulat yan ehh JOB 33:4

  Paliwanag ko sa iyo kung bakit hindi pantay-pantay ang AMA, ANAK at Espiritu Santo

  ARMAN’S REPLY: MAYROON NAMAN PALANG ESPIRITU SA JOHN 10:30 NAGHAHANAP KA PA.

  ALAM MO PALANG MAY ESPIRITU NATURAL KAPAG SINABING.

  AKO AT ANG DIYOS(AMA) AY IISA…MAY ESPIRITU NG KASAMA..KAYA IISA LANG YAN AT TALAGANG PANTAY-PANTAY.

  TAPOS ANG BOXING!!

  Reply

 9. TANONG: MAY ESPIRITU BA ANG DIYOS?
  Yesterday at 10:46am · Like
  Xyke Christian
  OO, May Espiritu ang Dios. Nasusulat yan ehh JOB 33:4

  ARMAN’S REPLY: SAGOT MO OO KALINAW NIYAN..KAYA YUONG AMA SA JOHN 10:30 NA IISA MAY ESPIRITU…EH IISA YAN…KAYA PANTAY-PANTAY YAN.

  BASAHIN MO ANG DIVINE PROPHECY NI JOEL: https://armandecastro.wordpress.com/2010/12/10/natupad-ang-sinabi-ni-propeta-joel-pentecostes/

  MAKIKITA MO NA IISA ANG ESPIRITU NA IPINAGKALOOB.

  Reply

 10. Posted by gavino on July 30, 2011 at 1:52 am

  Ang name ng mesiah ay nasa isaiah 9:6 pero kayong mga oneness tinatawag nyo nman siyang Jesus? parang ang gulo a.

  Reply

 11. Posted by Teodorico Asuncion on June 21, 2012 at 7:41 am

  Bakit ba kayo nagdedebatihan mga kaibigan kahit ano ang mga pagpapaliwanag ng isa sa inyo ay walang magpapatalo.Iyan ba ang sinusunod ninyong turo ng Panginoon na pagalingan sa debati?Baka hindi na kayo uubra iyang mga debati ninyo pagharap natin sa ating Mahal na AMA pagbalik niya dito sa lupa kung sino talaga ang nagsasabi ng katutuhanan.Malapit na ang kaganapan at katuparan kaya ihanda na ninyo ang inyong mga sarili sa nalalapit na pagdating ng ating Mahal na KRISTONG TAGALOG NA BUHAY ….

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: