Advertisements

ISINASAMA NI PEDRO ASAWA NIYA SA PAGLILINGKOD!!

ETO ISINASAMA NI PEDRO ASAWA NIYA SA PAGLILINGKOD..

1 CORINTHIAN 9:5 Wala ba kaming karapatang magsama ng asawang Cristiano, tulad ng ginagawa ng ibang mga apostol, at ng mga kapatid ng Panginoon, (((at gayundin ni Pedro?)))

ANG BIYENAN NI PEDRO

MATEO 8:14 Pumunta si Jesus sa bahay ni Pedro at nakita niya roon ang (((((biyenan)))) nito na nakaratay at nilalagnat.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: