Advertisements

TALAAN NG MGA MAMAYAN DALAWANG MAGKA-IBANG KASAYSAYAN (EZRA 2:1-2 at NEHEMIAS 7:4-7 )

ETO IPAPALIWANAG KUNG MABUTI..MAKINIG AT MAG-BASA NG TAMA.
*****************************************************************************
PROPHECY NI JEREMIAH NATUPAD (2 CHRONICA 36:21-23)
*****************************************************************************
ESDRAS 1:1 Noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persia, [[[[[[[[[[[natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias]]]]]] nang udyukan ni Yahweh si Ciro na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos na ito:
*************************************************************************
ANG NAKASULAT SA PROPHECY PIPILIIN SI HARING CIRO.
**************************************************************************
Pinabalik ni Ciro ang mga Judio
(Ezra 1:1-4)
22 [[[[[[[[[[[Upang matupad ang sinabi niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, ]]]]]]]]]]]]]inudyukan ni Yahweh si Ciro, hari ng Persia noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad:

23 “Ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persia: ‘Ipinaubaya sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng Templo sa Jerusalem ng Juda. Kaya, ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa kayo ng Diyos ninyong si Yahweh.’ ”

ANG NAKA-PROPHECY NGA AY AALISIN SA PAGKAKABIHAG KAY HARING NABUCODONOSOR.

MALIWANAG TIME O PANAHON NI HARING CIRO NG UNANG MAGBILANGAN…SA ESDRA 2:1-70.

YUONG KAY NEHEMIAH/2 ESDRAS…KUNG NAGBABASA KAYONG MABUTI…NAGANAP ANG IKA-2 PAGBILANG NOONG IKA-20 TAON NG PAGHAHARI NI ARTAXERXES NA.

Nehemias 1:1

Nanalangin si Nehemias Para sa Jerusalem

1 Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hacalias. Noon ay ikasiyam na buwan, ng ikadalawampung taon (IKA-20) ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa Lunsod ng Susa, ang kabiserang lunsod,

NEHEMIAS 5:14 IKA-20 TAONG PAGHAHARI NI ARTAXERXES.

********************************************************************
SUMMARY NG 4 NA HARI NA NAGDAAN….SIMULA KAY HARING CIRO NG PERSIA…
*******************************************************

EZRA 4:4-7 CIRO, DARIO, XERXES/ASUERO AND ARTAJERJES

4 Dahil dito, ginulo at tinakot ng mga dati nang naninirahan sa lupaing iyon ang mga Judio upang hindi makapagtrabaho ang mga ito. 5 May sinuhulan din silang mga opisyal ng pamahalaan ng Persia upang kumilos laban sa mga Judio at sirain ang plano ng mga ito. Ginawa nila ito mula noong panahong si [[[[[Ciro]]]] pa ang Emperador ng Persia hanggang sa panahon ng paghahari ni [[[Dario.]]]]

Sinalungat ang Muling Pagtatatag ng Jerusalem
6 Sa simula ng paghahari ni [[[Xerxes/ASUERO]]], ang mga kaaway ng mga Judiong naninirahan sa Juda at Jerusalem ay nagpalabas ng mga nakasulat na paratang laban sa kanila.

7 Noon namang naghahari si [[[[Artaxerxes]]] ng Persia, lumiham dito sina Bislam, Mitredat, at Tabeel, kasama ang kanilang mga kapanalig. Sinulat ang liham sa wikang Aramaico kaya’t kinailangang isalin sa pagbasa.

SUMMARY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

KAYA MALIWANAG…ANG NAKA-PROPHECY MAG-AALIS SI HARING CIRO..NATUPAD ANG SINABI AT INIHULA NI PROPETA JEREMIAH (UNANG PAGBILANG) ANG PANGALAWA NA PAG-BILANG AY NAGANAP NA NG IKA-20 TAONG PAGHAHARI NI ARTJERJEXS…….ILANG DAANG TAON NA NAKALIPAS NIYAN.
7 minutes ago · Like
Arman G. de Castro ANO MAY CONTRADICTION BA? PARA YAN SA MGA NANINIRA NG BIBLIA AT MGA SINUNGALING!!! MAGBAGO NA KAYO….
6 minutes ago · Like
Arman G. de Castro MANGAGSIPAG-SISI NA KAYO SA MGA KASALANAN NINYO..SA PANINIRA SA SALITA NG DIYOS..AMEN!!!

Advertisements

One response to this post.

 1. Arman G. de Castro nabasa mo ba itong IKA 20 TAON NG PAGHAHARI NI ARTAXERSES NAGPABILANG?

  YUONG KAY NEHEMIAH/2 ESDRAS…KUNG NAGBABASA KAYONG MABUTI…NAGANAP ANG IKA-2 PAGBILANG NOONG IKA-20 TAON NG PAGHAHARI NI ARTAXERXES NA.

  Nehemias 1:1

  Nanalangin si Nehemias Para sa Jerusalem

  1 Ito ang kasaysayan ng mga nagawa ni Nehemias na anak ni Hacalias. Noon ay ikasiyam na buwan, ng ikadalawampung taon (IKA-20) ng paghahari ni Artaxerxes. Akong si Nehemias ay nasa Lunsod ng Susa, ang kabiserang lunsod,

  ******************
  NEHEMIAS 5:14 IKA-20 TAONG PAGHAHARI NI ARTAXERXES.
  ****************
  DOON SA SUMUNOD NA CHAPTER NG NEHEMIAS 5:14…YUONG ITINATANONG MONG NEHEMIAS 7:4-7 YUONG MGA TALAAN ..ay naganap ng IKA-20 TAONG PAGHAHARI NI ARTAXERXES…YUONG NAGANAP SA EZDRA PANAHON NI HARING CIRO YON..
  3 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro ETO TUTUKAN MO…

  ******************
  NEHEMIAS 5:14 IKA-20 TAONG PAGHAHARI NI ARTAXERXES.
  ****************
  DOON SA SUMUNOD NA CHAPTER NG NEHEMIAS 5:14…YUONG ITINATANONG MONG NEHEMIAS 7:4-7 YUONG MGA TALAAN ..ay naganap ng IKA-20 TAONG PAGHAHARI NI ARTAXERXES…YUONG NAGANAP SA EZDRA PANAHON NI HARING CIRO YON..

  ******************
  NEHEMIAS 5:14 IKA-20 TAONG PAGHAHARI NI ARTAXERXES.
  ****************
  DOON SA SUMUNOD NA CHAPTER NG NEHEMIAS 5:14…YUONG ITINATANONG MONG NEHEMIAS 7:4-7 YUONG MGA TALAAN ..ay naganap ng IKA-20 TAONG PAGHAHARI NI ARTAXERXES…YUONG NAGANAP SA EZDRA PANAHON NI HARING CIRO YON..
  3 minutes ago · Like
  Arman G. de Castro YUONG NASA EZDRA NA PAGBILANG NAGANAP NG PANAHON NI HARING CIRO NA NAG-ALIS SA PAGKAKABIHAG KAY HARING NABOCODONZOR…

  ETO YUONG DIVINE PROPHECIES NG AMING “PROPHETIC BOOK”

  PROPHECY NI JEREMIAH NATUPAD (2 CHRONICA 36:21-23)
  *****************************************************************************
  ESDRAS 1:1 Noong unang taon ng paghahari ni Ciro sa Persia, [[[[[[[[[[[natupad ang sinabi ni Yahweh sa pamamagitan ni Propeta Jeremias]]]]]] nang udyukan ni Yahweh si Ciro na isulat at ipahayag sa buong kaharian ang utos na ito:
  *************************************************************************
  ANG NAKASULAT SA PROPHECY PIPILIIN SI HARING CIRO.
  **************************************************************************
  Pinabalik ni Ciro ang mga Judio
  (Ezra 1:1-4)
  22 [[[[[[[[[[[Upang matupad ang sinabi niyang ito sa pamamagitan ni Jeremias, ]]]]]]]]]]]]]inudyukan ni Yahweh si Ciro, hari ng Persia noong unang taon ng kanyang paghahari. Nagpalabas ang haring ito ng isang pahayag sa buong kaharian na ganito ang isinasaad:

  23 “Ito ang pahayag ni Haring Ciro ng Persia: ‘Ipinaubaya sa akin ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan, ang lahat ng kaharian sa daigdig at inutusan niya akong magtayo para sa kanya ng Templo sa Jerusalem ng Juda. Kaya, ang sinuman sa inyo na kabilang sa kanyang bayan ay pinahihintulutan kong pumunta sa Jerusalem. Samahan nawa kayo ng Diyos ninyong si Yahweh.’ ”

  MALIWANAG SA UNANG TALAAN NG PAGBILANG PANAHON NI HARING CIRO………….EH DUMAAN PA SI HARING DARIUS, DARIO, XERXES/ASUERO AT ARTAJERJES EH DI KALAYO NA…NG PAGITAN NG PANAHON….
  a few seconds ago · Like
  Arman G. de Castro EH DAPAT PALA EH KAKATAY KATAYIN KO PA SAGOT KO EH AT IPALIWANAG SA IYO ISA ISA…MAHINA KA SA READING COMPREHENSION IGAN …

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: