IRON SOLOMON (INC/M) VS ARMAN G. DE CASTRO (ONENESS CHRISTIAN)

Pablo Debatista created a doc.
“ONE on ONE DEBATE”
TOPIC: ‎”SI JESUS LANG ANG MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY AT SI JESUS ANG MAY-ARI NG MGA ANGHEL”

APIRMATIBO: Mr. Arman G. de Castro ( Oneness Christian )

MODERATOR: Mr. Pablo Debatista ( Protesante )

NEGATIBo: Mr. Iron Solomon ( Iglesia Ni Cristo )

SUGGESTED DEBATE FORMAT

1. Affirmative Constructive — 1,500 words

2. Cross-Examination of Affirmative by Negative: — 500 words max

3. Affirmative Replies – 700 words

4. Negative Constructive — 1,500 words

5. Cross-Examination of Negative by Affirmative — 500 words

6. Negative Replies – 700 words

7. Affirmative Rebuttal – 1,500 words

8. Negative Rebuttal – 1,500 words

9. Conclusion – 500 words

10. Conclusion – 500 words

Patakaran:
1. Bawat Katanungan ay Sasagutin ng Deretsahan mapa-Apirmatib ka man o Negatib Hindi pwedeng iwasan gaya ng napagkasunduan.

2. Bawat Kasagutan ay dapat lagyan ng Katibayan at Basehan para sa magandang talakayan.

3. Hindi na pwedeng baguhin ang minsang ipinaskil o wala na dapat karagdagang pagbabago ang pinapayagan pagkatapos magpaskil ng kani-kanilang pagtatanghal ng mga Tanung at Kasagutan.

4. Ang Tanung ay nakabase lang sa Paksang pinag-uusapan at syempre pati ang Kasagutan naka base lang sa katanungan.

5. Bawal ang magkomento sa sagot ng katunggali, Maaari itong ilaan sa pang-wakas na pahayag at hindi rin pinapayagang pahabain ang kanilang mga usapan sa peanut gallery.

6. Ang Tagapamagitan ay maaaring humingi o magmungkahi sa magkatunggali na baguhin ang kanyang paskil sa kanilang mga TANUNG at SAGOT kung ang tagapamagitan ay naniniwala na ang kanilang paskil ay lumabag sa mga alituntunin na nakasaad sa itaas.

Tinakdang Oras: 2 araw, hindi kasama ang Linggo at Lunes.

Like · · Unfollow Post · November 15 at 12:30pm

3 people like this.
Pablo Debatista Mr. Arman G. de Castro at Mr. Iron SoLomon.
November 15 at 12:31pm · Like
Arman G. de Castro ‎[SI JESUS ANG NAGMAMAY-ARI NG MGA ANGHEL]

APOCALYPSIS 22:6 At sinabi sa akin ng anghel, “Maasahan at totoo ang mga salitang ito. [[[[[[[[[[[[Ang PANGINOONG DIYOS, na nagkaloob ng KANYANG ESPIRITU sa mga propeta, ang SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL ]]]]]]]]]]]] upang ihayag sa mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap sa lalong madaling panahon.

APOCALYPSIS 22:16 “Akong” si JESUS ang nagsugo sa[[[[[[[ “AKING” ANGHEL ]]]]]]]]]]] upang ang mga bagay na ito’y ipahayag sa inyo na nasa mga iglesya. Ako’y mula sa angkan ni David; ako ang maningning na tala sa umaga.”

[DIYOS LANG ANG PINAGLILINGKURAN NG MGA ANGHEL BAKIT NAGLILINGKOD KAY JESUS?]

MATEO 4:11 Pagkatapos, iniwan na siya ng diyablo. Dumating naman ang mga anghel at siya’y [[JESUS]] pinaglingkuran nila.

[BUKAS ANG LANGIT PANIK MANAOG ANG MGA ANGHEL]]

JOHN 1:51 At sinabi niya sa kanya, Pakatandaan mo: makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga [[[[anghel ng Diyos (APO. 22:6]]] ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng Anak ng Tao!

[[SI JESUS ANG BUBURA NG INYONG PANGALAN AT MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY]]

[SI JESUS ANG MAY-ARI NG AKLAT NG BUHAY SIYANG MAY HAWAK NITO]

Pahayag 21:27, Ngunit hindi makapapasok doon ang anumang bagay na marumi sa paningin ng Diyos, ang sinumang gumagawa ng kahihiyan, at ang mga sinungaling. Yaon lamang may[[[[[[ mga pangalang nakasulat sa “AKLAT NG BUHAY” na INIINGATAN ng KORDERO ]]]]]]]] ang makapapasok sa lunsod.

SI JESUS DINN ANG BUBURA SA ATING PANGALAN SA AKLAT NG BUHAY.

APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at HINDI [[[[[ KO ]]]]]]]] AALISIN sa AKLAT NG BUHAY ang kanyang pangalan. Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

FOCUS: IN [[[[[[ KO ]]]] hindi KO aalisin sa AKLAT NG BUHAY ANG KANYANG PANGALAN.
November 15 at 1:20pm · Like · 1
Andres Liwanag Sige, umpisahan mo na ang iyong mga katanungan sa loob lamang ng 500 mga salita, Mr. Iron SoLomon.
November 15 at 2:49pm · Like
Iron SoLomon Magandang araw po sa lahat!, sa aming mga moderator sa aking katunggali na si kuya Arman G. de Castro at sa lahat ng mga gusto sumaliksik ng simpleng debate na ito.

Base sa mga napansin kong talata na ginamit ni kuya Arman De Castro, ay hindi nya inugat ang katotohanan kung bakit nga ba nabulag si Arman ng maling pagkakaintindi sa mga talatang kanyang inihain, bueno iisa-isahin natin:

Sabi nya kaya si “HESUS LANG” ang may ari ayon sa mga talatang nabanggit ay dahil sa termino ng biblia na ginamit sa APOCALYPSIS 22:16 na “Akong si JESUS ang nagsugo sa AKING ANGHEL” at pinapalabas nya na yung “HESUS” ay siya rin yung “DIOS AMA” na nagkatawang tao kay HESUS, na sinasalysay sa APOCALYPSIS 22:6 na “Ang PANGINOONG DIYOS, na nagkaloob ng KANYANG ESPIRITU sa mga propeta, ang SIYANG NAGSUGO SA KANYANG ANGHEL ”

para nga naman palabasin na si “Hesus LANG” lang ang may ari ng mga ANGHEL batay sa talata

Mga TANONG:

#1 – Ang Dios Ama ba ang siyang nagkatawang tao sa katauhan ni Hesus? [OO o HINDI]?

#2 – Kung OO edi yung katawang laman ni Hesus ay mayroon kapangyarihan upang gumawa ng mga bagay tulad ng himala, milagro, pag tawag ng Anghel dahil ang Dios Ama ay NAGKATAWANG TAO o LAMAN? [OO o HINDI]?

#3 – Ilang porsyento ng pagkaDios ni Hesus sa kanyang katawang tao o laman dahil batay sayo siya rin yung Dios na nasa talatang APOCALYPSIS 22:6 na nag padala ng mga Anghel?

A] 1OO% God
B] 99% God
C] 98% God
D] 5O% God
E] bahala kang mag INDICATE kung ilang pursyento ng pagkaDIOS meron si Hesus habang siya ay nandidito sa lupa

dahil sa ang bagsak natin ay pagiging ONENESS o DEITY of GOD, para mapatunayan na HINDI LANG ang CRISTO mo ang nag mamayri nyan :

#4 – tanong ko sayo ang Dios Ama ba ay pinili o itinalaga si Hesus, upang hawakan yang mga sinasabi mo sa APOCALYPSIS 22:16, APOCALYPSIS 3:5 at Pahayag 21:27? [OO o HINDI]

#5 – pag sinabi bang “ITINALAGA” o “PINILI” “CHOSEN” si Hesus ng Dios Ama ay iba paba si Hesus doon sa “PUMILI” o “NAGTALAGA” “CHOOSER” sa kanya? [OO o HINDI]

#6 – Si Hesus ba ay mamamalaging si Hesus, forever and ever sa langit pagkatapos ng lahat ng mga bagay sa mundo na hiwalay sa ENTITY ng Dios Ama? [ OO o HINDI]

#7 – Ang Dios Ama ba ay mamalaging Dios Ama, forever and ever sa langit pagkatapos ng lahat ng mga bagay sa mundo, na hiwalay sa ENTITY ni Hesus? [ OO o HINDI]

TANDAAN – All you need to say is simply ‘Yes’ or ‘No’; anything beyond this comes from the evil one. Matthew 5:37

Dapat lang na ang pananalita ninyo ay OO kung OO, at HINDI kung HINDI. Subalit anuman ang hihigit pa rito ay nanggagaling na sa MASAMA. – Mateo 5:37

thanks!
November 15 at 5:38pm · Like · 2
Andres Liwanag ‎484 words by Mr. Iron SoLomon. Good. Panahon mo na ngayon, Mr. Arman G. de Castro para sagutin ang mga katanungan sa loob lamang ng 700 mga salita. Ikaw ay may 48 oras para sagutin ito.
November 15 at 6:40pm · Like · 1
Pablo Debatista Mr. Arman G. de Castro, Sagutin nang maayos ang mga KATANUNGAN ayon sa hinihingi ng NAGTATANONG. May Panahon upang Mag-bigay ka nang iyong mga PALIWANAG, ang KAILANGAN mo lang Gawin sa ngayon ay sagutin nang nasa ayos ang mga binigay na Katanungan. Sana nauunawaan mo. Salamat Kaibigan.
November 16 at 12:33pm · Like
Arman G. de Castro NARITO NA ANG AKING KASAGUTAN MR. MODERATOR.

Mga TANONG:

#1 – Ang Dios Ama ba ang siyang nagkatawang tao sa katauhan ni Hesus? [OO o HINDI]?

SAGOT: OO

#2 – Kung OO edi yung katawang laman ni Hesus ay mayroon kapangyarihan upang gumawa ng mga bagay tulad ng himala, milagro, pag tawag ng Anghel dahil ang Dios Ama ay NAGKATAWANG TAO o LAMAN? [OO o HINDI]?

SAGOT: OO

#3 – Ilang porsyento ng pagkaDios ni Hesus sa kanyang katawang tao o laman dahil batay sayo siya rin yung Dios na nasa talatang APOCALYPSIS 22:6 na nag padala ng mga Anghel?

A] 1OO% God
B] 99% God
C] 98% God
D] 5O% God
E] bahala kang mag INDICATE kung ilang pursyento ng pagkaDIOS meron si Hesus habang siya ay nandidito sa lupa

dahil sa ang bagsak natin ay pagiging ONENESS o DEITY of GOD, para mapatunayan na HINDI LANG ang CRISTO mo ang nag mamayri nyan :

SAGOT: 100% GOD

#4 – tanong ko sayo ang Dios Ama ba ay pinili o itinalaga si Hesus, upang hawakan yang mga sinasabi mo sa APOCALYPSIS 22:16, APOCALYPSIS 3:5 at Pahayag 21:27? [OO o HINDI]

SAGOT: HINDI

#5 – pag sinabi bang “ITINALAGA” o “PINILI” “CHOSEN” si Hesus ng Dios Ama ay iba paba si Hesus doon sa “PUMILI” o “NAGTALAGA” “CHOOSER” sa kanya? [OO o HINDI]

SAGOT: HINDI

#6 – Si Hesus ba ay mamamalaging si Hesus, forever and ever sa langit pagkatapos ng lahat ng mga bagay sa mundo na hiwalay sa ENTITY ng Dios Ama? [ OO o HINDI]

SAGOT: HINDI SIYA NAHIWALAY.

#7 – Ang Dios Ama ba ay mamalaging Dios Ama, forever and ever sa langit pagkatapos ng lahat ng mga bagay sa mundo, na hiwalay sa ENTITY ni Hesus? [ OO o HINDI]

SAGOT: HINDI SIYA NAHIWALAY

TANDAAN – All you need to say is simply ‘Yes’ or ‘No’; anything beyond this comes from the evil one. Matthew 5:37

Dapat lang na ang pananalita ninyo ay OO kung OO, at HINDI kung HINDI. Subalit anuman ang hihigit pa rito ay nanggagaling na sa MASAMA. – Mateo 5:37

thanks!
November 16 at 12:58pm · Like
Pablo Debatista ‎343 Words by Mr. Arman G. de Castro.
November 16 at 1:00pm · Like
Pablo Debatista Panahon na upang Maglatag si Mr. Iron SoLomon ng kanyang Negative constructive.
November 16 at 1:02pm · Like
Iron SoLomon Magandang araw sa lahat!, sa mga moderator ng pahina na ito, sa aking katunggali na si kuya Arman G. de Castro at sa lahat ng mga nakakabasa ng debateng ito.

Malamang napansin nyo po mga mananaliksik na nagtanong ako tungkol sa kung IISANG ENTITY nga ba ang Dios Ama at Anak [Jesus], dahil ayon po sa paniniwala ng katunggali ko silang dalawa ay IISA sa pagkaDIOS o isang ENTITY lang na kahit kailan ay HINDI NAG HIWALAY dahil ang Ama ay si Hesus at si Hesus ay ang Ama rin. Para MAPAMALIAN ko ang kanyang paniniwala ukol sa paksa ng debateng ito ay kailangan natin aralin kung TAMA nga ang paniniwala nila ukol sa sinabi ko sa taas.

Una po bakit ko SINABI na mali sila sa pagkilala ng Dios?

#1 point – sapagkat si Hesus una ay kilala sa tawag na “The Son of God” at si Hesus mismo ang nagpatotoo nun sa talatang [Matthew 27:43], na kung siya pala ay “The Son of God” kung gagamitin natin ang idea ni kuya Arman lalabas “The Son of Himself” ano kamo “Ang anak ng sarili nya”? maling lohika.

#2 point – sabi sa talata :

Hebrews 5:7
During the days of Jesus’ life on earth, HE OFFERED up PRAYERS and petitions with fervent cries and tears TO THE ONE WHO COULD SAVE HIM FROM DEATH, and he was heard because of his reverent submission.

Kung si Hesus din ang Dios Ama bakit pa siya mag O-OFFERED ng isang PRAYERS para sa isang kaligtasan, kung alam nya sa sarili nya ay magagawa nya yun at sya rin yung Dios Ama?! at ang nakalagay pa ay “HE WAS HEARD”. lalabas sarili nyang panalangin siya rin ang duminig at yung “CRIES AND TEARS” eh pakitang tao lang, hindi pala nakaka iyak yung ipinalangin nya para sa kanya kaligtasan.

Well hihintayin ko na i-refute nya ito sa ngalan ng katotohanan at hihintayin ko.

__________________________________________________

Dako tayo sa paksa

Bakit po ako NEGATIBO na si Hesus “LANG” ang may ari ng mga “ANGHEL” at ang “LIBRO NG BUHAY” dahil labag po sa biblia yan na si “HESUS LANG” ang may ari ng mga yan basahin natin:

“ALL I have is yours, and ALL you have is mine…” – John 17:10

Maliwanag na HINDI LANG kay Hesus yung mga bagay na SA KANYA ayon sa talata na yan sapagkat HINDI NAMAN mapupunta kay HESUS yun kung HINDI binigay sa kanya ng Ama

Then Jesus came to them and said, “ALL authority in HEAVEN and on EARTH has been given to me. – Matthew 28:18

the term “GIVEN” ay may pinagmulan kanino ba nagmula yun?!

“The Father loves the Son and has placed EVERYTHING in his hands.” – John 3:35

Ang Ama pala ang nagbigay kay Hesus, kaya MALING-MALI talaga si Kuya Arman na kay “HESUS LANG” yung mga Anghel at yung libro ng buhay, dahil HINDI naman magiging kay Hesus yun kung hindi siya pinili o binigyan ng isang kapangyarihan.

Kung kekwestyunin po ako ni Kuya Arman kung related nga ito sa paksa ay handa akong sagutin ang mga tanong nya, pramis yan!

Dahil isa lang naman ang ARGUMENTONG LALABAS o ALIBI na sasabihin ni kuya Arman sa bottom line, ang Dios Ama at Anak ay IISA DIOS, pero kung mapapansin nyo yung ginamit nyang talata sa [John 10:30] na “Ako at ang Ama ay IISA” ay walang nakalagay na “IISANG DIOS” sapagkat kung konteksto ang pag-uusapan hindi naman talaga ang pagiging “IISANG DIOS” ang pinag-uusapan dun kundi ang KONTEKSTO ng terminong “Ako at ang Ama ay IISA” ay :

v28 sabi ni Hesus “no one will snatch them out of my hand”
v28 sabi ni Hesus “no one can snatch them out of my Father’s hand.”

yan ang sinasabi ni Hesus kung saan sila “IISA”, “IISA” sa mga gawang banal, kung pano nila pangangalagaan ang tupa ayon sa mga banal na gawa nandyan din sa chapter na yan [John 10:38]

Kaya ang [John 10:30] ay isinalin din ng scholar ng THE MESSAGE na :
“I and the Father are one heart and mind.”

One heart and mind naman pala hindi yung maling akala ng mga naniniwalang Dios si Hesus, at si Hesus ay siya rin yung Dios Ama, kaya pala hindi sinabi na “I and the Father are one God” kasi hindi naman pala yun at mali yun

MARAMI pa akong talata na nakaabang para sa LAST STAND ko at pang sagot ko sa mga tanong na itatanong ni kuya Arman

salamat
November 16 at 10:32pm · Like
Pablo Debatista ‎747 Words by Mr. Iron SoLomon. Panahon na ni Mr. Arman G. de Castro.
November 17 at 10:27am · Like
Pablo Debatista Mr. Arman G. de Castro, nasa ” Cross-Examination of Negative by Affirmative” na tayo. Panahon mo upang ikaw naman ang magtanong kay Mr. Iron SoLomon.
November 17 at 10:50am · Like
Arman G. de Castro DAPAT SUMAGOT ANG KATUNGGALI KO NG “OO” o “HINDI”

THE PROPHECY OF ISAIAH 7:14

Isaiah 7:14 Kaya nga’t ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan; Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng lalaki, At ito’y tatawaging EMMANUEL. (Iba ibig sabihin ng tatawagin sa papangalanan)

MATEO 1:23 “Maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki, at TATAWAGIN ITONG EMMANUEL” (ang kahuluga’y “Kasama natin ang Diyos.”)

TANONG #1 NATUPAD BA ANG PROPHECY NA ITO O HINDI?

******************************************

THE PROPHECY OF ISAIAH 40:3 “IPAGHANDA SI YAHWEH NG DAAN”

Isaiah 40:3 May tinig na sumisigaw: “IPAGHANDA SI YAHWEH” ng daan sa ilang; Isang patag at matuwid na lansangan para sa ating Diyos.

Malakias 3:1 Sabi ni Yahweh na Makapangyarihan sa lahat, “Ipadadala ko ang AKING SUGO upang ihanda ang daraanan ko (LUCAS 7:27). At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipahahayag ang aking tipan.”

[SI JUAN BAUTISTA ANG TINIG SA ILANG – ANG IPINAGHANDA NG DAAN SI JESUS LUKE 1:76 (ZACARIAH SAID)]

LUCAS 7:27 Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan:

‘Narito, ipinapadala ko ang aking sugo na mauuna sa iyo, upang ihanda ang iyong daraanan.’

LUCAS 3:4 Sa gayo’y natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias: Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang: “Ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon, Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas!

JUAN 1:23 “Sumagot si Juan, “Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang; Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon” (Ang Propeta Isaias ang maysabi nito)

NG MAPUSPOS NG ESPIRITU SANTO SI ZACARIAS ANG TATAY NI JUAN BAUTISTA SINABI NIYA:.

LUCAS 1:76 Ikaw naman, anak ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan; Sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan.

TANONG #2 NATUPAD BA NA SI JUAN BAUTISTA ANG NGHANDA NG DAAN KAY YAHWEH?

2 TANONG LANG YAN NA DAPAT SAGUTIN NG OO AT HINDI NG AKING KATUNGGALI.
November 17 at 11:34am · Like
Iron SoLomon Magandang araw sa lahat! sa mga moderator at sa katunggali ko na si Arman G. de Castro at sa lahat ng mga bumabasa sa debate ito.

Pagbibigay SAGOT o LINAW sa mga katunungan :

TANONG #1 NATUPAD BA ANG PROPHECY NA ITO O HINDI?
Answer – Opo natupad po ang propesiya na yan

TANONG #2 NATUPAD BA NA SI JUAN BAUTISTA ANG NGHANDA NG DAAN KAY YAHWEH?

Answer – Opo natupad po yang propesiya na yan at HINDI MISMO si Yahweh ang pinaghanda nya kundi yung “GLORY OF YAHWEH” sa katauhan ni Hesus o sa pamamagitan ni Hesus, kaya po nilagay na “YAHWEH”

Kaya nga :

“The Son is the radiance of God’s glory and the EXACT REPRESENTATION of his being,”

kung baga kaya tinawag na “YAHWEH” ayon sa hula ni Isaiah’s HINDI dahil si YAHWEH mismo ang maglalakad doon sa daan kundi yung “God’s glory” na ” EXACT REPRESENTATION of his being,” na yan ay si Hesus at HINDI ang YAHWEH mismo

Easyness! Cheers!
November 17 at 11:45am · Like
Iron SoLomon nalimutan ko ang talata na ito ay Heb 1v3 “The Son is the radiance of God’s glory and the EXACT REPRESENTATION of his being,”
November 17 at 11:46am · Like
Pablo Debatista ‎165 words by Mr. Iron SoLomon.
Friday at 11:40am · Like
Pablo Debatista Panahon mo na Mr. Arman G. de Castro para sa iyong Affirmative Rebuttal.
Friday at 11:41am · Like
Arman G. de Castro Sumagot ng OO ang aking katunggali sa 2 kung katanungan.

ISAIAH 9:6 “EVERLASTING FATHER” ang sanggol.

OO ang sagot niya natupad.

ISAIAH 7:14 “EMMANUEL” 2 HEBREW WORDS EMMANU=”WITH US” EL-“GOD”

OO ang sagot niya natupad.

ANG IPINAGHANDA NG DAAN…ISAIAH 40:3 AY NATUPAD dahil walang nakasulat na GLORY OF YAHWEH sa TATAY NI JUAN BAUTISTA PROPHECY.

LUCAS 1:76 Ikaw naman, anak ay tatawaging propeta ng Kataas-taasan; [[[[[[[[ SAPAGKAT MAUUNA KA SA PANGINOON ]] upang ihanda ang kanyang mga daraanan.

YAN AY PINATOTOHANAN DIN NI ELIZABETH NA ASAWA NI ZACARIAH.

LUCAS 1:43 Sino ako upang dalawin ng ina ng AKING PANGINOON.

PANGINOON NI ELIZABETH AT MARIA..ANG NASA TIYAN NI MARIA.

Maliwanag na WALA ANG SINASABI ng aking katunggali na “GLORY OF YAHWEH”. Hindi yon nasusulat sarili niya lang kuro-kuro.

again..EMMANUEL = GOD IS WITH US….not MAN IS WITH US.

THE WHOLE FAMILY OF ZACARIAH ARE WITNESSES.

ZACARIAH, ELIZABETH, AND JOHN THE BAPTIST.

Thank you MR. Moderator.
Friday at 11:59am · Like
Pablo Debatista ‎154 words by Mr. Arman G. de Castro. Panahon mo na Mr. Iron SoLomon para sa iyong Negative Rebuttal.
Friday at 12:02pm · Like
Iron SoLomon Magandang araw po sa lahat! sa mga moderator, sa aking kadebate na si kuya Arman G. de Castro at sa lahat ng mga bumabasa ng debate na ito.

Ang aking negatib rebatals ay tungkol sa maling pagkaka-unawa ng ating kuya Arman, sa kanyang apirmatib rebatals, ito ay ilalagay ko batay sa bawat puntos :

#1 – kung mapapansin nyo po eh ginagamitan po tayo mga kababayan ng taktikang “IPIT TALATA” bakit po “IPIT TALATA”? nililimitahan nya po yung mga talata na dapat malaman ng tao, bukod doon sa pinapakita nya tulad ng paskil nya na…

“ANG IPINAGHANDA NG DAAN…ISAIAH 40:3 AY NATUPAD dahil walang nakasulat na GLORY OF YAHWEH sa TATAY NI JUAN BAUTISTA PROPHECY.” – Arman G De Castro

Bakit po ng limitado lang ang talata na binibanggit nya na kesyo wala daw nakalagay na “walang nakasulat na GLORY OF YAHWEH ”

– Una Hindi pa napapatunayan ni kuya Arman na yung Dios Ama at si Hesus ay IISANG ENTITY lang, para sabihin nya na yung Yahweh ay si Hesus din

– pangalawa kung HINDI nya mapatunayan yun, ay ang Ama pala ay may anak para sa IKALULUWALHATI ng Ama o Glory By Yahweh/Father, kaya si Hesus ang pinaghanda ni Juan Bautista hindi mismo ang Yahweh, kaya si Hesus yun para nga sa IKALULUWALHATI ng Ama.

“This is to my FATHER’S GLORY, that you bear much fruit, showing yourselves TO BE MY DISCIPLES” – John 15:8

Sasabihin ni Kuya Arman hindi naman tungkol yan sa paghahanda ng daan, challenge ko kay Kuya Arman, dahil sa ayaw nya ng sagot ko although may patotoong TALATA, HAMON KO kung si Hesus MISMO ANG YAHWEH o ANG DIOS AMA na PINAGHANDA NG DAAN ni John, at hindi sila magkahiwalay nito patunayan mo yung una at itong mga ito sa conclusion :

“The Son shows the GLORY OF GOD. He is a PERFECT COPY of God’s nature” – Hebrew 1:3

“His Son is the REFLECTION of GOD’S GLORY and the exact likeness of God’s being.” – Hebrew 1:3

patunayan mo sa CONCLUSION MO na si Hesus ay [HINDI] “COPY” at “REFLECTION” lamang ng Ama, sapagkat ang terminong “COPY” at “REFLECTION” ay HINDI UMUUGANAY sa pagiging “ORHINAL” nito o siya mismo

Dahil kung “COPY at “REFLECTION” lamang ng Ama/yahweh SI HESUS, ngangahulugan na yung “YAHWEH” na binabanggit sa Isaiah 40:3, ay HINDI patungkol [MISMO] kay Hesus kundi NAG “REREFLECT” lamang kay Hesus ang NATURE NG AMA dahil nga si Hesus ay “….PERFECT COPY of God’s nature” – Hebrew 1:3, sa pamamagitan ni Hesus naipakita nya kung ano ang Ama :

“If you knew me, you would know my Father also.” – John 8:19
__________________________________________________

#2 – Kung mapapansin nyo HINDI po tinutulan ni Kuya Arman MISMO YUNG PAKSANG HAMON NYA, yung pag rerefute ko sa stand nya na si “HESUS LAMANG o si HESUS LANG” ang may ari ng mga ANGHEL at AKLAT ng BUHAY sana po ay tutulan nya po ang talatang ito:

“ALL I have is yours, and ALL you have is mine…” – John 17:10

Maliwanag na HINDI LANG kay Hesus yung mga bagay na SA KANYA ayon sa talata na yan sapagkat HINDI NAMAN mapupunta kay HESUS yun kung HINDI binigay sa kanya ng Ama

Then Jesus came to them and said, “ALL authority in HEAVEN and on EARTH has been given to me. – Matthew 28:18

the term “GIVEN” ay may pinagmulan kanino ba nagmula yun?!

“The Father loves the Son and has placed EVERYTHING in his hands.” – John 3:35
__________________________________________________

#3 – Sabi ni Arman natupad po kay Hesus yung talatang LUCAS 1:76 at LUCAS 1:43 at ang buong PAMILYA daw ni Zachariah ang witness, HINDI po ako tutol dun sa una palang sinabi ko na yan, kung ineempasays ni kuya Arman ay yung terming “Lord o Panginoon” na ginamit sa talata sapagkat ang terminong “Lord o panginoon” ay “Kurios” hindi po patungkol sa Dios o sa Yahweh sapagkat ang “Kurios” sa greek ay patungkol din naman po sa “Lord o master” kaya nga po tinawag na “Lord o Master” si Hesus eh!

and called out in a loud voice, “Jesus, Master, have pity on us!” – Luke 17:13

Dahil iba ang pagiging “Lord” ni Hesus ay ginawa lang din na TUNAY na Dios yan ang Ama

Therefore let all the house of Israel know assuredly, that God hath MADE the same Jesus, whom ye have crucified, both LORD and CHRIST. – Acts 2:36

Ano siya noong HINDI pa siya ginagawang “Lord” ng God? yan ang hamon ko kay Kuya Arman sa CONCLUSION nya, isa lang ang ALIBI natural siya ay God, kung ganyan ang alibi nya, lalabas yung “Lord o panginoon” sa talatang LUCAS 1:76 at LUCAS 1:43 ay magkaiba pala sa God.So mali nga isipin na yung naka sulat na “Lord o panginoon” sa talatang LUCAS 1:76 at LUCAS 1:43 ay patungkol sa Hesus na Dios kundi patungkol sa Hesus na panginoon at HINDI sa DIOS

Thanks!
Friday at 9:30pm · Like
Pablo Debatista ‎822 words by Mr. Iron SoLomon, Panahon mo na Mr. Arman G. de Castro para sa iyong Conclusion.
Friday at 10:01pm · Like
Arman G. de Castro SABI NI @IRON SOLOMON.

#1 – kung mapapansin nyo po eh ginagamitan po tayo mga kababayan ng taktikang “IPIT TALATA” bakit po “IPIT TALATA”? nililimitahan nya po yung mga talata na dapat malaman ng tao, bukod doon sa pinapakita nya tulad ng paskil nya na…

“ANG IPINAGHANDA NG DAAN…ISAIAH 40:3 AY NATUPAD dahil walang nakasulat na GLORY OF YAHWEH sa TATAY NI JUAN BAUTISTA PROPHECY.” – Arman G De Castro

Bakit po ng limitado lang ang talata na binibanggit nya na kesyo wala daw nakalagay na “walang nakasulat na GLORY OF YAHWEH ”

ARMAN’S REPLY:

Sa mga bumabasa ng debate na ito napakahaba ng sagot ng katunggali ko sabi niya gumagamit daw ako ng IPIT TALATA.

EH TALAGA NAMANG NAI-PIT SIYA 🙂

bahala na ang Moderator na makaramdan na ang debate na ito ay HINDI NAKARATING SA AKLAT NG BUHAY, MAY-ARI NG ANGHEL, MAY-ARI NG AKLAT AT ANG BUBURA SA AKLAT NG BUHAY.
Saturday at 11:02am · Like
Pablo Debatista ‎153 words by Mr. Arman G. de Castro, Panahon mo na Mr. Iron SoLomon sa iyong Conclusion, tandaan mo na ito na ang huling Post na mababasa sa debate na ito. Magandang gabi at salamat.
Saturday at 7:48pm · Like
Iron SoLomon ‎*

CONCLUSION

Isa-isahin po natin kung ano sa DEBATE na ito ang tinakbuhan at HINDI INUSISA ni kuya Arman G. de Castro:

#1 – Hindi po napatunayan ni Kuya Arman na ang kanyang kinikilalang Dios na si Yahweh at si Hesus na may IISANG ENTITY LAMANG

#2 – Hindi po pinabulaanan ni Kuya Arman ang patotoo ko tungkol sa paksa na “Si Hesus [LANG] ang may Ari ng mga Anghel at ng Aklat ng buhay” na ang patotoo ko ay batay sa talata na ito :

“ALL I have is yours, and ALL you have is mine…” – John 17:10

ang terminong “HAVE” at “ALL” ay umuugnay sa kung ano meron ang Hesus, ang mga ito ay sa Ama rin naman, HINDI nya po pinatunayan yan at hindi man lang KINIBO ang talata na binigay ko na yan na pag sinabing “ALL” ay “LAHAT” kasama na ang mga “ANGHEL” at “AKLAT” buhay bakit ko nasabi na kasama yang mga yan?

Kasi yung BINIGAY ng Ama kay Hesus na ATHORITY ay hanggang sa langit eh!

Then Jesus came to them and said, “ALL authority in HEAVEN and on EARTH has been GIVEN TO ME. – Matthew 28:18

Eh nasan ba ang Aklat ng Buhay?! dibat nasa “HEAVEN” at nasan ba ang mga Anghel? Dibat nasa “HEAVEN” din naman?, kaya muli nakita natin kung paano mabigo sa paksang ito si kuya Arman

#3 – sagot sa tanong ni Kuya Arman batay sa tanong ko na :

“yung KATAWANG LAMAN ni Hesus ay mayroon KAPANGYARIHAN upang gumawa ng mga bagay tulad ng himala, milagro, pag tawag ng Anghel dahil ang Dios Ama ay NAGKATAWANG TAO o LAMAN? [OO o HINDI]?”

SAGOT ni Kuya Arman: OO

Sagot MALI bakit MALI? sabi ng talata

Roma 8:3
“Ito ay sapagkat ang kautusan ay mahina sa pamamagitan ng MAKALAMANG KALIKASAN, kaya ito ay WALANG KAPANGYARIHAN.”

WALA daw KAPANGYARIHAN kapag nasa MAKALAMANG KALIKASAN, kaya HINDI MISMO kay HESUS galing yung Kapangyarihan na ginagamit nya kundi sa Ama

Mga Gawa 2:22

“Mga lalaking taga-Israel, pakinggan ninyo ang mga salitang ito: Si Jesus na taga-Nazaret ay isang lalaking PINAGTIBAY NG DIYOS sa inyo SA PAMAMAGITAN NG ng mga HIMALA at mga KAMANGHAMANGHANG GAWA at mga TANDA. Ang mga ito ay GINAWA NG DIYOS sa inyong kalagitnaan sa pamamagitan niya, katulad ng inyong pagkaalam.”

Ngek HINDI naman pala si Hesus ang may GAWA ng mga “HIMALA at mga KAMANGHAMANGHANG GAWA at mga TANDA” kundi pinagtibay siya ng Dios at ang DIYOS ang GUMAWA eh!

Tapos sasabihin ni Kuya Arman 100% GOD si Hesus?!

Ang dami pong MALING aral ni kuya Arman tulad ng pagkilala nya sa Dios at sa anak na si Hesus, kaya po pati kung sino ang may ARI ng mga BAGAY ay mali rin po ang kanyang pagka-alam dito

thanks!
Saturday at 9:04pm · Like · 1
Arman G. de Castro Simple lang Mr. Moderator nasira ba ni Iron Solomon ang kanyang SINANG-AYUNANG OO NA MGA PROPHECIES NA NATUPAD? NA PINATOTOHANAN NG PAMILYA NI ZACARIAH, ELIZABETH AT JUAN BAUTISTA?
Saturday at 10:46pm · Like
Iron SoLomon Wag ka ng umapila tapos na ang debate, sa barangay kana mag paliwanag conclusion na yan bawal kana mag post dito ok?
23 hours ago · Like
Arman G. de Castro SI YAHWEH MAGBUBURA…SA OLD TESTAMENT

EXODUS 32:33 [[[[[Sumagot si YAHWEH]]], “KUNG SINO ANG NAGKASALA SA AKIN AY SIYA KONG BUBURAHIN SA “AKING” AKLAT.

BAKIT SA APOCALYPSIS AY SI JESUS NA MAGBUBURA? 🙂

SI JESUS DIN ANG BUBURA NG ATING PANGALAN SA AKLAT NG BUHAY

SIYA DIN ANG BUBURA SA ATING PANGALAN.

APOCALYPSIS 3:5 Ang magtatagumpay ay daramtan din ng puti. at [[[[[[[[[[[[[ hindi KO aalisin ]]]] sa AKLAT NG BUHAY ]]]]] ang kanyang pangalan. Kikilalanlin ko siya sa harapan ng aking Ama at ng kanyang mga anghel.

AYAW NYO LANG MANIWALA SA AKIN NA DIYOS NG LUMANG TIPAN ANG NAGING TAO EH. BAHALA KAYO NASA ISAIAH 53:1 NAMAN YAANG MGA SAGOT NINYO EH.
3 minutes ago · Like
Arman G. de Castro KANINO ANG MASUSTANSIYANG POST..? MR. MODERATOR 🙂

One response to this post.

  1. Posted by rica on August 28, 2012 at 7:42 am

    iron solomon…won dis debate!

    Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: