Advertisements

SINO ANG MAPUPUNTA SA IMPYERNO? THE BOOK OF LAMB/GOD?

EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi… ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

******************************
SINO ANG MAPUPUNTA SA IMPYERNO?
****************************
THE BOOK OF LAMB.


REVELATION 21:27
ngunit hindi makakapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos. Ito’y ang mga gumagawa ng masama at ang mga sinungaling. Ang mga tao lamang na ang pangalan ay nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na [[[[[[[[iniingatan ng Kordero]]]]]]]]]] ang siyang makakapasok sa lunsod.

ETO SASAIMPYERNO!!!!!

REVELATION 20:15 [[[[[[[[[Itinapon sa lawa ng apoy]]]] ang sinumang [[[HINDI NAKASULAT]]]] ang pangalan sa [[[AKLAT NG BUHAY.]]] THE BOOK OF LAMB

CLICK HERE: SI JESUS ANG MAY-ARI AT NAG-IINGAT NG AKLAT NG BUHAY “LAMB BOOK OF LIFE”

‎[AKLAT NG BUHAY SA OLD TESTAMENT NAKA’Y YAHWEH SA NEW TESTAMENT NAKAY JESUS NA]

EXODUS 32:32-33 Ipinakikiusap ko pong patawarin na ninyo sila. Kung hindi ninyo sila mapapatawad, burahin na rin ninyo SA INYONG AKLAT ANG AKING PANGALAN. (Sabi… ni Moises). (v.33) Sumagot si YAHWEH, “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

SI JESUS DIN ANG BUBURA NG ATING PANGALAN SA AKLAT NG BUHAY

SIYA DIN ANG BUBURA SA ATING PANGALAN.

APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at [[[[[[[[[[[[[ hindi KO aalisin sa AKLAT NG BUHAY ]]]]] ang kanyang pangalan. Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

SINABI NI JESUS SA APOCALYPSIS 3:5
[[[[[[[[[[[[[ hindi KO aalisin sa AKLAT NG BUHAY ]]]]]
[[[[[[[[[[[[[ hindi KO aalisin sa AKLAT NG BUHAY ]]]]]
[[[[[[[[[[[[[ hindi KO aalisin sa AKLAT NG BUHAY ]]]]]

AMEN!

***************
ENGLISH VERSION:
***************

WHO WILL GO TO LAKE OF FIRE?

THE BIBLE SAID IN OLD TESTAMENT!!

Exodus 32:32-33 (THE BOOK OF LIFE OF GOD IN OLD TESTAMENT!!)

32 But now, if you will forgive their sin—but if not, please blot me out of your book that you have written.” 33 But the Lord said to Moses, “Whoever has sinned against me, [[[[[[[I will blot out]]] of [[[[[[[[[my book.]]]

WHO BLOT-OUT OUR NAME?

AS WE CAN SEE THE GOD OF OLD TESTAMENT is the one BLOT OUT OUR NAME HIS BOOK OF LIFE.

******************************

THE BIBLE SAID IN NEW TESTAMENT!!

Revelation 20:15 And if anyone’s name was [[[[[[[[not found written in the BOOK OF LIFE]], HE WAS THROWN INTO THE LAKE OF FIRE!!!!!

WHO IS THE OWNER OF THAT BOOK OF LIFE IN APOCALYPSIS/REVELATION?

Revelation 21:27

27 And there shall in no wise enter into it any thing that defileth, neither whatsoever worketh abomination, or maketh a lie: but they [[[[[[[[[[[[[[[[[[which are written in the Lamb’s(YESHUA/JESUS) book of life.]]]]]]]]]]

BOOK OF LIFE OF THE LAMB!!!!!!!!!!!! AMEN!!

WHO BLOT-OUT OUR NAME?

REVELATION 3:5

5 He that overcometh, the same shall be clothed in white raiment; and I(JESUS) [[[[[[[will not blot out his name out of the BOOK OF LIFE]]], but I will confess his name before my Father, and before his angels.

IN CHAPTER 15 TO 22 NO WORD “FATHER” IN APOCALYSIS.
REMEMBER JOHN 10:30 I AND MY FATHER ARE ONE . AND I AM THAT I AM.

Advertisements

2 responses to this post.

  1. Posted by Teofilo on December 2, 2011 at 6:05 am

    Ang Aklat ng Buhay ay pag-aari ng Diyos na pinaiingatan kay Jesu-Cristo. Ang Diyos lang ang makabubura sa pangalan ng mga nilalang na nagkasala sa Diyos (walang binanggit na nagkasala kay Jesus)…. tama si Jesus sa pagsasabing “hindi ko aalisin sa Aklat ng Buhay” kasi nga ang Diyos lamang anmg makagagawa nito.

    Reply

  2. DI MO BA NABASA “KO” NA ang ginamit? [[[[[[[HINDI “KO” AALISIN]]] sinabi bang uutusan siya ng AMA? na magbura? ibigay mo talata sa REVELATION IHO na uutusan siya ng AMA NA MAGBURA.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: