Advertisements

ISANG PAGLILINAW SA MGA NABUBULAGAN SA ROMA 3:7 SINUNGALING DAW SI PABLO EH HINDI NAMAN

ISANG PAGLILINAW SA MGA NABUBULAGAN SA ROMA 3:1-8
SA MGA NANINIRA NG BIBLIA NA SINUNGALING DAW SI PABLO..BASA..
KUNG MAY KATOTOHANAN O NABUBULAGAN LAMANG KAYO.
***************************************************

Roma 3: 1-8

1 Kung gayon, paanong nakakalamang ang Judio sa hindi Judio? Ano ang kabuluhan ng pagiging tuli?

*****************************************
PAANO DAW NAKAKALAMANG ANG JUDIO SA HINDI JUDIO ANO ANG KABULUHAN NG PAGTUTULI.
*****************************************

2 Napakarami! Una sa lahat, ang mga Judio ang pinagkatiwalaan ng mga mensahe ng Diyos.

*****************************************
MADAMI DAW…UNA SA LAHAT….ANG MGA JUDIO ANG PINAGKATIWALAAN NG MENSAHE NG DIYOS…
*****************************************

3 Ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos?

*****************************************
PAANO DAW KUNG HINDI NAGING TAPAT ANG ILAN SA KANILA?
ANG IBIG DAW BANG SABIHIN NOON AY HINDI NA RIN TAPAT ANG DIYOS?
*****************************************

4 Hinding-hindi! Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat,

*****************************************
EH HINDING HINDI DAW TAPAT PA DIN ANG DIYOS…KAHIT NA DAW SINUNGALING PA ANG LAHAT NG TAO………GANOON NAMAN PALA EH KAHIT NA SINUNGALING PA ANG LAHAT NG TAO TAPAT PA DIN ANG DIYOS.

DAHIL NASUSULAT::::
*****************************************
“Upang kilalanin kang matuwid sa iyong mga salita,
at manaig ka kung hahatulan ka na.”

*****************************************
SA TALATANG 4…….TAPAT ANG DIYOS KAHIT SINUNGALING ANG LAHAT NG TAO.
*****************************************
ETO MAY ..NGUNIT ..NA….

5 Ngunit kung ang kasamaan natin ay nagpapakilala ng katarungan ng Diyos, masasabi ba nating hindi siya makatarungan dahil tayo’y pinaparusahan niya? (Ganyan ang pangangatuwiran ng tao.)

*****************************************
AYAN DIYAN NA PUMASOK NA [KUNG ANG KASAMAAN NATIN…]]]MALIWANAG ANG TOPIC…EH KUNG…KASAMAAN NATIN EH NAGPAPAKILALA PA NG KATARUNGAN NG DIYOS…

KASAMAAN NA NGA KATARUNGAN SA DIYOS EH BAKIT NAGPAPARUSA PA SIYA…(YAN ANG KATWIRAN NG TAO)
*****************************************

6 Hinding-hindi! Kung hindi makatarungan ang Diyos, paano niya hahatulan ang sanlibutan?

*****************************************
AYON NAMAN PALA EH HAHATULAN NG DIYOS ANG TAO AYON SA KANYANG KASAMAAN O KASINUNGALINGAN
*****************************************

7 [[[ Kung ]]]] sa pamamagitan ng aking kasinungalingan ay lalong lumilitaw ang kaluwalhatian ng Diyos, sapagkat lalong nakikilala na siya’y tapat, bakit pa niya ako paparusahan bilang isang makasalanan?

*****************************************
ETO NA…LUMABAS NA ANG PAGKUKUMPARA NI PABLO NA KUNG SANG-AYON SA ROMA 3:5 NA MASAMA KA NA SINUNGALING KA PA NALULUWALHATI PA ANG DIYOS…KAYA MAY SALITANG [KUNG]]][[KUNG]] MEANING HINDI SIGURADO DAHIL MAY [[KUNG]]
*****************************************

8 Kung gayon, bakit nga hindi natin sabihin, “Gumawa tayo ng masama kung mabuti naman ang magiging bunga noon?” Ganyan daw ang itinuturo namin, [[[[[[[[[ sabi ng mga naninira sa amin ]]] . Sila’y paparusahan ng Diyos, at iyan ang nararapat.

AYON….EH KUNG MASAMA KA NALULUWALHATI PA DIYOS EH DI GUMAWA KA NA NG KASINUNGALINGAN AT MASAMA YAN DAW ANG ITINUTURO KO SA INYO…SABI NG MGA NANINIRA SA AMIN…

[[[[[[[[[ sabi ng mga naninira sa amin ]]]ROMA 3:8
[[[[[[[[[ sabi ng mga naninira sa amin ]]]ROMA 3:8

KAPAG HINDI PA NINYO NAUNAWAAN YAN EWAN KO NA LANG.

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by Teofilo on December 2, 2011 at 5:17 am

    ang mga tinuran ni Pablo ay batay sa mga iniisip at pagkakaunawa ng mga kanyang kaaway. Para bang “kung ako ay sinungalin sa tingin ninyo o pang-unawa ninyo ay nasasainyo na iyan..pero sa ganang akin ako ay tapat sa sinasabi ko kung pagbabatayan kung ano ang maka-Diyos na pamantayan.

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: