Advertisements

ANG PAKO NI JESUS AT ANG MGA MAG-IIMBENTO PA NG MGA AKLAT.

BASA ANG PAKO!! AT ANG MGA MAG-IIMBENTO NG MGA AKLAT.

MANGANGARAL 12:11-12

SI CRISTONG IPINAKO

11 Ang mga salita ng matalino ay matulis na tulad ng tungkod na pantaboy ng kawan, tulad ng matulis na pakong nakabaon pagkat buhat sa tanging PASTOL nating lahat.

ANG MGA GAGAWA NG AKLAT.

12 Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba’t ibang aklat, at ang labis na pag- aaral ay pahirap sa katawan.

Advertisements

One response to this post.

  1. Posted by Teofilo on December 2, 2011 at 5:11 am

    Malinaw po na may mga aral o bagay na sa Diyos hindi naisulat sa Bibliya kung pagbabatayan ito(12 “Anak ko, mag-ingat ka sa mga bagay na wala rito. Hindi matitigil ang paggawa ng iba’t ibang aklat, at ang labis na pag- aaral ay pahirap sa katawan.”) kasi po pinag-iingat lang tayo “sa mga bagay na wala rito”. Hindi po tayo tahasang pinipigilan sa lahat ng mga nakasulat doon. Tama po ba ako?

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: