ANG NAPOPOOT SA AKIN AY NAPOPOOT SA AMA!!!

ANG NAPOPOOT SA AKIN AY NAPOPOOT SA AMA!!! – JOHN 16:23

ANG ESPIRITU SANTO ANG TAGAPAGTANGGOL AY MAGPAPATOTOO [[SA AKIN]]
AT MAGPAPATOTOO RIN KAYO “SA AKIN”

JOHN 15:18-27

18 Kung napopoot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinapootan nila bago kayo. 19 Kung kayo’y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo, sapagkat kayo’y kabilang sa kanila. Hindi kayo taga-sanlibutan.[[[[ Sila’y napopoot sa inyo dahil pinili ko kayo.]]]] 20 Alalahanin ninyo ang sinabi kong ito: walang aliping nakakahigit kaysa sa kanyang panginoon. Kung ako’y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung sinunod nila ang aking sinabi, susundin rin nila ang inyong sasabihin. 21 Subalit ang lahat ng ito’y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila kilala ang nagsugo sa akin. 22 Kung hindi ako naparito at nangaral sa kanila, hindi sana mapatutunayang nagkasala sila. Ngunit ngayo’y hindi na sila makakaiwas na panagutan ang kanilang kasalanan. [[[[[23 Ang napopoot sa akin ay napopoot din sa aking Ama.]]]] 24 Kung hindi ko sana ginawa sa kanilang kalagitnaan ang mga gawaing hindi pa nagagawa ninuman, wala sana silang kasalanan. Ngunit nakita na nila ang aking mga gawa subalit sa kabila nito’y kinapootan pa rin nila ako at ang aking Ama. 25 Subalit nangyari ito upang matupad ang sinasabi sa kanilang Kautusan, Napoot sila sa akin nang walang dahilan.

26 Ngunit sa pagdating ng Tagapagtanggol, ang Espiritu ng katotohanan, na susuguin ko mula sa Ama, magpapatotoo [[[[siya tungkol sa akin]]]]. 27 At magpapatotoo [[[rin kayo tungkol sa akin]]]], [[[sapagkat sa pasimula pa’y kasama ko na kayo. ]]]]

SI JESUS DIN ANG MAGSUSUGO NG ESPIRITU SANTO.

HINDI DARATING ANG ESPIRITO SANTO KUNG HINDI AALIS SI JESUS. SI JESUS DIN ANG NAG-SUGO.

JOHN 16:7…Sapagkat hindi paparito sa inyo ang PATNUBAY KUNG HINDI AKO AALIS, NGUNIT KUNG UMALIS AKO, (((((SUSUGUIN ((KO))) (JESUS SAID)))) SIYA SA INYO.

AMEN!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: