Advertisements

PARA SA MGA LEADER NG RELIHIYON NA MUKHANG PERA!!!

AT PARA NA RIN SA MGA NAGMAMAHAL MASYADO SA PERA!!!!!!

NG DAHIL SA PERA!!!!

MGA MUKHANG PERA!!!

BINIGYAN NG WALANG BAYAD…..MAGBIGAY NAMAN KAYO NG WALANG BAYAD!!!!!

MATEO 10:8-10….Yamang tumanggap kayo nang ((((((walang bayad, magbigay naman kayo nang walang bayad))))))). 9 Huwag (((((kayong magdala ng pera))), maging ginto, pilak, o tanso. 10 Sa inyong paglalakbay, huwag din kayong magbaon ng pagkain, bihisan, pampalit na sandalyas, o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay karapat-dapat na tumanggap ng mga bagay na kanyang ikabubuhay.

SANTIAGO 1:11 Ang damo’y natutuyo sa matinding sikat ng araw; nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang ganda. GAYON DIN NAMAN ANG MAYAMAN AY MAMAMATAY SA GITNA NG KANYANG MGA KAABALAHAN.

MATEO 6:19-21 “HUWAG KAYONG MAG-IMPOK NG MGA KAYAMAN DITO SA LUPA; DITO’Y MAY NANINIRANG TANGA AT KALAWANG, AT MAY NAKAKAPASOK NA MAGNANAKAW. 21 SAPAGKAT KUNG SAAN NAROON ANG INYONG KAYAMANAN, NAROON DIN NAMAN ANG INYONG PUSO.

1 CORINTHIAN 9:17
Kung ginagawa ko ito nang kusang-loob, ako’y may maaasahang kabayaran, ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkuling ipinagkatiwala sa akin ng Diyos. 18 Ano ngayon ang aking kabayaran? Ang maipangaral ko nang walang-bayad ang Magandang Balita, at ang hindi ko pag-angkin ng karapatang nauukol sa akin bilang tagapangaral.

1 TIMOTHY 6:3-10

Mga Huwad na Guro at ang Tunay na Kayamanan

Ituro mo’t ipatupad ang mga bagay na ito. 3 Kung nagtuturo ang sinuman ng ibang katuruan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Jesu-Cristo at sa mga aral tungkol sa pagiging maka-Diyos, 4((( siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. )) Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita, mga bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan, at pagbibintang. 5 Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon.

6 Kung sabagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao’y marunong masiyahan. (((((((((((((7 Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan, at wala rin tayong madadalang anuman pag-alis dito.)))))) 8 Kaya nga’t, dapat na tayong masiyahan kung tayo’y may kinakain at isinusuot. 9 Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. 10 Sapagkat ang pagibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian.

Advertisements

One response to this post.

  1. tank you for people at tank you 4 family

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: