Advertisements

WIKA SA LANGIT NA HINDI DAPAT BIGKASIN NINUMAN

MUSLIM/ISLAM SAID THE LANGUAGE IN HEAVEN IS ARABIC: TRUE OR FALSE

ANSWER: FALSE

BASA……..

2 Corinto 12:1-3

Mga Pangitain at mga Pahayag

1 Kailangan kong magmalaki, kahit na wala akong mapapala sa paggawa nito. Ang sasabihin ko naman ngayo’y ang mga pangitain at mga pahayag mula sa Panginoon. 2 May kilala akong isang Cristiano na dinala sa ikatlong langit, labing-apat na taon na ang nakakalipas. Hindi ko lang matiyak kung iyo’y isang pangitain lamang, o tunay na pangyayari; ang Diyos lamang ang nakakaalam. 3 Inuulit ko, siya’y dinala sa Paraiso. At tulad ng sabi ko, ang Diyos lamang ang nakakaalam kung ito nga’y isang pangitain o tunay na pangyayari. 4 Nakarinig siya roon ng mga bagay na di kayang ilarawan ng salita at((((( di dapat bigkasin ninuman. ))))

DITO PA LANG SA LUPA BIGKAS NA KAYO NG BIGKAS…SO THE ANSWER IS FALSE.

ETO PA: SONG THAT ONLY THE 144,000 CAN UNDERSTAND (THE MALE VIRGINS)

REVELATION 14:3 Sila’y umaawit ng isang bagong awit sa harap ng trono, at sa harap ng apat na nilalang na buhay at sa harap ng mga pinuno. (((((Walang makaunawa sa awit na iyon kundi ang 144,000))))) na tinubos mula sa sanlibutan.

Advertisements

One response to this post.

 1. AKO at AMA ay iisa… tama yan. basa tayo sa exodus 3:14 AKO ay yaong ako nga.
  1) Sino ang Dios? ..AKO.. 2) Ano ang Dios? John 1.. Salita. 3) Saan ang Dios? Acts 7: 48-52.. Ang AMA ng KATAAS TAASAN ay di naninirahan sa kamay na gawa ng tao(wala xa sa Church na Gawa ng Tao) Ayon sa mga propeta(Dios ni Abraham, jacob At david) Langit ang aking trono lupa ang tuntungan ng aking mga paa. nasa atin ang templo ng spiritu ng Dios…AKO ang tinig na Humihiyaw sa parang.. Walang ibang pangalan (AKO)sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. AKO ang Daan, AKO ang Buhay at AKO ang Katotohanan.

  bakit di ninyo kilala
  si hesus? Basa Pahayag 22… at isaias 11.(king james version)
  si cristo ??? 2 Juan 1:7,ang HINDI nagpapahayag na si
  Jesukristo’y naparitong nasa laman ay antikristo.
  at si hesukristo??? lahat ng tao ay si jesukristo na may UNAWA brad.

  John 1.. Sa pasimula and Dios ay salita at ang salita ay Dios. At ang SALITA ay nagkatawang tao. at nanahan sa piling natin. teka … si hesus lang ba talaga yan??? unawain .. NANAHAN SA PILING NATIN. di ba sa lahat ng tao na may unawa? ang cristo ay ang taong may unawa at ang hesus ay dumanas ng parusa buhat sa tao at dIos…kaya lahat tayo ay nagmimisyon..ano sa palagay mo hesukristo?

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: