Advertisements

ANG BABAE/KASINTAHAN SA KASAL NG KORDERO!!!

PAGLILINAW!!!!!!!!!
ANG BABAE SA KASAL NG KORDERO!!!!!!!!!!

PLEASE FOCUS: SA PUTING LINO (DAMIT NA SUOT NG BABAENG IKAKASAL)

REVELATION 19:5-8 (ANG BABAE AY ANG MGA HINIRANG NG DIYOS NA NAKA-SUOT NG PUTING LINO)

Ang Handaan sa Kasalan ng Kordero

5 May nagsalita mula sa trono, “Purihin ninyo ang ating Diyos, kayong lahat na mga lingkod niya, dakila o hamak man, kayong may banal na takot sa kanya!” 6 Pagkatapos ay narinig ko ang parang sama-samang tinig ng napakaraming tao, parang ugong ng malaking talon at dagundong ng mga kulog. Ganito ang sabi ng tinig, “Purihin ang Panginoon! Sapagkat naghahari ang Panginoon nating Diyos na Makapangyarihan sa lahat! 7 Magalak tayo at magsaya! Luwalhatiin natin siya sapagkat nalalapit na ang kasal ng Kordero. (((((((((Nakahanda na ang kasintahang babae;))))))) 8 nabihisan na siya ng malinis at puting-puting lino.” ((((((Ang lino ay sagisag ng mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos.))))

SEE PARENTHESIS: ANG LINO AY SAGISAG NG MABUBUTING GAWA NG MGA HINIRANG NG DIYOS.

PAGPAPALIWANAG!!

BAKA HINDI PA RIN NINYO NAKUKUHA? NABIHISAN YUONG KASINTAHANG BABAE NG PUTING-PUTING LINO…YUONG LINO AY SAGISAG NG MABUBUTING GAWA NG MGA ((((HINIRANG))) NG DIYOS.

MALIWANG YUONG BABAE YUONG MGA HINIRANG NG DIYOS NA NAKA-SUOT NG PUTING-PUTING LINO.

Revelation 19:5-8

King James Version (KJV)

5 And a voice came out of the throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye that fear him, both small and great.

6 And I heard as it were the voice of a great multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia: for the Lord God omnipotent reigneth.

7 Let us be glad and rejoice, and give honour to him: for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready.

8 And to her was granted that she should be arrayed in FINE LINEN, clean and white: for the fine linen is the righteousness of saints (SAINTS = PEOPLE OF YESHUA/HESUS/LAMB).

THE FINE LINEN IS THE RIGHTEOUSNESS OF SAINTS.

 

 

AMEN!!

Advertisements

7 responses to this post.

 1. Posted by Codex on August 13, 2011 at 10:20 am

  Tama, ang babae na tinutukoy sa talata ay ang Iglesia na pinangunguluhan ni Cristo (Efe. 5:25; Col. 1:18)

  Reply

 2. Posted by smiles on October 12, 2011 at 11:36 pm

  ang babae na tinutukoy ay ang babaeng magsisilang na sanggol na lalaki at ang babaeng iyon ay si MARIA at ang sanggol na iyon ay ang pagbabalik ni hesus sa kanyang pangakong second coming.ipapakita ng babae ang kanyang mabubuting gawa.ang babaeng mangangaral na ito ang pinakamahigpit na kalaban ng mga relihiyon dahil ang ang mga turo nito ay kakaiba at kahanga-hanga kaya tinatawag sa bibliya na AMAZING GRACE..si MARIA ang tinutukoy na AMAZING GRACE,,si maria ay nabanggit na siya ay punung-puno ng grasya or FULL of GRACE..walang lalaking apostol na sinabihan ng FULL of GRACE kundi si MARIA lamang.ang AMAZING GRACE ay tawag ng panginoon sa INA ng kordero ang babaeng ito ay nabanggit din na “maria NAPUPUNO KA NG GRASYA(full of grace) BUkod kANG PINAGPAPALA SA BABAENG LAHAT……SEE,sa lahat ng babae daw sa mundo siya ay kakaiba at tiinaguriang FULL of grace,sa madaling salita ang AMAZING GRACE ay para sa babaeng mangangaral,at walang iba kundi si maria.

  Reply

  • Posted by Teofilo on December 2, 2011 at 4:33 am

   Hindi po sa minamaliit ko o pinabababa ang kalagayan ni Maria sa pananampalatayang ‘Kristiyano’, pero hindi po si Maria ang tinutukoy na ikakasal sa Kordero…. ang ikakasal sa Kordero ay ang Iglesia… mararaming iluluwal na mananmpalataya ang iglesiyang ito sa pamumuno o panguluhan ng Korderol…. ang ‘kasal’ dito at ‘pagluluwal’ walang bahid na “sex” o ‘biological’ na karamihan sa mga hindi kristiyano ay hindi matanggap na kahulugan, in the same manner na ang salitang “anak” at “ama” ay limitado lang sa “bilogical concept” ang abolt ng kanilang pang-unawa. Salamat po.

   Reply

 3. Posted by Teodorico Asuncion on November 17, 2011 at 6:22 pm

  Mga kaibigan huwag na kayong umasa na babalik pa ang naunang HESUKRISTO dito sa lupa na ating pinakahihintay lahat na maganap sa kanyang pangalawang pagkabuhay dito sa lupa.Hindi na babalik ang naunang KRISTO sa inyong akala dahil tapos na ginampanan ng naunang KRISTO na ibinigay ng ating Mahal nating AMA sa kaitaasan.Ang ating paghandaan ay ang pangalawang KRISTONG darating dito sa lupa at siya’y bababa sa ating pinakamamahal nating INANG BAYANG PILIPINAS na siyang magiging BAGONG JERUSALEM sa hinaharap.Mahirap ninyo mang paniwalaan ang mga nasabi ko peru iti ay tutuong magaganap 100%sa PILIPINAS ang kaganapang magaganap ang ikalawang pagkabuhay ni KRISTO dito sa lupa. Marami sa atin ang hindi nakakaalam ang tutuong mangyayari dito sa mundo.Hindi naman ako nagmamalaki bago paman mangyari ang kaganapan na ating pinakahihintay ay alam na namin ang mga palatandaan bago bababa ang ating Mahal na AMA dahil nasabi na niya sa amin noon pa ng ating Mahal na AMANG Dr.JOSE RIZAL na siyang pangalawang KRISTONG darating sa nalalapit na hangganan ng ating mundo.Hindi na magtatagal sa mga nangyayari na sa buong mundo ay hudyatna na pababana ang ating Mahal na AMA dito sa lupa upang kanya ng linisin ang ating mundong talamak na sa kasamaan at karumihan.

  Reply

 4. […] Behold, I come as a thief. Blessed is he that watcheth and keepeth his garments, lest he walk naked, and they see his […]

  Reply

 5. Ikaw ang halimaw na media de Castro ka na lumitaw sa Saudi, tandaAn nyo ginawa nyo sa akin sa Saudi ang kordero pinatay nyo ,may araw din ng paghihiganti

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: